21. ledna 1988: O svém zážitku z předešlé noci vypovídá australská rodina Knowlesových, kterou mělo pronásledovat UFO.
Domů     Reportáže
Může svatováclavská koruna opravdu zabíjet?
Jana Dvořáková
od Jana Dvořáková 26.8.2020
6.4tis
578
SDÍLENÍ
6.4tis
ZOBRAZENÍ

Není snad důležitějšího symbolu české státnosti, než jsou korunovační klenoty. Jejich součástí je i svatováclavská koruna, kterou nechal vyhotovit král Karel IV. Podle legend je prokletá. Může být na tomto tvrzení něco pravdy?

Samotné české království se datuje do doby prvních přemyslovských knížat. Roku 1085 totiž získal od císaře Jindřicha IV. královský titul kníže Vratislav II. (1035–1092), a to po dvorském sjezdu v Mohuči.

Tehdy se ale jednalo o nedědičnou korunu. Společně s manželkou Svatavou byli v roce 1086 korunováni v bazilice sv. Víta na Pražském hradě. Tehdy měly koruny podobu čelenky byzantského typu s přívěsky na páru řetízků. Dalším přemyslovským králem se stal až Vladislav I. (1110–1174).

DĚDIČNÝ TITUL

Nárok na korunu, děděnou z otce na syna, nastal až za vlády Přemysla Otakara I. Její vzhled se dá rozpoznat z královské pečeti z doby vlády Přemysla Otakara II. Jednalo se o vysokou čelenku, která přecházela v květy lilií.

Další králové ji pak neustále vylepšovali, v roce 1297 k ní přidal Václav II. I zlatý meč a zlatý heraldický štít. Touto korunou pak byl korunován i Jan Lucemburský.

S vylepšenou korunou byl korunován i Jan Lucemburský.

INSPIRACE HISTORIÍ

Všechny úpravy koruny pak sloužily jako inspirace Karlu IV., který nechal v roce 1346 vyrobit zcela novou korunu, a to ještě v době života svého otce Jana Lucemburského, když byl ještě „pouhým“ moravským markrabětem.

Už od počátku měla veřejnoprávní charakter – nepatřila do osobního majetku krále, ale celé zemi. Karel IV. ji věnoval svatému Václavovi, na jehož hlavě měla být trvale uložena.

Korunu věnoval Karel IV. svému synovi.

POSVĚCENÁ PAPEŽEM

Králové ji tak mohli nosit pouze při korunovacích nebo výjimečných příležitostech. Za půjčení zaplatili poplatek ve prospěch kostela a pražské kapituly. Dva roky před jejím vznikem bylo v Praze založeno arcibiskupství, kterému nechal papež Klement VI. udělit právo slavnostně pomazat a korunovat české krále.

Při té příležitosti zažádal Karel IV. u papeže o bulu, která bude korunu chránit. V ní se výslovně zakazovalo ji zcizit, prodat nebo zastavit.

V MOCI NACISTŮ

Z českých rukou se klenoty dostaly před vypuknutím druhé světové války. Dne 20. září 1938 byly tajně převezeny do pobočky Národní banky v Žilině, jelikož nacisté už tehdy přemýšleli nad tím, jak využít jejich symboliky ve svůj prospěch.

Projevili o ně zájem v srpnu 1939 říšský protektor Konstantin von Neurath nebo státní tajemník Karl Hermann Frank. Když pak dorazil do Prahy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, klíče se dostaly do německých rukou.

O korunovační klenoty měli zájem nacisté.

LEGENDA O KORUNĚ

Tři klíče od Korunní komory převzal státní prezident Hácha, jeden klíč pražský arcibiskup a zbylé tři říšský protektor. Události se zúčastnila celá řada představitelů protektorátu a říšských politických špiček.

Právě tehdy začaly mezi lidmi kolovat historky o kletbě svatováclavské koruny. Podle svědectví si totiž Heydrich korunu neoprávněně nasadil. A jak praví pověst: „Každý, kdo si nasadí korunu neoprávněně, do roka zemře.“

Byla snad koruna prokletá?

OTEC, NEBO SYN?

Reinhard Heydrich opravdu do půl roku zemřel na následky atentátu, který provedli Josef Gabčík a Jan Kubiš. Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že se tak stalo kvůli tajemné moci klenotů.

Podle jiných výpovědí se však Heydrich nezajímal o samotnou korunu, ale spíše o drahokamy a váhu použitého zlata. Údajně ji nasadil na hlavu svému synovi Klausovi. Ten zemřel 24. října 1943 v Panenských Břežanech, když vjel nešťastnou náhodou na kole pod nákladní automobil. Lidé věří, že i v tomto případě zaúřadovala mystická moc svatováclavské koruny.

Zemřel nejen Heydrich, ale i jeho syn.

MAGICKÝ TRN

Legenda praví, že kletbu měl způsobit trn z Kristovy koruny, který se nacházel na vrcholu křišťálového křížku jako symbol Kristova utrpení. Jelikož panovníci představovali osoby vyvolené Bohem, padne kletba na každého, kdo by se neoprávněně koruny dotkl.

I když neexistují o kletbě historické zmínky, podle některých se koruna pomstila králi Albrechtovi II., jemuž český trůn odkázal Zikmund Lucemburský. Albrecht totiž nepatřil do pokrevní linie přímých královských nástupců a neměla ho v oblibě ani česká šlechta.

Trůn si navíc uhájil jen díky vojenskému tažení. 14 měsíců po své korunovaci Albrecht II. zemřel na úplavici. O tom, jestli za to mohla koruna, se můžeme jen dohadovat.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 18.10.2021 7.9tis
Na světě existuje jen malé množství náboženských relikvií spojených s islámem či jeho zakladatelem. Jednou z nich je plášť, který měl údajně prorok Mohamed na sobě, když se jedné noci setkal s anděli a Bohem. Pravost pláště je však důvodně zpochybňována.     V muslimském světě existuje pouze malá hrstka náboženských artefaktů. Jde o přísně […]
od Matěj Soukup 17.10.2021 5.2tis
Ačkoliv nejznámějším místem, kde se ztrácejí lidé, letadla i lodě, je bezesporu bermudský trojúhelník, nejsevernější výspa americké pevniny, Aljaška, má také své tajuplné místo. V oblasti mezi městy Barrow, Anchorage a Juneau, která pokrývá celý Aljašský poloostrov, nápadně často mizí turisté i místní. Oblast začala přitahovat pozornost veřejnosti v říjnu 1972, kdy malé soukromé letadlo […]
od Mirek Brát 14.10.2021 5.6tis
Začátek konce napoleonské éry se začal odpočítávat u Moskvy v roce 1812. Na počátku ruského tažení čítala francouzská armáda téměř 700 000 mužů. Domů se jich vrátí pouhá desetina. A někteří z nich brzy zemřou za záhadných okolností!   Je září roku 1812. Před branami Moskvy usilovně přemýšlí „malý velký muž“, který dovedl obrovskou mnohonárodnostní armádu až sem, […]
od Matěj Soukup 11.10.2021 4.8tis
Jedna z nejvíce seismologicky aktivních oblastí na naší planetě se nachází u pobřeží Japonska. Téměř každoročně jsou Japonci svědky několika desítek silnějších zemětřesení. To vůbec nejničivější v posledním desetiletí zlikvidovalo spolu s následnou vlnou tsunami jadernou elektrárnu Fukušima. Hrozící ekologickou katastrofu se jen tak tak podařilo odvrátit. Ačkoliv dnes víme, že zemětřesení způsobují posuny a […]
od Matěj Soukup 9.10.2021 5.0tis
Když se pětice mladých mužů vracela z basketbalového zápasu na Kalifornské státní univerzitě, určitě ještě netušili, že je to jejich poslední cesta. Čtyři z nich za záhadných okolností zahynuli. Pátého se nikdy nepodařilo najít, je však také pokládán za mrtvého. Pětice se vracela v noci 24. února 1978 z utkání na univerzitě do města Yuba […]