Domů     Záhady historie
Na co zemřel Jan Žižka?
Mirek Brát
od Mirek Brát 6.7.2021
6.6tis
Jan Žižka, historická osobnost, jejíž úloha v našich dějinách je předmětem laických i odborných diskuzí.
280
SDÍLENÍ
6.6tis
ZOBRAZENÍ

Během tažení na Moravu umírá dne 11. října 1424 husitský vojevůdce Jan Žižka. Ani po téměř šesti stoletích není jasné, co bylo příčinou jeho skonu.

Jan Žižka, historická osobnost, jejíž úloha v našich dějinách je předmětem laických i odborných diskuzí. Co neprosadilo v husitství slovo, pomohl prosadit palcát… Jan Žižka – jezdecká socha. Žižkova mohyla v katastru obce Žižkovo Pole. Na konci života si Jan Žižka nechal říkat: Jan Žižka z Kalicha.

Na místě, kde husitský hejtman vydechl naposledy, byla v roce 1874 odhalena mohyla. Nyní se nachází v katastru obce Žižkovo Pole. Při návštěvě tohoto památníku si mohou lidé připomenout nejen kontroverzní Žižkovu osobnost, ale i přetrvávající dohady o příčině jeho smrti. Jisté je pouze to, že Žižka nepodlehl následkům zranění z boje, ale nemoci.

Co neprosadilo v husitství slovo, pomohl prosadit palcát…

Diagnózy a teorie

Potíž je v tom, že dobové kroniky velmi povšechně hovoří ve smyslu, že vojevůdce zemřel na následky hlízy. Takovou diagnostiku můžeme do moderního medicínského jazyka přeložit jako zduření uzlin při místním zánětu. V minulosti se však objevily rovněž teorie otrávení arzénem či nakažení morem?

Na konci života si Jan Žižka nechal říkat: Jan Žižka z Kalicha.

Kde je pravda? Je nutné zdůraznit, že „hlíza“ byla opravdu příznakem morové diagnózy. V Čechách se ovšem mor v roce 1424 nevyskytoval. Navíc, kromě Žižky nikdo jiný ve vojenském táboře infekční nemocí neonemocněl.

Rovněž tak nepravděpodobnou variantou je otrava arzénem. Ne snad, že by Žižka neměl nepřátel.

Žižkova mohyla v katastru obce Žižkovo Pole.

Bylo by ovšem složité v rušném vojenském ležení takové selektivní travičství vrcholného představitele realizovat. Opět by zde bylo riziko, že na otravu onemocní i někdo jiný. Faktem však zůstává, že v roce 1423 byl Žižka varován, že k likvidaci jeho osoby byl vybrán nájemný vrah, který se již dal do přípravy atentátu, dokonce inkasoval zálohu za svoje temné dílo.

Realita versus mýtus

Současní vědci a badatelé se nyní nejvíce k přiklánějí k teorii, že Žižka zemřel v důsledku hnisavého onemocnění, které způsobil zánětlivý útvar. S jeho léčením by si současní lékaři jistě poradili. V patnáctém století to však bez vyspělé chirurgie a antibiotik byl život ohrožující stav.

Jan Žižka – jezdecká socha.

K rozvoji onemocnění jistě přispěl i Žižkův věk a nízká úroveň hygieny v tehdejší době. Tato diagnóza se pramálo hodila do romantických představ o udatném vojevůdci, kterého usmrtil zánět z neléčeného „nežitu“.

Bude však nejblíže pravdě. Na nemoci je i ta nejdelší vozová hradba jaksi krátká…

Foto: autor
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 4.12.2021 1
Historikové nemají příliš v oblibě tvrzení: Co by bylo, kdyby? Jaký by však byl svět, kdyby životní pouť Adolf Hitlera skončila ve výbuchu, který by na vůdce nacistického Německa vyšlehl v roce 1939 z jihlavského podzemí? V březnu 1939 měl Adolf Hitler v plánu navštívit Jihlavu. Ve městě žila početná německá komunita, ke které plánoval pronést projev před […]
od Pavel Polcar 2.12.2021 2.5tis
Jedním z dinosaurů, který nebyl ušetřen historických nepřesných úprav, byl brachiosaurus, obří býložravý dinosaurus. V první řade je třeba zmínit, že se v žádném případě nejednalo o přežvýkavce tak, jak je známe dnes, tito gigantičtí sauropodi svou potravu maximálně kousali. Ke žvýkání neměli uzpůsobené čelisti ani zuby. Nekýchal To ovšem není jediný omyl, kterého se […]
od Adriana Vojtíšková 1.12.2021 2.7tis
Příběhů o rodičích, kteří odloží své dítě, je možné nalézt bezpočet. Plní nejen stránky odborných knih či novin, ale vyprávějí se o nich i fantaskní historky. Pohádka o Plaváčkovi mezi ně patří.     Český spisovatel a sběratel lidových pověstí Karel Jaromír Erben (1811–1870) ji zachycuje v báchorce o Třech zlatých vlasech děda Vševěda: „Král […]
od Adriana Vojtíšková 30.11.2021 2.6tis
Skotský spisovatel, básník a cestovatel Robert Louis Stevenson (1850–1894) i britský lékař a spisovatel Arthur Conan Doyle (1859–1930) se proslaví psaním knih plných napětí a dobrodružství. Inspirují se během jejich tvorby skutečnými událostmi?   Stevenson otevřeně přiznává řadu inspiračních zdrojů. V eseji Moje první kniha píše o tom, že si do díla Ostrov pokladů vypůjčil […]
od Pavel Polcar 30.11.2021 2.9tis
Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne. Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem. Babylonské zajetí V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen […]