reklama
2. července 1951: Na Floridě se najde hromádka popela a kus nohy, která zbyla po Mary Reeser, oběti děsivého samovznícení.
Domů     Náboženství a okultismus
Nephilim: Tajemné bytosti, které zmiňuje hebrejská Bible
Mirek Brát
od Mirek Brát 11.6.2022
824
O existenci bytostí Nephilim se zmiňuje hebrejská Bible. Zdroj obrázku: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

Koho označuje výraz Nephilim, který je někdy překládán jako „obři“, jindy se nepřekládá vůbec? Bytosti vzešlé ze svazků bohů a lidí stále nemají přiřazenou jasnou identitu. Byli to andělé nebo návštěvníci ze vzdálených světů?

Byly bytosti Nephilim potomky padlých andělů? Zdroj foto:   No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons

O existenci bytostí Nephilim se zmiňuje hebrejská Bible. Zdroj obrázku:  Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons Rebelující andělé zachycení na mistrovském díle malíře Hieronyma Bosche. Zdroj obrázku:   Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons

Obr Goliáš údajně patřil mezi potomky bytostí Nephilim. Zdroj obrázku:  Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons

Jako hebrejskou Bibli označujeme tu část biblického kánonu, která je společná židovství i křesťanství. Jedná se o kompromisní výraz, který nahrazuje židovský Tanach i křesťanský Starý zákon.

Byly bytosti Nephilim potomky padlých andělů? Zdroj foto: No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Původ nejasný

Bytosti Nephilim jsou zmíněné na dvou místech Bible, konkrétně pak v 1. a 4. knize Mojžíšově. O skutečném významu veršů se však vedou spory. Někdy jsou bytosti Nephilim považovány za obry, jindy za podivné zrůdy, padlé anděly, hrdiny mytologie i plody vztahů mezi lidmi a bohy, lidmi a anděly, ba dokonce lidmi a mimozemšťany.

I rodokmen některých postav z biblických příběhů je někdy odvozován od bytostí Nephilim. Příkladem je obr Goliáš, který se utkal s Davidem.

Rebelující andělé zachycení na mistrovském díle malíře Hieronyma Bosche. Zdroj obrázku: Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons

Za trest do Tartaru

Konkrétní řecké a aramejské rukopisy spojují původ bytostí Nephilim s padlými anděly, kteří sestoupili na Zemi a měli pohlavní styk s lidskými ženami. Říká se, že padlí andělé, kteří zplodili bytosti Nephilim, byli za trest uvrženi do Tartaru, mytologické propasti se železnými zdmi a branami.

Železná kovadlina by na dno Tartaru padala devět dní a nocí. Již tak složité podmínky panující v Tartaru doplňuje i fakt, že je tam třikrát větší tma než na Zemi. To všechno svědčí o tom, že plození bytostí Nephilim bylo jaksi mimo veškeré zákony.

Ostatně, boží snaha zaplavit Zemi v době Noemově vodou, měla být vedena úsilím eliminovat nežádoucí bytosti Nephilim. Bohužel, příliš se to nepodařilo, protože bytosti byly abnormálního vzrůstu. Potopou světa se tak většinou přebrodily…

Obr Goliáš údajně patřil mezi potomky bytostí Nephilim. Zdroj obrázku: Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons

Epilog

Vždy se najdou tací, kteří věří, že bytosti Nephilim opravdu existovaly. V roce 1705 byly například na americkém kontinentě v lokalitě dnešního New Yorku objeveny obří zkamenělé kosti. Věřilo se, že se jedná o fosilní pozůstatky bytostí Nephilim, které nakonec velké potopě přeci jen neunikly.

Až později se prokázalo, že šlo o fosilní pozůstatky mastodontů, nepřesně někdy nazývaných „američtí mamuti“. Pokud však byly bytosti Nephilim potomci mimozemšťanů, je možné, že jejich pozůstatky ani nemohou být objeveny.

Boží soud rozhodl, že budou svěřeny do péče otců (tam Nahoře) a nikoli matek (zde na Zemi). Jestli to byl spravedlivý verdikt či nikoli, to ať rozhodnou jiní. Buď jak buď, kromě Bible se po bytostech Nephilim podezřele slehla zem.

Foto: 1 - Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons, 4 - Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Filip Appl 1.7.2022 832
Mitad del Mundo. Takový je španělský název pro střed světa a zároveň místo nacházející se asi 26 kilometrů severně od centra hlavního ekvádorského města Quita. A právě sem míří zástupy turistů, aby se prošli po čáře, která má označovat rovník. Jen pár z nich ale tuší, že skutečný střed světa leží o pár set metrů jinde. […]
od Adriana Vojtíšková 29.6.2022 2.5tis
Legendární Zlatý chrám byl postaven v indickém státě Paňdžáb u jezírka, kde podle legend rozjímal Buddha. Toto průzračné jezero dnes známe pod názvem Amritsar.   Jde prý o jezero nesmrtelnosti, protože v překladu jeho indický název značí nádobu nektaru nesmrtelnosti. A skutečně místí voda má podle mnohých svědectví léčivé účinky! Srdcem komplexu je chrám Hari […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 2.7tis
Všechno to začíná roku 2006 v třípokojovém domku na předměstí australského Sydney. George a Lina Tannousovi tu vedou poklidný život spolu se svým sedmnáctiletým synem Mikem. V září ale rodinu zasáhne strašlivá zpráva – Mikea srazilo auto a zemřel. Pak se začnou dít nevysvětlitelné věci… Rodiče jsou zdrceni ztrátou jediného dítěte a při svém zoufalství […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 2.4tis
Na hřbitově v irském městě Belfast bylo v létě roku 2012 rušněji než obvykle. Na pařezu, který se zde nachází, se totiž objevil obrázek nápadně připomínající tvář Ježíše Krista.     Je přitom záhadou, jak se na dřevo dostal. Pařez se nachází v těsné blízkosti hrobu Rebeccy Steven, která zde byla ve svých šestnácti letech […]
od Mirek Brát 22.6.2022 2.5tis
Za představitele nejstaršího univerzálního náboženství je považován Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Na jeho počest bylo vztyčeno množství soch. V jedné takové soše představuje Buddha i originálního povodňového proroka. Co proroctví spojené s touto Buddhovou sochou říká? V okolí hory Emejšan v Čínské lidové republice se nachází oblast, kterou najdete i na mapě Světového kulturního dědictví UNESCO. Ve výčtu […]