3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Nephilim: Tajemné bytosti, které zmiňuje hebrejská Bible
Nephilim: Tajemné bytosti, které zmiňuje hebrejská Bible
od 11.6.2022
824
O existenci bytostí Nephilim se zmiňuje hebrejská Bible. Zdroj obrázku: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons

Koho označuje výraz Nephilim, který je někdy překládán jako „obři“, jindy se nepřekládá vůbec? Bytosti vzešlé ze svazků bohů a lidí stále nemají přiřazenou jasnou identitu. Byli to andělé nebo návštěvníci ze vzdálených světů?

Byly bytosti Nephilim potomky padlých andělů? Zdroj foto: No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons O existenci bytostí Nephilim se zmiňuje hebrejská Bible. Zdroj obrázku: Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons Rebelující andělé zachycení na mistrovském díle malíře Hieronyma Bosche. Zdroj obrázku: Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons Obr Goliáš údajně patřil mezi potomky bytostí Nephilim. Zdroj obrázku: Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons

Jako hebrejskou Bibli označujeme tu část biblického kánonu, která je společná židovství i křesťanství. Jedná se o kompromisní výraz, který nahrazuje židovský Tanach i křesťanský Starý zákon.

Byly bytosti Nephilim potomky padlých andělů? Zdroj foto: No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons
Byly bytosti Nephilim potomky padlých andělů? Zdroj foto: No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Původ nejasný

Bytosti Nephilim jsou zmíněné na dvou místech Bible, konkrétně pak v 1. a 4. knize Mojžíšově. O skutečném významu veršů se však vedou spory.

reklama

Někdy jsou bytosti Nephilim považovány za obry, jindy za podivné zrůdy, padlé anděly, hrdiny mytologie i plody vztahů mezi lidmi a bohy, lidmi a anděly, ba dokonce lidmi a mimozemšťany.

I rodokmen některých postav z biblických příběhů je někdy odvozován od bytostí Nephilim. Příkladem je obr Goliáš, který se utkal s Davidem.

Rebelující andělé zachycení na mistrovském díle malíře Hieronyma Bosche. Zdroj obrázku: Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons
Rebelující andělé zachycení na mistrovském díle malíře Hieronyma Bosche. Zdroj obrázku: Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons

Za trest do Tartaru

Konkrétní řecké a aramejské rukopisy spojují původ bytostí Nephilim s padlými anděly, kteří sestoupili na Zemi a měli pohlavní styk s lidskými ženami.

reklama

Říká se, že padlí andělé, kteří zplodili bytosti Nephilim, byli za trest uvrženi do Tartaru, mytologické propasti se železnými zdmi a branami. Železná kovadlina by na dno Tartaru padala devět dní a nocí.

Již tak složité podmínky panující v Tartaru doplňuje i fakt, že je tam třikrát větší tma než na Zemi. To všechno svědčí o tom, že plození bytostí Nephilim bylo jaksi mimo veškeré zákony.

Ostatně, boží snaha zaplavit Zemi v době Noemově vodou, měla být vedena úsilím eliminovat nežádoucí bytosti Nephilim. Bohužel, příliš se to nepodařilo, protože bytosti byly abnormálního vzrůstu. Potopou světa se tak většinou přebrodily…

Obr Goliáš údajně patřil mezi potomky bytostí Nephilim. Zdroj obrázku: Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons
Obr Goliáš údajně patřil mezi potomky bytostí Nephilim. Zdroj obrázku: Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons

Epilog

Vždy se najdou tací, kteří věří, že bytosti Nephilim opravdu existovaly. V roce 1705 byly například na americkém kontinentě v lokalitě dnešního New Yorku objeveny obří zkamenělé kosti.

reklama

Věřilo se, že se jedná o fosilní pozůstatky bytostí Nephilim, které nakonec velké potopě přeci jen neunikly. Až později se prokázalo, že šlo o fosilní pozůstatky mastodontů, nepřesně někdy nazývaných „američtí mamuti“.

Pokud však byly bytosti Nephilim potomci mimozemšťanů, je možné, že jejich pozůstatky ani nemohou být objeveny. Boží soud rozhodl, že budou svěřeny do péče otců (tam Nahoře) a nikoli matek (zde na Zemi).

Jestli to byl spravedlivý verdikt či nikoli, to ať rozhodnou jiní. Buď jak buď, kromě Bible se po bytostech Nephilim podezřele slehla zem.

Foto: 1 - Hieronymus Bosch, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Arpingstone, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - No machine-readable author provided. Thermos assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons, 4 - Osmar Schindler (1869-1927), Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční