3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     „Nero islámu“ záhadně zmizel v poušti
„Nero islámu“ záhadně zmizel v poušti
od 25.5.2022
2.6tis
Al-Hakim se vypravil na meditaci do pouštní krajiny u Káhiry. Už ho nikdo nikdy nespatřil. Zdroj obrázku: Louis Comfort Tiffany, Public domain, via Wikimedia Commons
294
SDÍLENÍ
2.6tis
ZOBRAZENÍ

Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi.

Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno.

Mince z doby vlády Al-Hakima. Zdroj foto: Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons Al-Hakim se vypravil na meditaci do pouštní krajiny u Káhiry. Už ho nikdo nikdy nespatřil. Zdroj obrázku: Louis Comfort Tiffany, Public domain, via Wikimedia Commons Al-Hakim nařídil i ničení křesťanských kostelů v Jeruzalémě. Zdroj foto: Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Al-Hakimova mešita v egyptské Káhiře. Zdroj foto: Michel Benoist Mbenoist at fr.wikipedia, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons Život Al-Hakima vyhasl pravděpodobně v lokalitě Mokattam u Káhiry. Zdroj foto: Palmieri, André, Public domain, via Wikimedia Commons

Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země místy, kam se dalo relativně bezpečně cestovat. Křesťanská a židovská komunita zde rovněž mohly počítat s tolerancí muslimských vládců. Situace se však rapidně změnila, když se k moci dostal Al-Hakim. Nařídil například zničení Svatého hrobu.

Al-Hakim nařídil i ničení křesťanských kostelů v Jeruzalémě. Zdroj foto: Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Al-Hakim nařídil i ničení křesťanských kostelů v Jeruzalémě. Zdroj foto: Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Poslední meditace

Ke konci života Al-Hakim stále více inklinoval k asketickému životu. K meditaci vyhledával opuštěná místa. Tak tomu bylo i v noci z 12. na 13. února 1021, kdy se Al-Hakim rozhodl cestovat do kopcovité oblasti Mokattam za Káhirou. Zpět se však nikdy nevrátil.

reklama

Dodnes je Al-Hakim veden v seznamu oficiálních osobností, které záhadně zmizely. Při rozsáhlém pátrání byly v pouštní krajině nalezeny pouze jeho osel a zakrvácené šaty.

Mince z doby vlády Al-Hakima. Zdroj foto: Classical Numismatic Group, Inc. https://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons
Mince z doby vlády Al-Hakima. Zdroj foto: Classical Numismatic Group, Inc. https://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Kdo zavraždil kalifu?

Je tak pravděpodobné, že Al-Hakim se stal obětí násilného činu. Kdo byl vrahem „Nerona islámu“? Vzhledem k jeho averzi vůči všemu jinověrství, by bylo možno spekulovat i o někom z křesťanské či židovské komunity.

Život Al-Hakima vyhasl pravděpodobně v lokalitě Mokattam u Káhiry. Zdroj foto: Palmieri, André, Public domain, via Wikimedia Commons
Život Al-Hakima vyhasl pravděpodobně v lokalitě Mokattam u Káhiry. Zdroj foto: Palmieri, André, Public domain, via Wikimedia Commons

Jako pravděpodobnější se ovšem jeví, že zavraždění Al-Hakima posloužilo někomu z mocenských soupeřů, který nesouhlasil s jeho radikální politikou. Spekuluje se například o jeho sestře Sitt al-Mulk.

Al-Hakimova mešita v egyptské Káhiře. Zdroj foto: Michel Benoist Mbenoist at fr.wikipedia, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons
Al-Hakimova mešita v egyptské Káhiře. Zdroj foto: Michel Benoist Mbenoist at fr.wikipedia, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

Epilog

Stále však existují ti, kteří očekávají návrat Al-Hakima z jeho poslední cesty do pouště. Jsou to drúzové, příslušníci vlivného náboženského hnutí. Pro ně je Al-Hakim božskou bytostí. Očekávají jeho návrat formou reinkarnace. Čekají už tisíc a jeden rok…

Foto: 1 - Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons, 2 - Michel Benoist Mbenoist at fr.wikipedia, CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, 3 - Gerd Eichmann, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Palmieri, André, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Louis Comfort Tiffany, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční