Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Okřídlený přízrak: Snaží se varovat lidi?

„Mami, já jsem viděl anděla,“ říká chlapec svojí matce, ale ta mu nechce věřit. V okolí řeky Ohio na hranici stejnojmenného státu se Západní Virginií (USA) se děje mnoho záhadného. Co to vlastně viděl ten malý hoch z Ohia v roce 1965?

Jen velkého ptáka, okřídleného člověka nebo snad opravdu jakéhosi anděla? Tajemná bytost s křídly nahání lidem strach. Zjevení údajně provázejí mnohé katastrofy a smrt.

Dvě velká červená světla se náhle objeví za autem ujíždějícím po silnici asi 11 kilometrů severně od města Point Pleasant v Západní Virginii okolo bývalé chemické továrny. ROGER SCARBERRY tudy právě jede se svou ženou LINDOU a přáteli STEVEM a MARY MALLETTOVÝMI.

Zastavují, aby zjistili, co je to pronásleduje. „Má to tvar člověka, ale je to větší… Možná 200 nebo 210 cm,“ snaží se vzpomenout Roger a dodává: „Má to dvě velká křídla, složená na zádech. “ K události má dojít 15.

listopadu 1966. Celých dalších 13 měsíců se množí zprávy o pozorování „okřídleného monstra“. Co je tento tvor vlastně zač?

HONIČKA V ZÁCHVATU ZDĚŠENÍ

Celá čtveřice v autě je zděšena tím, co vidí. Roger vyhání ručičku tachometru auta až nad 150 kilometrů v hodině. Vtom má ovšem podivný tvor roztáhnout křídla a řítit se za uprchlíky. Jeho křídla se údajně skoro vůbec nepohybují.

Příšera s rozpětím asi tři metry jako by jen plachtila vzduchem a dohonit rychle jedoucí auto pro ni prý není vůbec žádný problém. Po celou dobu honičky se údajně vzduchem nese ohlušující silné pištění.

Potom se náhle pronásledovatel ztrácí ve tmě a vystrašení Scarberrovi a Mallettovi míří rovnou na policejní stanici. Policista MILLARD HALSTEAD z Point Pleasant zná všechny čtyři svědky a ví, že by si rozhodně takhle legraci nedělali.

Když se ale společně vracejí na místo, kde byl údajně podivný tvor pozorován, nic zvláštního nespatří.

Nákres muřího muže podle svědka Rogera Scarbberyho

CO RUŠÍ SIGNÁL V OKOLÍ?

Při prozkoumání „místa činu“ však policistu přece jenom jedna věc zarazí – podivné chování jeho vysílačky. Podivné zvuky, které vydává, prý připomínají zrychlené přehrávání magnetofonového pásku nebo gramofonové desky.

Že by šlo o poruchu vysílačky nebo špatný signál? Snad kdyby to bylo zaznamenáno jen u jednoho přístroje. Jenomže podobné problémy najednou začínají sužovat i jiné obyvatele města Point Pleasant. Z rádií se údajně ozývá podivné šumění a vypadává i televizní signál.

Na obrazovkách jsou vidět zvláštní, rozmazané tvary doprovázené pískáním a šuměním. Někteří lidé si stěžují na poruchy telefonu. Když prý zvednou sluchátko zvonícího přístroje, je slyšet jen nepříjemný šum.

Bylo by možné tyto jevy přičítat poltergeistům? Podle některých svědectví se údajně v domech samy od sebe otevírají a zavírají dveře a ze zdí se prý ozývá podivný hluk.

DALŠÍ SVĚDCI SE PŘIDÁVAJÍ

Zprávy o zjeveních „muřího muže“, jak podivnému tvorovi začínají lidé přezdívat, se rázem hromadí. Se svou výpovědí přichází i pět mužů, kteří již tři dni před výše zmíněnou událostí, tedy 12. listopadu, kopou na zdejším hřbitově hrob.

Náhle si údajně všimnou dvou červených světel opodál, která je jakoby sledují. Muži se snaží zjistit, co to je. Snad oči záhadné tmavé postavy? Přízrak náhle roztahuje obrovská křídla a mizí ve večerním šeru.

Pětice zůstává na hřbitově stát jako opařená a netuší, s čím se právě setkala. Podle KENNETHA DUNCANA se jedná o „hnědého muže s křídly“. Také několik dalších lidí náhle vyrukuje se svědectvím, že už dříve zahlédlo podivného, létajícího tvora.

Někteří dokonce mluví o příhodě staré několik let. Prý se ale dříve nechtěli o svých zážitcích šířit, protože se obávali, že by jim stejně nikdo neuvěřil.

MUTANT, NEBO NEZNÁMÉ ZVÍŘE?

Nejčastěji je muří muž pozorován u zmíněné staré továrny. Oblast o rozloze 10 kilometrů čtverečních slouží v průběhu druhé světové války jako rozlehlé muniční úložiště. Z betonu jsou zde vybudovány stovky zvláštních krytů na úschovu bomb a různé munice.

Později zde ovšem vyrůstá chemická továrna a bomby jsou střídány chemikáliemi. Jaký vliv asi mohou mít v průběhu let zde schované chemikálie na místní zvířata? Původně, ještě před válkou, je toto místo přírodní rezervací s různými druhy chráněných ptáků.

Mohl by snad muří muž být nějakým ptákem zmutovaným v důsledku chemické kontaminace okolí? Podle mnoha dohadů by se údajně mohlo jednat o velikou sovu pálenou nebo vzácný druh jeřába. Jak ale potom chápat svědectví lidí, podle kterých je tvor nejvíce podobný člověku?

Současný americký antropolog a zoolog LOREN COLEMAN se domnívá, že by prý mohlo jít o dosud neznámého živočicha.

Okolí staré chemické továrny je nejčastějším místem, kde se muří muž podle svědků zjevuje.

SETKÁNÍ ÚDAJNĚ VEDE AŽ NA PSYCHIATRII

„Vypadalo to, jako když něco leží na zemi. Najednou se to pomalu zvedlo. Veliká šedá věc. Větší než člověk, se strašnýma červeně zářícíma očima,“ popisuje setkání s muřím mužem MARCELLA BENNETT, která se z tohoto zážitku již nikdy nevzpamatuje.

Se svou dvouletou dcerou TINOU a dvěma dalšími přáteli jedou 16. listopadu 1966 okolo deváté hodiny večerní navštívit svého známého RALPHA THOMASE, který žije nedaleko od zmíněné továrny. Když ovšem zastavují před Thomasovým domem, kohosi vyruší.

Marcella je v šoku a není schopná se pohnout. Přátelé jí pomáhají a všichni se běží skrýt před podivným monstrem do domu. Šedivé „cosi“ se údajně ještě chvíli prochází po verandě a oknem nahlíží dovnitř.

Při příjezdu policie po něm ovšem není už ani stopa. Čeho se to všichni natolik polekali, že Marcelle během několika dalších let musí pomáhat dostat se z traumatu psychiatr?

DĚS PRÝ TRVÁ UŽ PŘES 200 LET

Strašidelné místo, kde se údajně zjevují duchové, podivní tvorové a kde dochází k nevysvětlitelným událostem. Tak mluví lidé o území okolo řeky Ohio, tvořící hranici mezi dvěma americkými státy. Zjevení muřího muže v 60.

letech minulého století ale není tou hlavní příčinou. Tísnivé pocity zde údajně panují již před více než 200 lety. Co se zde vlastně v minulosti odehrálo? Když se ve druhé polovině 18. století území dnešního Ohia a Západní Virginie stále více zaplňuje nově příchozími osadníky, zdejší původní obyvatelé začínají mít obavy.

Sedm místních indiánských kmenů se spojuje, a aby uchránily svá území, vytváří proti expanzivním bělochům silnou konfederaci. Nejsilnější má být kmen Shawnee v čele s náčelníkem KEIGH-TUGH-GUA, anglicky nazývaným CORNSTALK.

MŮŽE ZA VŠE DÁVNÁ KLETBA?

Nějaký čas prý žijí indiáni vedle přistěhovaných Britů v relativním míru – indiáni na území dnešního Ohia a přistěhovalci v Západní Virginii. Pak se začíná situace zostřovat. 7. listopadu 1777 přichází Cornstalk do „bílé pevnosti“ jednat o míru, ale je zde i se svým doprovodem zadržen jako rukojmí.

O tři dny později dochází k incidentu. Dva muži z pevnosti jsou údajně při lovu napadeni indiány, a jeden z nich je dokonce skalpován. Vojáci se rozhodnou pomstít na rukojmích. Cornstalka údajně zasáhne osm výstřelů, než padá k zemi.

Ještě stále má ovšem sílu, aby vyslovil svou kletbu: „Přišel jsem do vaší pevnosti jako váš přítel a vy jste mě zavraždili. (…) Za to ať kletba Velkého ducha padne na tuto zemi. (…) Ať na lidech z pevnosti ulpí znamení naší krve.

“Náčelník je pohřben poblíž pevnosti, kde byl tak brutálně zavražděn. Právě na území města Point Pleasant.

ŠLO O ANDĚLSKÉ VAROVÁNÍ?

S muřím mužem se údajně osobně setkává také současný americký dokumentarista ANDY COLVIN. Je tímto fenoménem fascinován natolik, že vydává dvě knihy a natáčí sérii dokumentů o okřídleném přízraku. Podle autora by se údajně mohlo jednat o anděla, při čemž se odvolává na hinduistické a buddhistické náboženství.

Anděl se prý zjevuje lidem, aby je varoval před jistým nebezpečím. Posílá prý vzkazy v podobě vizí a snů, a pokud jim lidé nerozumí, má se zjevovat sám. Opravdu Point Pleasant navštívil anděl? Co se v tom případě zdejším lidem snažil říct a proč mu nikdo nerozuměl?

Andy Colvin se údajně s přízrakem sám setkává. Na fotografi i má být zachycen v levém dolním rohu okna.

BYL PŘEDZVĚSTÍ KATASTROFY?

Vše vrcholí 15. prosince 1967. Dopravní špička je v předvánočním čase ještě o něco větší než obvykle. Všichni spěchají domů a most spojující města Point Pleasant a Kanauga je plný aut. Vtom se však začíná hroutit, jako by byl jen z papíru, a auta se sesouvají do protékající řeky Ohio.

Při katastrofě nachází smrt 46 lidí. Následné prozkoumání trosek vede ke zjištění, že v závěsném řetězu je 2,54 milimetrů hluboký kaz, který zde prý musel být už od počátku stavby v roce 1928. Tato drobná chybička spolu s přetížením nosnosti údajně zavinily zřícení mostu.

Jak souvisí časté záhadné úkazy během předešlých 13 měsíců s touto katastrofou? Snaží se snad muří muž (nebo anděl?) varovat obyvatele města Point Pleasant a upozornit je na to, že zde něco není v pořádku?

NÁVŠTĚVNÍK Z JINÉ DIMENZE?

Od listopadu 1966 do prosince 1967 jsou zaznamenány stovky svědectví o pozorování muřího muže. Po zřícení mostu se zde podivný tvor údajně již nezjeví. Vše nasvědčuje tomu, že „něco“ tehdy opravdu existuje. Ale co to je? Zjevení záhadné bytosti údajně doprovázejí i další podivné úkazy. Lidé například mluví o svítících objektech na obloze. Beze stopy údajně zmizí několik zvířat. Podle dalších zpráv jsou prý zase některá zvířata nalezena zavražděna velice podivným způsobem.

Nabízejí se desítky různých vysvětlení. Sova, anděl, mutant, nebo snad důsledky dávného indiánského prokletí? Podle jedné z hypotéz má být údajně kdesi v oblasti bývalé továrny okno do jiné dimenze. Ani jedna z předkládaných možností ovšem není dokázána.

Muří muž zatím zůstává nerozluštěnou záhadou.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Vědci objevili stopy exploze, která mohla zničit biblickou Sodomu
21stoleti.cz

Vědci objevili stopy exploze,...

Lokalita Tall el Hammam v dnešním Jordánsku...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...