Skip to content

Polský hrad Krzyztopor: Nachází se v jeho katakombách časoprostorová trhlina?

Na jihovýchodě Polska v malé vesnici Ujazd se nachází majestátní hrad, který svou architekturou nemá obdoby nikde jinde v Evropě. Celý hrad je ale obestřen velkým tajemstvím. V místních katakombách se totiž již stovky let ztrácí lidé…

Hrad Krzyztopor byl dostavěn roku 1644 a jeho hlavním účelem byla obrana jihovýchodní hranice polského království. Iniciátorem stavby byl vévoda Krzysztof Ossoliński (1587-1645). Podle legendy stálo za výstavbou hradu jedno spiritistické setkání mladých polských šlechticů v roce 1619, při kterém se měli pokusit vyvolat ducha prvního polského krále Boleslava Chrabrého.

Vyvolávání bylo údajně úspěšné a duch jim měl ukázat místo, kde se prý nachází časoprostorová trhlina. Zde jim poručil postavit velkolepý hrad, který by ono místo chránil.

ALEGORIE ČASU

Stavby hradu se ujal právě Ossoliński a do jeho architektury nechal prý zakódovat odkazy na časové posloupnosti. Pevnost má například 366 oken, jako je dní v přestupném roce, a 52 místností, které symbolizují počet týdnů v roce.

12 tanečních sálů zase představuje počet měsíců v roce a 4 hradní věže symbolizují 4 roční období. Samotné hradby mají tvar pěticípé hvězdy a každý jejich roh je zakončen mohutným bastionem.

Do architektury hradu nechal Krzysztof Ossoliński zakódovat časové posloupnosti.
MIZEJÍCÍ LIDÉ

Už při stavbě pevnosti nebyla nouze o podivné události. Celkem dvacet dělníků tu prý beze stopy zmizelo. Jejich kolegové o nich tvrdili, že se údajně uprostřed práce prostě vypařili. Hrad se stal osudným i jeho majiteli.

Po ukončení stavebních prací se prý vévoda Ossoliński uzavřel do své pracovny v katakombách a téměř z ní nevycházel. Nikdo neměl ani ponětí, jaké věci tu vévoda provádí. Šuškalo se, že je jeho pracovna plná magických knih a že se majitel hradu pokouší provozovat různé tajemné rituály.

Skutečnou pravdu však buď nikdo neznal, nebo se ztratila v průběhu času.

PROKLETÍ MAJITELŮ HRADU

Vévoda byl měsíc co měsíc unavenější a bledší. Následujícího roku po dokončení pevnosti vévoda za poněkud záhadných okolností zemřel. Správa hradu tak přešla na jeho syna. Ani on si ho ale příliš neužil.

Zemřel přesně 4 roky po svém otci. O tom, co se nachází v komnatách v podzemí však stále nikdo neměl ani ponětí. Dvořané se jim vyhýbali. Většina lidí, kteří do nich vstoupili, se již nevrátili.

BOJÍ SE I ŠVÉDOVÉ

Roku 1655 v době Malé severní války (1655-1660) dobyla a vyplenila hrad švédská vojska. Švédové si původně chtěli z hradu vybudovat opěrný bod pro další výpady do okolních krajin, jenže jim na hradě začali nevysvětlitelně mizet vojáci.

Švédští velitelé tuto skutečnost přičítali polským partyzánům, proto nechali raději celou pevnost vypálit. Další téměř 3 století zůstal hrad opuštěný a pobořený. Místní se ho báli a nikdo nechtěl do jeho ruin vstupovat.

Až do roku 1944…

V době Malé severní války (1655-1660) obsadili hrad Švédové. Dlouho zde však nezůstali, záhadně jim tu totiž mizeli vojáci.
ZTRACENÍ SOVĚTŠTÍ PRŮZKUMNÍCI

V době vrcholící 2. světové války, když sovětská vojska vstoupila na polské území, objevila hrad malá skupinka ruských průzkumníků. Co se s nimi stalo, zůstává záhadou. Nikdo z nich se již na ruskou základnu nevrátil.

Sovětští velitelé proto vyslali dvě čety, aby zkusily průzkumníky vystopovat a zjistily, co se s nimi stalo. Stopy je zavedly až k hradu Krzyzstopor, kde skutečně vyslaní vojáci nalezli důkazy přítomnosti vlastních průzkumníků.

Jejich stopy se však ztrácely v hradních katakombách.

PÁTRÁNÍ PO NĚMCÍCH

Velitelé obou čet se obávali přítomnosti Němců v podzemních prostorách, proto vydali rozkaz k průzkumu katakomb a zneškodnění nepřítele. Jenže žádné Němce nenalezli. Jediné, co objevili, byla tajemná komnata se spoustou zvláštních předmětů a velkými starobylými dveřmi.

Všichni vojáci se nahrnuli do místnosti a čekali, že se za těmito masivními dveřmi bude ukrývat nepřítel. To, co následovalo, popsal jediný přeživší celého incidentu – vojín Vasil Papuchin.

Na průzkum hradu se vydali i sovětští vojáci. Nic dobrého je tu ale nepotkalo.
TAJEMNÁ MLHA

Vojín Papuchin byl vyslán, aby hlídal před vchodem do komnaty. Pootevřenými dveřmi však dobře viděl vše, co se uvnitř odehrávalo. Jeden z velitelů otevřel masivní dřevěné dveře, načež se do místnosti nahrnula podivná bílá mlha.

Jeden po druhém v ní začali sovětští vojáci mizet. Když mlha vyplnila celou komnatu, začala se pomalu zase stahovat zpět za masivní dřevěné dveře. Jakmile v nich zmizela, dveře se za ní samy od sebe zabouchly.

Vojín Papuchin nevěřil vlastním očím, komnata byla úplně prázdná. Po sovětských vojácích nebylo ani památky.

SOVĚTSKÁ ODPLATA

Když jediný přeživší svědek celé události ohlásil své svědectví nadřízeným, nikdo mu zprvu nevěřil. Jenže kromě jeho se nikdo jiný z hradu nevrátil a když nová pátrací výprava potvrdila Papuchinova slova, že četa skutečně navštívila hrad Krzyztopor, rozhodli se sovětští velitelé raději neponechat nic náhodě a vydali rozkaz vyhodit hradní katakomby do vzduchu.

O tom, co se dělo v hradních sklepeních a jaké tajemné síly zde působily, se tak dnes můžeme již jen dohadovat.

Foto: pixabay.com, runivers.ru, commons.wikimedia.org
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky paranormal Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články