10. srpna 2019: Federální letecká správa USA uzavírá vzdušný prostor nad Oblastí 51, mohlo to souviset s testováním utajovaných technologií?
Domů     Náboženství a okultismus
Posvátná mandala: Dokáže vyléčit duši a zajistit věčnou harmonii?
Adriana Vojtíšková
od Adriana Vojtíšková 10.7.2022
3.2tis
Mandaly mají velkou sílu – a jejich tvorba vám může pomoci… Foto: Pixabay
357
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

Magický obrazec, který vábí svojí pestrostí a ornamenty. To je mandala – posvátný kruh, jenž neplní jen estetickou funkci. Není navíc pouze záležitostí východních kultur. Takovým „mnichem“ tvořícím mystický obrazec se můžete stát i vy…

Mandaly mají velkou sílu - a jejich tvorba vám může pomoci... Foto: Pixabay Bódhisattvové a buddhové na mandale Foto: Creative commons - volné dílo Tantrická mandala Foto: Rubin Museum of Art - volné dílo Malovaná tibetská „Mandala pěti božstev“, 17. století Foto: Rubin Museum of Art - volné dílo

Obrazec, kterému se říká mandala, viděl někdy v životě snad každý z nás. Jeho název pochází ze sanskrtu (staroindický jazyk) a znamená „kruh“. Mandala je tvořena geometrickými obrazci, kruhy, čtverci nebo například oblouky, směřujícími zpravidla do jejího středu.

Navzdory všeobecnému přesvědčení nemusí být tento posvátný symbol pouze a jedině kruhového tvaru. Existuje rovněž jako obdélník, kde je většinou kruh v jeho centru. Význam mandaly je různorodý, přičemž nejdůležitější je zejména proces její tvorby.

Autorovi má přinést harmonii, dodat energii a pomoci v relaxaci. Jak takových cílů dosáhnout?

Bódhisattvové a buddhové na mandale Foto: Creative commons – volné dílo

JSOU PO CELÉM SVĚTĚ!

Abychom si přiblížili pravý účel a důležitost mandal, je třeba zdůraznit, že se jedná o nadkulturní záležitost. Nalezneme ji v mnoha různých oblastech. Nejznámější mandaly jsou pravděpodobně ty pocházející z buddhistické či hinduistické tradice.

Jedná se o posvátné umění, které je využíváno jako nástroj k náboženskému učení, meditaci a jako pomůcka při uvádění sebe sama do transu. Může mít podobu dvojrozměrného, ale i trojrozměrného obrazu a narazíme na něj v mnoha posvátných chrámech.

Mandaly obsahují různé motivy, například božstva, vesmír či ženský a mužský princip (známý jako jin a jang). Ovšem tento symbol se používá i v kulturách jiných, kde bychom jej možná ani nečekali!

V jistém smyslu mandal využívá i křesťanství – tradice na hony vzdálená východním náboženstvím a filozofiím. Kruhové a geometrické tvary nalezneme ve výzdobě různých kostelů a katedrál, v rozetových oknech či na kopulích.

Konkrétně je mandalu možné spatřit ve francouzské katedrále Notre-Dame v Chartres, a to v podobě rozměrného labyrintu na podlaze chrámu. Není potřeba příliš představivosti, abychom poznali, že kruhová mandala proniká i do různých křesťanských symbolů.

Můžeme ji spatřovat například ve svatozáři, aureole (záře kolem svatých postav) či v trnové koruně. Také v kultuře keltské a staroslovanské má své místo. Hovoří se o její přítomnosti ve známém keltském kříži, který je usazen ve starobylém, kamenném kruhu.

Co se týče starých Slovanů, ti jsou takřka obklopeni mandalami v různých podobách: kruhovitý tvar mají jak jejich ozdoby, tak rituální předměty nebo místa a rovněž obydlí. Tradic využívajících mandal je ale ještě mnohem více.

Je fascinující, nakolik je tento prastarý symbol rozšířen napříč kulturami i historií. Může snad opravdu působit magicky?

Malovaná tibetská „Mandala pěti božstev“, 17. století Foto: Rubin Museum of Art – volné dílo

JAK NA VLASTNÍ MAGICKÝ KRUH?

Pokud budeme chtít využít tajemnou sílu mandaly, je potřeba vědět, že nejdůležitější roli hraje proces tvorby tohoto symbolu. Věří se totiž, že harmonický obraz, který člověk sleduje či vytváří, svoji pozitivní energii „vysílá“ i jemu samému.

Vyvážené barvy, stejně jako pravidelné obrazce, tak údajně působí potřebnou měrou na psychiku jedince. Jak bychom měli postupovat, pokud chceme vytvořit vlastní mandalu? První, co musíme rozhodnout, je materiál, s nímž budeme pracovat.

Posvátný symbol totiž může být kreslen na papír či vysypáván z barevného písku, případně mouky. Tento druhý způsob je používán k vytvoření obrazce pouze na krátkou dobu. Většinou se dělá jako součást náboženského obřadu a po jeho skončení je rozprášen či vsypán do řeky.

Pokud však nakreslíte mandalu na papír, můžete s ní dále pracovat i později. A jak bychom měli takovou kresbu provést?

Návodů na vytvoření mandaly existuje celá řada. Můžete tento symbol tvořit takzvaně „od ruky“, či podle šablony, nebo na základě intuice, tedy jako jakousi automatickou kresbu. Asi nejjednodušší způsob je ten první.

Před samotnou tvorbou je radno zrelaxovat mysl a uvědomit si svoje aktuální rozpoložení. Rovněž by si měl tvůrce zvolit číslici od 1 do 12, podle toho, jak na něj ta která číslice působí. Následně si vytvoří kruh, který rozdělí právě na tolik částí.

Můžete používat kružítko, tužku či pastelky. Dále kreslíte tvary, které se vám líbí, a to od krajů do středu a tvoříte tak svoji originální mandalu.

Cílem by mělo být dostat do ní své pocity, proto se doporučuje mít co nejmenší záměr a „snahu“. Spíše by měl člověk nechat tvorbu plynout a neřešit, zda se k sobě hodí zvolené barvy. Samotný průběh kresby údajně pomáhá tvůrci ponořit se více do svého nitra a prostřednictvím pravidelných obrazců dopomoci k jakémusi uspořádání duše a k její harmonii.

Tantrická mandala Foto: Rubin Museum of Art – volné dílo

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI MANDAL

Jak již bylo řečeno, mandala pomáhá už při procesu tvorby. Podle britského psychologa Davida Fontany (1934–2010) může dokonce postupně umožnit „přístup k hlubším úrovním nevědomí, pomoci meditujícímu zažít mystický pocit jedinečnosti s dokonalou jednotou, z níž vychází celý kosmos ve všech svých podobách.“ Základem při kreslení je vnímat svoje pocity, dech a dostat se do meditačního stavu.

Můžete si k tomu dopomoci například vonnými svíčkami či relaxační hudbou. Pokud věříte na anděly, spojte se s nimi a požádejte je o pomoc se zklidněním mysli. Výsledná mandala by měla nést náboj vašeho Já.

V některých kulturách, například té tibetské, se věří, že svou energii mandala uvolní teprve poté, co je zničena. Je však také možné si mandalu ponechat a dát jí například nějaký název. Pak se k ní lze opakovaně vracet.

UZNÁVANÁ TERAPIE

I hotové mandaly mohou mít svůj význam. Pokud se budete zpětně zabývat již vytvořenými obrazci, můžete údajně docílit návratu do vlastních pocitů a lépe je pochopit. Mandala ale může sloužit rovněž pouze jako jakási předloha k meditaci – s tím, že při ní samotné si obrazec již pouze promítáme v hlavě.

Podle všeho má prý také léčebné účinky. Když záměrně zvolíme uklidňující, harmonizující barvy, bude pak údajně symbol blahodárně působit na naši psychiku. Významné místo si navíc mandala získala i v technikách takového velikána, jakým je švýcarský psychoterapeut Carl Gustav Jung (1875–1961).

Mandaly jsou používány v psychologii jako nástroj diagnostiky. Lidé s určitými typy poruch tvoří spontánně mandaly, údajně jakožto nevědomý sebeléčebný proces. Rovněž ale fungují jako druh arteterapie (léčba uměním), kde i pokus o jejich vytvoření má terapeutické účinky.

Jung to prý dokonce praktikoval sám na sobě! Skutečně tento druh léčby funguje? Nejlepší způsob, jak to zjistit, je vyzkoušet si práci s mandalou na vlastní kůži.

Foto: Creative commons a Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Michaela Holubová 8.8.2022 2.0tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]
od Mirek Brát 6.8.2022 2.4tis
Alchymie se v historii těšila oblibě nejen v Evropě, ale i v islámském světě. Jedním z jejich nejvýznačnějších představitelů zde byl Abu Bakr al-Razi, známý taktéž pod latinským jménem Rhazes. Říkalo se o něm, že ovládal proměnu železa a mědi ve zlato… Abu Bakr al-Razi (865-925) byl Peršan, jehož život spadá do období takzvaného islámského zlatého věku. Do dějin […]
od Eva Soukupová 5.8.2022 3.4tis
Nechvalně známá města Sodoma a Gomora vytrvale balancují na hraně mýtu a reality. Pravost biblického příběhu by mohl jednoznačně potvrdit pouze nález těchto měst. Někteří archeologové nyní věří, že Sodomu skutečně našli. Má se ukrývat za pozůstatky meteoritem zničeného města na břehu Jordánu.     O městech, jež zachvátil hřích natolik, že byla Hospodinem i […]
od Matěj Soukup 3.8.2022 3.0tis
Pokud patříte mezi fanoušky logických a matematických problémů, zajisté vám není neznámý problém takzvaných hanojských věží. Traduje se však legenda, že jedny tyto věže by mohly způsobit konec světa. Nacházejí se prý někde v jižní Asii a jsou z ryzího zlata. HLAVOLAM Z 19. STOLETÍ Princip hanojských věží, které vymyslel francouzský matematik Édouard Lucas v […]
od Adriana Vojtíšková 2.8.2022 3.0tis
Pyramidy nestavěli jen Egypťané, ale můžeme je najít po celém světě. Močikové byli jednou z kultur, která podivné stavby také budovala.     Jejich komolé pyramidy byly tvořeny nepálenými hliněnými cihlami a dnes už z nich tedy zbývají v podstatě jen homole zeminy, jejichž původní podobu není jednoduché zrekonstruovat. Velmi netypicky Močikové pyramidy využívali mimo […]