26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Neobjasněné události
Praktikovali křižáci kanibalismus?
Mirek Brát
od Mirek Brát 23.1.2022
2.7tis
Byli mezi křižáky i kanibalové? Zdroj foto: Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons
311
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Dobrovolníci křížových výprav do Svaté země měli za účast v těchto kruciátách přislíbeno odpuštění svých osobních hříchů. To se jistě hodilo i pro samotnou křížovou výpravu, protože tyto válečné akce nebyly samozřejmě oproštěny od mnoha ukrutností. Patřil k nim i kanibalismus!

Byli mezi křižáky i kanibalové? Zdroj foto:  Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons Na první křížové výpravě leží i stín kanibalismu. V pozdějších stoletích tento fakt nebyl příliš připomínán. Přetrvávala spíše idealizovaná představa o záchraně Svaté země z područí islámu. Zdroj obrázku:  Getty, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Dobytí pevnosti Maarat. Zdroj obrázku:  Henri Decaisne, Public domain, via Wikimedia Commons Koláž snímků ze současného města stojícího na místě středověké pevnosti Maarat. Zdroj foto:  See page for author, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons První křížová výprava na dobovém vyobrazení. Zdroj obrázku:  Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Dobytí Jeruzaléma. Do takovýchto epických obrazů útrapy válečného tažení a pach krve příliš nepronikají. Zdroj obrázku:   Émile Signol, Public domain, via Wikimedia Commons

Kanibalismu se měli křižáci dopouštět při dobývání pevnosti Maarat v Antiochii (dnešní Sýrie). Psal se rok 1098. Zásobovací logistika křižáckého vojska nebyla dostačující. Šířil se hlad…

První křížová výprava na dobovém vyobrazení. Zdroj obrázku: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Dobytí pevnosti Maarat

První výprava křižáků, jejímž cílem bylo dobytí pevnosti Maarat, začala v červenci 1098. Důležitý strategický bod jižně od Damašku však bránila početná posádka. Křižáci byli odraženi. Po zbytek léta se tak křižácké vojsko zaměřilo na jiné cíle v okolí. Na podzim se ovšem k Maaratu vrací s odhodláním pevnost dobýt.

Dobytí pevnosti Maarat. Zdroj obrázku: Henri Decaisne, Public domain, via Wikimedia Commons

Ovládnutí pevnosti bylo nezbytné i vzhledem k tenčícím se zásobám potravin. V prosinci křižáci obsazují hradby, muslimská posádka se stahuje do vnitřního města a začíná vyjednávání o kapitulaci. Obránci pevnosti se vzdají.

Navzdory původním slibům zachování života jsou nemilosrdně masakrováni. Nastal rovněž rozkol mezi křižáckými veliteli ohledně další strategie. Zároveň se ukázalo, že sklady pevnosti neoplývají zásobami potravin, jak křižáci původně doufali.

Koláž snímků ze současného města stojícího na místě středověké pevnosti Maarat. Zdroj foto: See page for author, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Vařili dospělé pohany v hrncích…

Právě z tohoto období pocházejí svědectví o kanibalismu křižáků, kteří se měli uchýlit k pojídání mrtvých těl obránců pevnosti. Situaci popisují i kronikáři Radulph z Caen a Fulcher z Chartres. A jsou to opravdu děsivá svědectví:

„Někteří lidé říkali, že kvůli nedostatku jídla vařili dospělé pohany v hrncích, napichovali děti na rožně a hltali je grilované.“ Tyto zápisy však považují současní historikové za poněkud diskutabilní.

Na první křížové výpravě leží i stín kanibalismu. V pozdějších stoletích tento fakt nebyl příliš připomínán. Přetrvávala spíše idealizovaná představa o záchraně Svaté země z područí islámu. Zdroj obrázku: Getty, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Připouštějí sice, že křižáci opravdu mohli v době hladomoru pojídat ze zoufalství i mrtvá těla nepřátel, odmítají však, že by za účelem kanibalského hodování byli zajatí muslimští vojáci i civilní obyvatelé města zabíjeni.

Pravdou totiž je, že takové hrozné obrazy by určitě byly součástí nejen kronik křesťanských, ale i muslimských. Podobné záznamy však od muslimských kronikářů zcela chybí.

Skeptici ovšem namítají, že v muslimských kronikách mohou tyto záznamy chybět z prostého důvodu: nebyl dostatek osobních svědectví, protože nebyl dostatek přeživších muslimských zajatců, kteří by o tom nějakému kronikáři vyprávěli.

Proč? Protože byli případní očití svědkové zkonzumováni.

Epilog

Někteří badatelé vymezují pro excesy kanibalismu po dobytí pevnosti Maarat pouze určitou část křižácké armády. V podezření jsou zejména tafurové, fanatičtí radikálové, kteří prosluli mnoha konflikty již v počátcích první kruciáty, kdy se armáda pohybovala ještě na evropském území.

Jednalo se o velmi těžko ovladatelnou a nevypočitatelnou část křižáckého vojska. Tafurové prosluli i mimořádnou krutostí.

Foto: 1 - Henri Decaisne, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - See page for author, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Getty, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 5 - Ray Swi-hymn from Sijhih-Taipei, Taiwan, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons, 6 - Émile Signol, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 25.5.2022 615
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 925
Padouch Joker patří k těm vůbec nejznámějším a zřejmě i nejoblíbenějším záporným postavám. Psychopatický klaun je někdy jen ztřeštěný a rozverný, jindy ale brutální, nemilosrdný a smrtící. A to možná i pro své představitele… Jokerova minulost je zahalena tajemstvím a jde o natolik složitou a rozporuplnou osobnost, že představuje obrovskou výzvu pro každého herce, který […]
od Dalibor Vrána 24.5.2022 1.7tis
Americký stát Arkansas je proslulý nádhernou přírodou. Majestátní hory, stříbřité řeky, hluboké jeskyně, horké gejzíry, to vše tu můžete najít. Lidé se zde rádi jen tak toulají a čekají, co je překvapí. Někdy to však může být i nadpřirozeno… Také dva chlapci z jihu Arkansasu, Paddjo a jeho mladší bratr, se rádi toulají přírodou. Vyrazí […]
od Jan Šedivý 22.5.2022 1.6tis
Nový zákon je z velké části postaven na myšlence, že se Spasitel opět vrátí. Druhý příchod bude znamenat celospolečenskou obrodu. Není tak překvapující, že se najde mnoho lidí, kteří sami sebe za Ježíše či Mesiáše považují. Krišna Venta Narozený jako Francis Herman Pencovic (1911–1958), se proslavuje v 40. až 50. letech minulého století. Na veřejnosti nosí jen róby, […]
od Pavel Polcar 19.5.2022 1.7tis
Psal se rok 2013 a tehdy jedenadvacetiletá studentka Elisa Lam byla prohlášená za nezvěstnou. Brzy po nahlášení se její tělo objevilo ve střešní nádrži na vodu v Los Angeles. Jak se tam dostalo? Tělo objevil pracovník údržby v hotelu Cecil poté, co se vypravil nádrž zkontrolovat pro časté stížnosti na divnou chuť vody a její […]