3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Přežil Kristus ukřižování? Podle legendy zemřel v Japonsku
Přežil Kristus ukřižování? Podle legendy zemřel v Japonsku
od 3.6.2022
2.9tis
Bible říká, že Kristus zemřel na kříži. Japonská legenda nesouhlasí. FOTO: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
295
SDÍLENÍ
2.9tis
ZOBRAZENÍ

Všeobecně přijímaný výklad Kristova života končí jeho smrtí na kříži na vrchu Golgota u Jeruzaléma. Jeho vzkříšení a nanebevstoupení pak položilo základ samotné křesťanské víry.

Přesto se ne všichni shodují na tom, že Kristus opravdu na Golgotě zemřel a následně vstoupil na nebe. Podle jedné japonské legendy se nic takového nestalo.

Na kříži prý zemřel Kristův bratr a Ježíš sám prchl na východ a nakonec se usadil v Japonsku.

Bible říká, že Kristus zemřel na kříži. Japonská legenda nesouhlasí. FOTO: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Svátek spojený s Kristovou smrtí v Shingo je dnes pro malou vesnici hlavním zdrojem příjmů a Kristův hrob vyhledávanou místní turistickou atrakcí. FOTO: Calebincatania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons Toto je prý skutečný Kristův hrob ve vesnici. FOTO: ウィキ太郎(Wiki Taro), CC0, via Wikimedia Commons

MĚL JEŽÍŠ BRATRA?

Když byl Kristus po Jidášově zradě v Getsemanské zahradě zatčen římskými strážemi a odsouzen k smrti, podle Bible sám vyvlekl břevno svého kříže na vrch Golgota, byl na něj přibit a po několika hodinách utrpení zemřel.

reklama

Podle legendy tradující se v malé japonské vesnici Shingo to však nebyl Kristus, kdo byl na Golgotě ukřižován, ale jeho bratr, který jej osvobodil z vězení a sám nastoupil na jeho místo. Jmenoval se prý Izukiri.

Sám Kristus využil příležitosti a uprchl z Jeruzaléma na východ. Tam měl nadále kázat myšlenky křesťanství a po dlouhé pouti se dostat až do Japonska. Usadil se nakonec právě ve vesnici Shingo v severním Japonsku.

Toto je prý skutečný Kristův hrob ve vesnici. FOTO: ウィキ太郎(Wiki Taro), CC0, via Wikimedia Commons
Toto je prý skutečný Kristův hrob ve vesnici. FOTO: ウィキ太郎(Wiki Taro), CC0, via Wikimedia Commons

KAŽDÝ ROK SE KONÁ SLAVNOST

Podle legendy Kristus nakonec strávil ve vesnici celý zbytek života. A že to byl život dlouhý. Ptáte se, jak dlouhý? Pak vězte, že Kristus měl nakonec zemřít v požehnaném věku 106 let a zanechat po sobě tři syny.

reklama

Ačkoliv této legendě dnes mimo Japonsko skoro nikdo nevěří, do Shingo, kde leží podle místních skutečný Kristův hrob, se každoročně na slavnost výročí jeho smrti sjíždí na deset tisíc návštěvníků. Pro vesnici s necelými třemi tisíci obyvateli jde o hlavní zdroj příjmů.

Svátek spojený s Kristovou smrtí v Shingo je dnes pro malou vesnici hlavním zdrojem příjmů a Kristův hrob vyhledávanou místní turistickou atrakcí. FOTO: Calebincatania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Svátek spojený s Kristovou smrtí v Shingo je dnes pro malou vesnici hlavním zdrojem příjmů a Kristův hrob vyhledávanou místní turistickou atrakcí. FOTO: Calebincatania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Je na každém z nás, zdali věří tomu, že Kristus byl Božím synem, který se obětoval v jeho jménu. Výkladů Kristových zázraků a jeho nanebevstoupení existuje bezpočet. Japonskou legendu o jeho bratru a Kristově životě po útěku z Judeje zná však jen málokdo. Přitom jde bezesporu o zajímavý příběh.

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční