3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Přízračná vesnice Brigadoon. Zmizela obec i se svými obyvateli v časoprostoru?
Přízračná vesnice Brigadoon. Zmizela obec i se svými obyvateli v časoprostoru?
od 13.10.2023
3.3tis
361
SDÍLENÍ
3.3tis
ZOBRAZENÍ

Skotsko je nádherná země, která je pro mýty a legendy přímo stvořená. Koluje jich tu dokonce tolik, že by hravě zastínily i všechny pohádky od bratří Grimmů. Pojďme se nyní podívat na jeden příběh o zmizelé vesnici, který by možná vůbec nemusel být vymyšlený.

Obyvatelé Brigadoonu měli prý uzavřít smlouvu s Bohem, který jejich vesnici ukryl před zraky všech zlých lidí. Jediným pozůstatkem po zmizelé vesnici má být starý most z 15. století, nazývaný Brig o’ Doon. Někteří vědci vidí podobnost mezi Brigadoonem a Germelshausenem. Skalní útvar v jižní části Peru, do kterého je vytesaná zvláštní brána. Rok 1930 a inuitská vesnice u kanadského jezera Anjikuni.

Armáda postupuje rychle a obyvatelé vesnice Brigadoon jsou vyděšení. Mají utéct, vzdát se nebo bojovat? Musejí se ale rozhodnout rychle, vojáci už brzy dorazí a nebudou mít slitování. V hrůze se proto obracejí k Bohu a modlí se za zázrak.

Prosí, aby jejich vesnici ukryl před zraky všech zlých lidí, kteří by jim chtěli ublížit, a na oplátku slibují věrnost až na věky. Bůh jejich modlitby vyslyší a učiní vesnici neviditelnou, aby ji už nikdo nemohl objevit.

Zázrak ale není zadarmo. Vesničané musejí přísahat, že Brigadoon nikdy neopustí, jinak by se i se svými domy rozplynuli v mlze. Budou ale moci už navěky žít v míru a žádní nepřátelé je už nikdy nenajdou.

Jednou za sto let se vesnice na jediný den vynoří z mlhy. V tento čas ji budou moci navštívit i lidé z vnějšího světa, kteří tu na základě své vůle mohou zůstat, nebo na konci dne svobodně odejít.

Obyvatelé Brigadoonu měli prý uzavřít smlouvu s Bohem, který jejich vesnici ukryl před zraky všech zlých lidí.
Obyvatelé Brigadoonu měli prý uzavřít smlouvu s Bohem, který jejich vesnici ukryl před zraky všech zlých lidí.

Pátrání v mlze

Přesně takto zní legenda o ztracené skotské vesnici Brigadoon. Může na ní být ale něco pravdy? A pokud ano, jak rozlišit pravdivé jádro od mýtů, které se na celý příběh v průběhu let nabalovaly?

Tuto otázku si položilo už mnoho odborníků i obyčejných nadšenců, kteří se pokoušeli najít místo, kde mohla vesnice kdysi stávat. Základním vodítkem je řeka Doon v západní části Skotska.

Přes ni se totiž na předměstí dnešního městečka Alloway klene most, kterému se už stovky let říká Brig o’ Doon.

Záhadologové jsou přesvědčeni, že se jedná o jediný pozůstatek po zmizelé vesnici. Ta by se tedy musela nacházet nedaleko mostu. Má to ale jeden háček.

Kamenný most byl postaven v 15. století, na starých mapách se ale v jeho okolí žádná vesnice s názvem Brigadoon nevyskytuje. To ale ještě nemusí nutně nic znamenat.

Podrobnější mapy jsou výsadou až raného novověku, ve středověku byly spíše obecné, a proto by na nich Brigadoon vůbec nemusel být uvedený.

Jediným pozůstatkem po zmizelé vesnici má být starý most z 15. století, nazývaný Brig o’ Doon.
Jediným pozůstatkem po zmizelé vesnici má být starý most z 15. století, nazývaný Brig o’ Doon.

Odplata za povstání?

Otázkou také zůstává, kdy mělo ke zmizení vesnice dojít. V tomto se už záhadologové neshodují. Někteří se domnívají, že k tomu došlo už na konci středověku, jiní se kloní spíše až k 18. století.

O tom je přesvědčený i irský záhadolog Bob Curran, který se legendou o Brigadoonu zabývá už velmi dlouho.

Ve své knize dokonce uvádí přesný rok 1754, kdy měla být proti obyvatelům vesnice vyslaná trestná výprava anglických vojáků jako odplata za jejich účast na jakobitském povstání rozdmýchaném Skoty a Francií o 8 let dříve s cílem obnovit v Anglii vládu rodu Stuartovců.

Odvolává se na staré listiny uložené v archivu v Glasgow, kde je prý tento nájezd dobře popsán. Jenže ani v nich není Brigadoon výslovně zmíněn. Curranovu teorii proto mnoho odborníků rozporuje.

Pokud by měl Brigadoon existovat ještě v 18. století, dochovaly by se o něm jistě četné zmínky, ať už na starých mapách, nebo v textu obchodních či vlastnických listin.

Někteří vědci vidí podobnost mezi Brigadoonem a Germelshausenem.
Někteří vědci vidí podobnost mezi Brigadoonem a Germelshausenem.

Brigadoon = Germelshausen?

Pokud bychom tedy připustili, že Brigadoon skutečně existoval, kam se mohl ztratit? Záhadologové si tuto pověst vykládají jako důkaz existence nějaké časoprostorové trhliny, která mohla celou vesnici pohltit a možná přenést do jiné dimenze.

Lidé ve starších dobách si pak tuto událost mohli spojit s božím zásahem, který byl pro jejich vnímání srozumitelnější, a tak možná vznikla pověst o smlouvě obyvatel vesnice s Bohem. Skeptici ale považují tento příběh za zcela vymyšlený.

Podle jejich názoru byl převzat z německé mytologie, kde existuje podobná pověst o ztracené vesnici Germelshausen. Ta se měla rozplynout v mlze a stát se neviditelnou.

Jejím jediným pozůstatkem je prý zvuk zvonů, který se občas line údolími bavorských hor, a pochází právě ze zvonice v Germelshausenu. Vesnici mají ale na rozdíl od Brigadoonu obývat zlí duchové. Mohl by snad tento německý mýtus být předobrazem příběhu o zmizení Brigadoonu?

Keltské opidum

Záhadu kolem vesnice Brigadoon se snažili rozluštit i odborníci na lingvistiku a historii. Ti přišli se zajímavou teorií založenou na rozboru samotného názvu vesnice.

Jméno je pravděpodobně složeninou ze dvou slov pocházejících ze starého keltského jazyka, gaelštiny. Výraz „briga“ označoval kopec nebo vyvýšené místo a slovo „dun“ se používalo pro opevnění.

Na základě tohoto rozboru se řada vědců domnívá, že název Brigadoon mohl možná odkazovat na dávné keltské opidum, které snad kdysi stávalo v okolí řeky Doon.

Jeho pozůstatky mohly být v krajině patrné ještě ve středověku, a lidé mu možná právě proto dali tento název. Brigadoon by tedy nezmizel v časoprostoru, ale prostě by se během věků rozpadl. V okolí řeky Doon nebylo ale žádné velké opidum nikdy nalezeno.

Může tato teorie vysvětlovat záhadu zmizení Brigadoonu? Nebo mají pravdu záhadologové a vesnice se skutečně přenesla do jiné dimenze?

Skalní útvar v jižní části Peru, do kterého je vytesaná zvláštní brána.
Skalní útvar v jižní části Peru, do kterého je vytesaná zvláštní brána.

Představuje Brána bohů v Peru průchod mezi světy?

V jižní části Peru na březích jezera Titicaca se nachází skalní útvar, do kterého je vytesaná zvláštní brána. Přezdívá se jí Brána bohů nebo také Portál Aramu Muru a podle místních představuje průchod mezi dvěma světy.

Vědci se domnívají, že jde jen o nedokončenou stavbu Inků, starou asi 500 let, místní jsou ale přesvědčeni, že ji vytvořila vůbec první peruánská civilizace před více než 5000 lety.

Vytesaný útvar je vysoký 7 metrů a u jeho paty se nachází malý výklenek ve tvaru písmene T, o výšce 2 metry a hloubce asi půl metru. Objeven byl až v 90. letech minulého století a dodnes není jasné, k čemu sloužil.

Mohly se tu konat náboženské obřady nebo možná měla brána jen symbolický význam ve vztahu k přilehlému jezeru.

K bráně se váže legenda o inckém veleknězi jménem Aramu Muru z chrámu sedmi paprsků, který utekl z hlavního města incké říše Cuzca, když město dobývali

španělští conquistadoři. Vzal s sebou mnoho pokladů včetně nejstřeženějšího chrámového artefaktu – zlatého disku. Uprchl k Bráně bohů, kde prý zasadil disk do skály, objevilo se modré světlo a kněz i s poklady zmizel.

Pověsti o zmizelých lidech v blízkosti brány se v okolí vyprávějí už mnoho let. Místní tu prý občas vídají záhadná světla a ohnivé disky. Kolem brány má také působit velmi silná energie.

Podivné mravenčení a brnění končetin má být u návštěvníků skalního útvaru běžným jevem. Mohla by snad tato energie být důkazem působení neznámých sil?

Rok 1930 a inuitská vesnice u kanadského jezera Anjikuni.
Rok 1930 a inuitská vesnice u kanadského jezera Anjikuni.

Tajemství jménem Anjikuni

Je úplňková noc, 6. listopadu 1930, a do zasněžené inuitské vesnice u kanadského jezera Anjikuni právě přichází lovec kožešin Joe Labelle. Těší se, že si po dlouhé cestě konečně pořádně odpočine. Jenže klid ho bohužel nečeká.

Místo obvyklého přátelského setkání čeká na zkušeného dobrodruha jen vylidněná vesnice. Teprve nedávno vyhaslé ohně stále ještě doutnají a všechny příbytky se zdají být netknuté. Co se s obyvateli stalo?

Lovec neváhá, a když nikoho nenajde ani v okolí, vyráží pro kanadskou jízdní policii. Pátrání ale odpovědi nepřinese. Pouze na březích jezera jsou nalezeni mrtví vyhladovělí saňoví psi a opodál je eskymácké pohřebiště s prázdnými hroby.

Dodnes není jasné, co se v osadě odehrálo. Někteří badatelé spekulují o nějaké otravě a náhlé panice, kvůli které všichni odešli do pustiny. Jiní, že za vše mohou mimozemšťané nebo nějaká časoprostorová anomálie.

Foto: shutterstock.com, wikimedia.org, facebook.com, pixabay.com, youtube.com, flickr.com
reklama
Související články
od 2.12.2023 1.4tis
První si toho povšimli badatelé z projektu Záře. Kromě zpráv o setkání s neznámými létajícími objekty (UFO), jim lidé popisovali setkání s podivnou průsvitnou, stříbřitě lesklou bytostí. Nejde o blízká setkání 3. druhu, protože při tom nejsou pozorovány žádná UFO. Obecně se takovým setkáním říká zjevení. Někdy jsou tyto jevy považovány za duchy, jindy za návštěvy z jiných vesmírů, patří sem i znám
od 2.12.2023 1.5tis
Roku 1888 došlo v továrně na náboje a střelné zápalky ležící na vrchu Svatého kříže nad pražským Žižkovem k výbuchu, při němž zahynuli dva dělníci. Na tomto kopci se však neumíralo zdaleka poprvé. Kdysi se tu totiž tyčila šibenice. Souvisí temná minulost s tajemnými jevy, které se prý v místě tu a tam odehrávají? Nad pražskou čtv
od 1.12.2023 1.9tis
Po osamělé silnici projíždí vůz, řízený Laverne Marshallovou. Je noc a Longdendalské údolí v Anglii tone ve tmě. Náhle ale Laverne spatří několik světel. „Vezmi tomu dítěti baterku,“ křikne dozadu, kde sedí dcera s malým vnoučátkem. Ti v tom ovšem nemají prsty. Před vozem totiž planou podivné koule. „Co to sakra je?“ bleskne Marshallové hlavou.  
od 30.11.2023 2.5tis
Paranormální jev, ve kterém se v lidských příbytcích zdánlivě samovolně pohybují, rozbíjejí se či dokonce vybuchují předměty. Selhává elektronika, svědci slyší zvláštní neidentifikovatelné zvuky, jako je například klepání, bouchání a v některých případech dokonce zvláštní šepot či dokonce hlasy. To všechno lze zahrnout pod slovo poltergeist (v překladu hlučný duch – pozn. red.). Co za ním ale je?
od 30.11.2023 3.2tis
Na jaře 1897 se má těsně nad náměstím Aurory řítit skrz oblohu mimozemský stroj, jehož vesmírná odysea skončí nárazem do větrného mlýna. V troskách se najde i malé tělo humanoidní bytosti, která zřejmě není člověkem… Jaké důkazy a svědectví nasvědčují, že se tento případ skutečně stal?    Mezi lety 1896–1897 se Amerikou šíří zvěsti, které děsí její obyvatele a zároveň plní přední stránk
reklama
reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Utajený románek s kolegou?
nasehvezdy.cz
Utajený románek s kolegou?
Herečka Hana Holišová (43) je velká tajnůstkářka. Je však přece jen možné, že někoho má. Může být jejím tajným partnerem sympatický kolega ze seriálu Jiří Hána (47), jak se spekuluje? Je až s podivem
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
V zajetí tajemných bytostí!
skutecnepribehy.cz
V zajetí tajemných bytostí!
Ještě dnes mívám záchvaty strachu, když si na to vzpomenu. Když se ke mně začaly ty postavy blížit, loučila jsem se se životem. V současnosti bydlím v poměrně velikém městě, ale dětství a dospívání jsem strávila v menší vesnici. Odstěhovala jsem se až v době, kdy jsem se dostala na vysokou školu, a pak jsem
Modrá krev ostrorepa: Drahocenná surovina biomedicíny v ohrožení?
21stoleti.cz
Modrá krev ostrorepa: Drahocenná surovina biomedicíny v ohrožení?
„Každý muž, žena, dítě a domácí zvíře na této planetě, které užívá lékařské služby, je spojeno s ostrorepem,“ připomíná profesor zoologie Win Watson z UNH. Zatímco poptávka po modré, antibakteriální k
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
epochaplus.cz
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Malárie a stavba Panamského průplavu
epochaplus.cz
Malárie a stavba Panamského průplavu
Jedna z nejvýznamnějších infekčních nemocí, která i dnes zabíjí až půl milionu lidí ročně, malárie ovlivnila i stavbu Panamského průplavu, jenž spojuje Atlantský a Tichý oceán. Jeho budování však neprobíhalo bez komplikací.   Kanál je dlouhý téměř 82 km, lodím jeho proplutí trvá 8 až 10 hodin. Jeho otevření významně zkrátilo lodní dopravu. Dříve musela loď
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností