24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
První a druhá světová válka i globalizace. Vše předpoví Bahá’u’lláh!
Jiří Nechanický
od Jiří Nechanický 3.4.2022
1.9tis
Bahá’u’lláh
171
SDÍLENÍ
1.9tis
ZOBRAZENÍ

„Vidím břehy Rýna pokryté krví. Do tvého srdce budou zaťaté meče odplaty. Tvá sláva skončí a půjdeš cestou utrpení. Slyším pláč Berlína,“ prorokuje Bahá’u’lláh – Posel Boží víry Bahá’í – v roce 1873.

Kromě předpovědi utrpení ve dvou světových válkách si tato víra připisuje na vrub třeba i další o vzestupu a pádu komunizmu, vznik globální společnosti nebo objevení jaderné energie. Jde o podvod, nebo nevídaný prorocký talent?

Shoghí Effendí Rabbání Abdu'l-Bahá Bahá'u'lláh

Mají osobnosti víry Bahá’í dar vidět budoucnost? Zdá se, že ano. Předpovědí nejednu katastrofu, dějinnou událost i vědecký objev. Za asi 150 let existence zažije tato víra největší vzestup ze všech existujících náboženství!

Jejího zástupce najdete dokonce v OSN! Proč je Bahá’í tak populární? Odpověď je nasnadě: Pod svá křídla je schopná přijmout věřícího jakéhokoli jiného náboženství.

Boha ctíme dobrým skutkem

Bahá’í je nejmladší světové monoteistické (vyznávající jednoho Boha) náboženství. „Lidstvo je jedna velká rodina, nezáleží na tom, jakou máte barvu kůže nebo v jakých sociálních podmínkách jste se narodili,“ vysvětlí vám jednoduchý základní princip téhle víry její stoupenci.

Je možné, že byl některým členům tohoto tolerantního hnutí nadělen prorocký talent? Jak jinak totiž vysvětlit, že jeho vůdčí osobnosti přesně předpoví budoucí politický vývoj světa a zřejmě i technologický pokrok, o kterém na sklonku 19.

století nemohou mít ani ponětí? Jde o náhodu, nebo dar od Boha?

Bahá’u’lláh

Džíny a tričko stačí

Jak se pozná věřící z hnutí Bahá’í? Na první pohled nijak. Bahá’í nemají žádné speciální roucho, rituály mohou vykonávat klidně v džínech a tričku. Principem víry je totiž nezávislé hledání pravdy.

„Všechna náboženství mají stejnou podstatu a jednotný cíl,“ tvrdí Bahá’í. Víra ale nezavírá vrátka ani před vědou. „Jde o jedno z dalších poznání,“ chválí vědecké pokroky. Chtějí rovnoprávnost mužů a žen, setření rozdílu mezi chudobou a bohatstvím i jednotný jazyk a systém měr.

Zda se tohoto podaří docílit, jim ale prorocká vidění neprozradí. Zato řadu jiných zajímavých událostí, které se plní, ano!

Nejslavnější proroctví

Dvěma hlavními proroky Bahá’í jsou Bahá’u’lláh (1817–1892) a Abdu’l-Bahá (1844–1921). První jmenovaný přesně předpověděl například pád vládce Osmanské říše, sultána Abdu’la-Azize (1830–1876).

Když v roce 1867 předpoví i pád Napoleona III. (1808–1873) ve Francii, věřící Bahá’í zpozorní. Po několika předchozích úspěších v předpovědích budoucnosti již pochybuje málokdo. Duchovní vůdce se nestřílí vedle ani tentokrát.

Abdu’l-Bahá

Věci, které mohou přinést smrt

Francouzský císař Napoleon III. je skutečně rok na to sesazen. Řada úspěšných proroctví Bahá’u’lláha ale ještě zdaleka nekončí. Prorok předvídá také utrpení Německa ve dvou světových válkách a mnoho vědeckých objevů.

Jadernou energii a jaderné zbraně například Bahá’u’lláh mezi lety 1879 až 1891 popisuje těmito slovy: „Země skrývá podivné a úžasné věci, které zatím naše mysl nechápe. Mohou změnit celou atmosféru planety!

Vypuštěné do ovzduší mohou přinést i smrt.“ Nebude třeba velké fantazie, aby nám před očima vyvstaly obrazy zkázy vyvolané jadernými, chemickými či biologickými zbraněmi.

Shoghí Effendí Rabbání

Komunizmus padne!

Abdu’l-Bahá a jeho syn Shoghí Effendí Rabbání (1897–1957) nezůstávají s proroctvími pozadu. „Nově zrozená levice získá velký význam,“ tvrdí v lednu 1920 Abdu’l-Bahá a varuje před ní, protože lidstvo ještě není připravené na absolutní rovnost.

Stejnou budoucnost komunizmu jako ostatním totalitním systémům předpovídá Shoghí Effendí v roce 1941: „Jsou tři modly v chrámu lidstva, které není dobré uctívat. Nacionalizmus, rasizmus a komunizmus. Přesto na jejich oltáře stále nosíme oběti.“

Vize budoucnosti

Bahá’u’lláh vidí tři znamení, podle kterých se pozná příchod celosvětového společenství lidí. Věk blahobytu lidské rasy. Prvním znamením je výběr společného jazyka a písma. Druhé znamení je propojení duchovna a vědy v jednu velkou božskou filozofii.

„Měď se může proměnit ve zlato, stejně jako jakýkoli jiný prvek. To poznání je v nás, ale jen Bůh nám k němu může ukázat cestu.“ A konečně třetí znamení je spojeno s návratem krále. Nikdo na svá ramena nebude chtít vzít břemeno rozhodování nad světem.

„Až pak přijde ten, který povede lid s láskou k Bohu. Bude hlásat jeho učení a neúnavně pracovat pro blahobyt všech.“

Foto: Creative Commons - volná díla, neznámí autoři
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.7tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]