3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Rukověť seance: Hodit se může i obyčejný míček
Rukověť seance: Hodit se může i obyčejný míček
od 24.11.2022
3.0tis
Správnou atmosféru seance navodí přítmí, alkohol je naopak nevhodný!
291
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět.

Správnou atmosféru seance navodí přítmí, alkohol je naopak nevhodný! S pečlivostí je potřeba i vybrat nebo rovnou najmout médium, tedy člověka, který se s duchy spojí. Pomohou svíčky, ale i tabulka s písmeny. Při seanci zažijeme neopakovatelnou atmosféru.

Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stejně tak by nemělo být v místnosti zrcadlo – i jím vám může mrtvá duše uniknout.

Pro účastníky by tu mělo být připravené pohodlné sezení, ať už židle nebo polštářky na zemi.

Z místnosti odstraňte železné předměty, ty duchové údajně nemají rádi. Doporučuje se zde zapálit svíčku, případně vonnou tyčinku.

reklama

Vyvolávání by mělo proběhnout mezi šestou hodinou odpoledne a třetí ranní. Ideální čas je kolem půlnoci – ne nadarmo se jí říká hodina duchů!

S pečlivostí je potřeba i vybrat nebo rovnou najmout médium, tedy člověka, který se s duchy spojí.
S pečlivostí je potřeba i vybrat nebo rovnou najmout médium, tedy člověka, který se s duchy spojí.

Seanci vede jediný člověk – médium – který ostatní instruuje a předříkává jim. Médium také pokládá duchovi otázky, pokud se účastníci seance nedohodnou na tom, že se budou ptát sami. Otázky je dobré připravit předem.

Pokud chcete, aby duch odpovídal v celých větách, zvolte seanci, při které bude mrtvý odpovídat skrz jednoho z účastníků (nejčastěji médium) nebo pomocí spiritistické tabulky, takzvané Quija Board.

reklama

Chcete-li, aby duch odpovídal jen ano, ne, nevím, může k tomu posloužit například plamen svíčky, zvonek či jakýkoli lehký předmět, kterým bude pohybovat – ideální je třeba míček.

Při seanci zažijeme neopakovatelnou atmosféru.
Při seanci zažijeme neopakovatelnou atmosféru.

I když se spiritisté shodují, že ochranný kruh má jen malý efekt, nějaký si vytvořte. Můžete se třeba chytit za ruce, spojit si na desce stolu malíčky nebo nakreslit kruh křídou na zem. K vyvolávání použijte například větu:

„Víko rakve se otvírá a z něj vystupuje duch (jméno). Rakev se vzdaluje a ty jdeš k nám. Vyvoláváme tě, přijď mezi nás. První otázka by měla směřovat k přítomnosti zemřelého.

Pokud se nedostaví očekávaná odpověď, počkejte asi minutu a vyvolávací větu opakujte.

Nejdůležitější částí seance je její zakončení. Spiritisté se shodují na tom, že vyvolat ducha není těžké, ale odvolat ho už vyžaduje nějaké zkušenosti. Vhodná formulace k odvolání je například:

Odvoláváme tě z našeho světa, a proto se již mezi nás smrtelné nevracej.“

Pomohou svíčky, ale i tabulka s písmeny.
Pomohou svíčky, ale i tabulka s písmeny.

Z popsaných způsobů je nejzajímavější použití spiritistické tabulky. Jde v zásadě o kruh písmen, mezi kterým duch pohybuje sklenicí, a tak sestavuje slova. Na sklenici má položené prsty několik účastníků seance a podvolují se duchovu tlaku.

reklama

Duch pohybuje sklenicí velice rychle, proto je užitečné, když jeho odpovědi někdo zapisuje. „Spiritistická tabulka je velmi zajímavý jev. Funguje na základě čehosi, čemu se říká idiomotorická sugesce.

Samozřejmě pohybujete skleničkou sami, jen si toho nejste vědomi,“ vysvětluje princip skeptik Derren Brown.

Foto: Freepik
reklama
Související články
od 1.12.2022 856
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční