reklama
7. srpna 1994: Na americké městečko Oakville se z nebe snáší podivná rosolovitá látka neznámého původu.
Domů     Záhady historie
Šifry v Bibli: Co skrývají, pokud existují
Miroslav Horký
od Miroslav Horký 14.8.2019
5.2tis
410
SDÍLENÍ
5.2tis
ZOBRAZENÍ

Zejména Starý zákon v sobě prý skrývá tajemná proroctví. Hebrejština je vskutku hravým jazykem a tvůrci knihy knih toho hojně využívají. Skutečně je ale jejich záměrem skrýt do posvátného textu za pomoci šifer skutky, které se ještě neudály?

O tom, že hebrejština dokáže zmást leckoho, se můžeme přesvědčit na mnoha místech tohoto časopisu. Badatelé a znalci Bible se často předhánějí v tom, co který termín ve skutečnosti znamená. Některé pasáže tak nacházejí zcela nový výklad po téměř dvou tisících letech!

Jak je to možné? Jednou z odpovědí na tuto otázku je starodávná šifrovací metoda textů. Říká se jí Atbaš. Jak ale funguje?

Skutečně skrývá Bible proroctví? Nebo lze z ní při správné kombinaci písmenek vyčíst to, co právě chceme?

BĚŽNÁ HEBREJSKÁ ŠIFRA

K jejímu pochopení před sebou musíme mít celou abecedu. Spočívá totiž v nahrazování jednotlivých písmenek daného spojení. Každé písmeno slova původního nahradíme jeho protějškem. V případě naší abecedy bychom tak „a“ nahradili za „z“ a třeba „c“ za „x“.

Jako ukázkový případ se často užívá slovíčko z příběhu o zkáze Babylonu, na nějž Hospodin sesílá silný vichr. Spor se dlouho vedl o to, na koho pohromu Bůh sesílá. V hebrejském textu ji sesílá na „Léb Kamay“, s čímž si nevědí rady ani překladatelé Bible do češtiny.

Ve chvíli, kdy ale využijeme znalostí šifer Atbaš, máme jasno. Bůh ztrestá babylonské obyvatele Chaldejce, což je velmi pravděpodobné, právě oni totiž Babylon v daném období skutečně obývají!

Hebrejská Bible využívá kódovacích šifer Atbaš.

KACÍŘŠTÍ TEMPLÁŘI

Atbaš nám prý dokonce pomůže objasnit okolnosti zániku mocného středověkého templářského řádu. Jak víme, tento proslulý a bohatý rytířský řád končí neslavně. Francouzský král Filip IV. Sličný (1268–1314) s ním krutě a nadobro skoncuje, dluží mu totiž až neúnosný obnos peněz.

Jedním z vykonstruovaných důvodů, proč s templářským řádem zatočit, je údajné uctívání symbolu ďábla Bafometa jeho členy. Skutečně ale uctívali tohoto démona s kozlí hlavou? Mnozí se pokoušejí záhadu podstaty Bafometa rozluštit a nabízejí různá řešení.

Třeba to, že jde o pouhé zkomolení muslimského proroka Mohameda. Odborník na Bibli Hugh J. Schonfield (1901–1988) však sáhne po hebrejské technice Atbaš a dojde ke zcela jinému výkladu démonického jména.

Ve skutečnosti prý označuje „Sophii“. V překladu „Moudrost“ přitom ve starších dobách vnímali jako bohyni a stvořitelku světa, křesťanská tradice ji dokonce někdy ztotožňuje s Máří Magdalénou! Proti nařčení templářů z kacířství se staví celá řada hodnostářů, není jim to ale nic platné.

Podle Schonfielda prý Templáři uctívali Máří Magdalénu.

ČÍM VÍC KÓDŮ, TÍM LÉPE

Užívání šifer ve významných starověkých textech není ničím výjimečným. Písař užitím šifer ukazuje, jak moc je schopný. Jedná se zkrátka o jakýsi rituál. V případech, kdy se šifry mísily s dalšími slovními hříčkami, mohly hrát roli mravního ponaučení.

Mistrným dílem je v tomto směru židovský Talmud. Proč by jím tak nemohla být i Bible? Na pomyslný tenký led se ale vydáme v případě, kdy chceme objasnit možná dávná proroctví ukrytá v Písmu. Uznávaný americký novinář Michael Drosnin (*1946) je skálopevně přesvědčen, že autoři Bible do ní ukryli předpovědi událostí z budoucnosti.

Stačí je jen najít, umět přečíst a správně pochopit. Před ním už se o to snaží trojice vědátorů z Jeruzalémské univerzity a Technické vysoké školy v Jeruzalémě v čele s profesorem Elijahem Ripsem (*1948).

Ti v roce 1994 představují svou analýzu starozákonní knihy Genesis. Odhalují, že v knize jsou skryta slova, která najdeme jedině tak, když si představíme osmisměrku. Zajímavá slůvka tak nacházejí ve směru shora dolů, nahoru či úhlopříčně.

Nejdál v luštění biblických kódů zajde Mike Drosnin, který, o nich dokonce napíše knihu.

PŘEDPOVĚĎ ATENTÁTU

Výzkum Drosnina jde ale mnohem dál. V Písmu nalézá proroctví o válce v Perském zálivu, která se odehrává na začátku 90. let minulého století. A nejen to. Kniha zmiňuje přesné datum počátku konfliktu a i jméno toho, kdo ho rozpoutá – Saddáma Husajna (1937–2006).

Novinář v Bibli nalézá i jméno někdejšího izraelského premiéra Jicchaka Rabina (1922–1995), kdy na stejné stránce nachází slovní spojení „vrah, který bude vraždit“. Aby toho nebylo málo, poblíž tohoto textu nachází i název města Tel Aviv a jméno Amir.

V roce 1995 dochází k vraždě premiéra Rabina rukou ortodoxního Žida Amira. Jde o shodu náhod? Drosnin k rozklíčování jmen a vět využívá speciální program hledající smysluplné posloupnosti znaků v Tóře. Co ještě nachází?

V roce 1996 objevuje v Bibli jméno Netanjahu, dále slova smrt, červenec a název jordánské metropole Ammán. Benjamin Netanjahu (*1949) se krátce nato stává izraelským premiérem a jednou z prvních cest, kterou plánuje, je právě ta do Ammánu.

Drosnin kontaktuje premiéra se svým zjištěním a Netanjahův štáb návštěvu ruší. Zachránil snad Američan současnému izraelskému lídrovi život? Skeptici si to rozhodně nemyslí a zpochybňují celý Drosninův výzkum.

Drosninovo varování možná zachránilo život současnému premiérovi Izraele Netanjahovi.

JEN ČIRÁ SPEKULACE?

Logicky namítají, že o událostech, které již proběhly, není problém účelně nalézt takřka cokoli v jakékoli knize. Navíc si prý novinář upravuje překlady hebrejských slov k obrazu svému. Fatální chybu činí také v momentě, kdy na základě biblického textu předpovídá konec světa v roce 2006.

Drosnin ale se svými kritiky úporně bojuje a jejich výtky vyvrací. Třeba ty o tom, že autor hledá šifry pouze v Bibli a nezkouší rozklíčovat i jiné tituly, kde by jistě podobná slova také nacházel. Drosnin kritiky vyzve, aby analyzovali román Moby Dick od Hermana Melvilla (1819–1891).

Matematik Brendan McKay se do analýzy pouští a v roce 1999 představuje výsledky. V románu Moby Dick prý jde nalézt přibližnou předpověď vraždy Jicchaka Rabina. Drosnin to odmítá a říká, že pravdivost předpovědi skýtá jen Bible.

Kdo má tedy pravdu Významným biblickým analytikem je také židovský rabín Chaim Weissmandel (1903–1957), který se soustředí především na knihy Genesis a Exodus. Objeví v nich, že se v úseku po padesáti znacích opakují písmena tvořící slovo „tóra“.

V posledních dvou Mojžíšových knihách nachází stejný algoritmus, písmena však tvoří slovo tóra pozpátku, tedy „arót“. A konečně v knize Levicitus se objevuje slovo „Jahve“, tedy Bůh.

Že lze z Bible vyčíst i příčinu války v Perském zálivu, kterou rozpoutá Husajn? Dle záhadologů ano.

RABÍN A NACISTÉ

Méně uvěřitelně možná zní jeho předpověď popravy deseti nacistických vůdců z roku 1946. Ta se koná 16. října po právě proběhlém norimberském procesu. Rabín Weissmandel věří, že událost je předpovězená v biblickém příběhu o popravě deseti synů Hamanových Židy.

V seznamu deseti synů Hamana jsou prý některá písmena psaná jako malá, jedná se o spojení „abbi“. Za pomoci gematrie pak vypočítal, že jde o označení židovského roku 707. Což je právě náš rok 1946. Navíc 16.

října tohoto roku odpovídá židovskému dnu těžkých soudů. Nacistický pohlavár Julius Streicher (1885–1946) při své popravě vykřikne: „Purim Fest 1946“! Purim je židovský svátek, který oslavuje výročí smrti židobijce Hamana.

Skutečně Bible předpověděla výsledek procesu? Mnozí rabínovy výsledky kritizují a označují je za čirou spekulaci. Prý existují různé verze textů Bible, kdy v každé jsou zmenšena jiná písmena než ta, s kterými pracuje rabín.

První stránka židovského Talmudu

JAZYK IT

Podle Tóry Hospodin Bibli nadiktuje Mojžíšovi na hoře Sinaj, ukrývá tak proroctví do textu sám Bůh? Ortodoxní Židé jsou navíc přesvědčeni, že se původní hebrejský obsah nesmí jakkoli měnit. Původní verze je totiž psána hebrejsky bez jakýchkoli pomlček a mezer mezi slovy, působí tak trochu jako programátorský text. Co je však účelem zachování tohoto stylu?

Foto: Wikimedia, Shutterstock. Autor: Miroslav Horký
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 7.8.2022 868
Odlehlá vesnice Kisiljevo je domovem pro méně než 800 obyvatel – a jeden strašidelný příběh o upírech. V roce 1725 zemřel obyvatel jménem Petar Plogojowitz a v následujících osmi dnech došlo k devíti úmrtím. Vrahem je mrtvola Devět zemřelých na smrtelné posteli řeklo, že je napadla Plogojowitzova mrtvola. Kněží a úředníci se shromáždili do Kisiljeva, […]
od Mirek Brát 6.8.2022 2.1tis
Kamikaze bylo jméno legendárního tajfunu, který ve třináctém století údajně hned dvakrát rozmetal mongolskou flotilu a zachránil Japonsko před invazí. Byla to jen legenda, nebo takový tajfun opravdu v minulosti vznikl? Jméno božské bouře bylo ve druhé světové válce propagandisticky využito v zoufalé snaze japonského císařství odvrátit vojenskou porážku. Sebevražedné útoky pilotů měly být právě tím božským […]
od Mirek Brát 5.8.2022 2.5tis
Křížové výpravy do Svaté země nebyly jen prostou vojenskou akcí. Jejich účastníci se dostávali do kontaktu s poznatky jiného civilizačního okruhu. Z křížových výprav si tak rytíři mohli přivézt nejen kořist hmotnou, ale i bohatství představované nově nabytými vědomostmi. Jedna stopa vede i do Českého ráje. Místem, kde bychom možná narazili i na stopy křížových výprav, je […]
od Mirek Brát 4.8.2022 2.2tis
Hlášení o výskytu neznámých vodních tvorů lze monitorovat v mnoha zemích světa. Výjimkou není ani Vietnam, kde se záhadné monstrum zřejmě zabydlelo v rajské zátoce Halong. Ačkoli se často hovoří o velkém mořském hadovi, některá pozorování a výzkumy podporují spíše existenci obřího mnohoštětinatého červa. Zátoka Halong je uvedena na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Oblast je charakteristická […]
od Mirek Brát 2.8.2022 2.7tis
Od starověku po novověk si lidé ve Středomoří lámali hlavu se záhadnými nálezy kosterních pozůstatků. Nacházeli je na Krétě, Kypru, Sicílii, Maltě i na menších ostrovech v Egejském moři. Někdy byly považovány za ostatky antických hrdinů, jindy se staly předmětem uctívání v křesťanství. Na kloub této záhadě se přicházelo obtížně. Nyní už víme, že ještě v relativně nedávné […]