7. prosince 1941: Probíhá japonský útok na americkou základnu Pearl Harbor. Dodnes se spekuluje, že ho vyvolala sama americká vláda.
Domů     Sodoma a Gomora: Byli skutečně všichni zkažení?
Sodoma a Gomora: Byli skutečně všichni zkažení?
od 17.10.2022
2.0tis
Dvě bohatá starověká města Sodomu a Gomoru stihl strašlivý boží trest za neřest, prostopášnost a amorální způsob života. Foto: YitzhakNat / Creative Commons / CC-PD-Mark
206
SDÍLENÍ
2.0tis
ZOBRAZENÍ

Nedaleko Sodomy pobýval vůdce izraelského lidu Abrahám, ten vlastnil velké stádo, jež se páslo na pastvinách u řeky Hebronu. Jakmile se dozvěděl, jaké má Hospodin plány, rozhodl se zakročit.

Dvě bohatá starověká města Sodomu a Gomoru stihl strašlivý boží trest za neřest, prostopášnost a amorální způsob života. Foto: YitzhakNat / Creative Commons / CC-PD-Mark Oheň a síra zničily obě města až do základů a usmrtily téměř všechny obyvatele. Pouze Lot a jeho blízcí byli ušetřeni. Foto: Daderot / Creative Commons / CC-PD-Mark Starý zákon praví, že města Sodoma, Gomora, Admah, Zoar a Zeboim tvořila biblickou Pentapolis, tedy uskupení pěti nejkrásnějších izraelských měst ležících na břehu Mrtvého moře. Foto: Daniel Ventura / Creative Commons / PD Israel Žilo se v nich jako v ráji, jídla i pití bylo dostatek, každý měl střechu nad hlavou a postel, kde hlavu složit. Foto: 2A02A03F / Creative Commons / CC-PD-Mark

I přistoupil Abraham a řekl: „Vyhladíš snad se svévolníkem i spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých; vyhladíš snad i je a nepromineš tomu místu, přestože je v něm padesát spravedlivých?

reklama

Přece bys neudělal něco takového a neusmrtil spolu se svévolníkem spravedlivého; pak by na tom byl spravedlivý stejně jako svévolník. To bys přece neudělal.

Což Soudce vší země nejedná podle práva?“ (Gn 18,23-25) Hospodin nakonec Abrahámovi slíbil, že když ve městě najde alespoň deset nevinných, ušetří město Sodomu. Nalezl však pouze čtyři spravedlivé – Abrahámova synovce Lota, jeho ženu a dvě dcery.

Oheň a síra zničily obě města až do základů a usmrtily téměř všechny obyvatele. Pouze Lot a jeho blízcí byli ušetřeni. Foto: Daderot / Creative Commons / CC-PD-Mark
Oheň a síra zničily obě města až do základů a usmrtily téměř všechny obyvatele. Pouze Lot a jeho blízcí byli ušetřeni. Foto: Daderot / Creative Commons / CC-PD-Mark

Andělé jako poslové naděje

Dříve než započala zkáza měst, vyslal Hospodin dva anděly, kteří měli Lota s jeho rodinou varovat a vyvést je do bezpečí v horách. „Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota:

reklama

„Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul.“ (Gn 19,15) Podmínkou ale bylo, že se nesmí nikdo ohlédnout zpět. „Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.“ (Gn 19,26)

Starý zákon praví, že města Sodoma, Gomora, Admah, Zoar a Zeboim tvořila biblickou Pentapolis, tedy uskupení pěti nejkrásnějších izraelských měst ležících na břehu Mrtvého moře. Foto: Daniel Ventura / Creative Commons / PD Israel
Starý zákon praví, že města Sodoma, Gomora, Admah, Zoar a Zeboim tvořila biblickou Pentapolis, tedy uskupení pěti nejkrásnějších izraelských měst ležících na břehu Mrtvého moře. Foto: Daniel Ventura / Creative Commons / PD Israel

Byla vyhlazena

Tato pasáž se uchytila a v mnoha jazycích existuje fráze „Stojí jako Lotova žena“ nebo „Jako solný sloup“. Sodoma a Gomora byla vyhlazena, Lot a jeho dvě dcery přežili a založili nové lidské pokolení.

reklama

Synové zplození z incestního vztahu se jmenovali Moab a Amón a stali se podle Bible praotci národů sousedících s pozdějším židovským státem.

Žilo se v nich jako v ráji, jídla i pití bylo dostatek, každý měl střechu nad hlavou a postel, kde hlavu složit. Foto: 2A02A03F / Creative Commons / CC-PD-Mark
Žilo se v nich jako v ráji, jídla i pití bylo dostatek, každý měl střechu nad hlavou a postel, kde hlavu složit. Foto: 2A02A03F / Creative Commons / CC-PD-Mark
Foto: Úvodní foto: YitzhakNat / Creative Commons / CC-PD-Mark
Lokalita:
reklama
Související články
od 7.12.2022 694
Ve vykopaných jámách se mísí kosti pobitých lidí a dobytka. Jiný hrob obsahuje kamennou schránku s lidskou lebkou. Co přesně se tu před 5000 lety odehrálo, není známo.   Někteří psychotronici ale věří, že v místě zůstal jakýsi temný energetický náboj, který je možná zodpovědný za časté smrtelné dopravní nehody, k nimiž v místech svatyně dochází.
od 7.12.2022 1.2tis
S nevěřícným údivem hledí obyvatelé Jeruzaléma za hradby. Namísto hrůzu nahánějící armády, která zde tábořila dlouhé měsíce, totiž před branami vidí tisíce mrtvol. „To anděl smrti vstal a rozepjal svá křídla,“ veršuje anglický básník lord Gordon Byron. Podle legendy měl město spasit okřídlený démon. Nezachránilo ho ale něco úplně jiného? Před judského krále Ezechiáše (asi 741–687 př. n. l.) pře
od 4.12.2022 2.5tis
Ve scénáři většiny čarodějnických procesů nechyběl jeden podstatný bod. Byla jím údajná čarodějnická shromáždění – sabaty konaná na nějakém odlehlém místě. Účastnit se jich měly ženy vedené ďáblem. Dost možná, že za všechno mohla tajemná slovanská bohyně Mokoša! Mokoša je ve slovanské mytologii chápána jako bohyně matka. Její gesce však zatím není
od 1.12.2022 1.8tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 3.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck