Domů     Reportáže
Stojí za symboly na americkém dolaru Ilumináti a Svobodní zednáři?
Lenka Kospertová
od Lenka Kospertová 15.12.2017
6.3tis
578
SDÍLENÍ
6.3tis
ZOBRAZENÍ

Americký dolar není pouze bankovka, obsahuje v sobě spoustu ukrytých sdělení. Co ale znamenají? Jsou v nich zašifrované znaky tajných společenství nebo mají zcela odlišnou symboliku?

ZÁHADNÁ AMERICKÁ PEČEŤ

Americký dolar patří k celosvětově nejpoužívanějším měnám. Zřejmě největší záhadou je jednodolarová bankovka, na které se nachází velké množství tajemných symbolů. Na zadní straně se napravo vyskytuje americká státní pečeť s typickým orlem bělohlavým, na straně levé pak rubová strana s nedokončenou pyramidou a vševidoucím okem.

O jejím vzhledu rozhodla v roce 1776 speciální komise, která stanovila její konečnou podobu. Po šesti letech se bankovka dostala do oběhu.

Na pečeti je několik záhadných symbolů.

PROČ JSOU NA BANKOVCE EGYPTSKÉ SYMBOLY?

Mnoho lidí se ptá, proč jsou na bankovce symboly, které nemají se Spojenými státy nic společného. Pyramidu nebo tzv. Hórovo oko známe především z egyptských dějin, přičemž pyramida byla přidána až v roce 1933 prezidentem Frankem Rooseveltem, jenž byl údajně jedním z nejvyšších zednářů.

Zajímavé je, že zrovna tyto symboly se opravdu ke svobodným zednářům nebo tajnému spolku iluminátů přiřazují. Ilumináti jsou také spojováni s konspirační teorií o Novém světovém řádu, kdy má tato skupina kontrolovat a manipulovat celosvětové dění.

Nejznámějším symbolem je nedokončená pyramida s vševidoucím okem.

TAJEMNÍ ZEDNÁŘI A ILUMINÁTI

O těchto dvou spolcích se neustále mluví. Jsou zdrojem neustálých dohadů, zda skutečně existují či ne. Ani u jedné skupiny není jisté, odkud se vzala a co je jejím hlavním cílem. Většinou se jedná pouze o spekulace.

Původ zednářů se odvozuje z cechů středověkých stavitelů chrámů, kteří se snažili navázat na odkaz templářů. Jejich znak úhelníku, kružítka a písmena G ale můžeme najít na celém světě. Jejich údajným cílem bylo budování humanity a ochrana neprivilegovaných vrstev.

Na zadní straně se objevuje mnoho symbolů, které se pojí s Ilumináty nebo Svobodnými zednáři.

PROČ TOUŽÍ PO SVĚTOVÉ NADVLÁDĚ?

Spolek Iluminátů je známý hlavně díky bavorské skupině, která byla založena v roce 1776 jezuitou a profesorem církevního práva, Adamem Weishaptem (1748-1830). Řád měl za cíl především zdokonalit lidstvo po stránce morální a intelektuální.

Už prvních 5 členů dodržovalo pyramidovou strukturu. Ta spočívala v tom, že každý člen spolku měl pod sebou další dva, kterým byl nadřazený. Cílem spolku se stala touha o sjednocení celosvětové vlády, díky které by nedocházelo k žádným válkám a lidstvo by bylo osvobozeno od všech náboženství.

DĚSIVÉ PROROCTVÍ DVACETIDOLAROVÉ BANKOVKY

Jednodolarová bankovka ale není jediná, která v sobě skrývá tajemství. Dvacetidolarová bankovka, pokud se šikovně poskládá, připomíná na jedné straně obraz hořícího Světového obchodního centra v New Yorku, které se stalo terčem teroristického útoku dne 11.

září 2001. Na druhé straně se da na ní najít podobnost s budovou Pentagonu ve Washingtonu, který se ve stejný den stal dalším teroristickým cílem. Je to jen náhoda?

SKRYTÁ POSELSTVÍ DOLAROVÉ BANKOVKY

Pyramida – pyramida se objevila na bankovce až v roce 1933, kdy ji autorizoval samotný prezident F. D. Roosvelt. Její symbol je považována za posvátný chrám Slunce, symbol všech kosmických sil znázorňující moudrost, sílu a vytrvalost.

Nedokončená podoba pyramidy může znamenat, že Spojené státy nebyly v té době takovým národem, jakým by měly být. Až se tak stane, bude prý dokončena i poslední část.

Vševidoucí oko v trojúhelníku – Hórovo oko je jedním z egyptských hieroglyfů, které symbolizují božskou všudypřítomnost. Tento znak představuje také vzkříšení a věčný život. To, že se vznáší nad pyramidou, má také značit ještě nedokončenou práci.

Trojúhelník představuje mysl, tělo a ducha, které je nazýváno trojjediným božstvím. Triáda sjednocuje protiklady a povznáší je na vyšší úroveň.

Annuit coeptis – nápis doslova znamená „On schválil námi započaté“. Oním neurčeným činitelem může být Prozřetelnost, Osud nebo Bůh. Odvážně započatým se zřejmě myslí vznik USA.

Novus ordo seclorum – v překladu znamená Nový světový řád. Tento termín je spojován se spolkem Iluminátů.

Římská čísla – znázorňují letopočet 1776, tedy rok, kdy Spojené státy získaly nezávislost. Ve stejný rok ale vznikla organizace Iluminátů založená Adamem Weishaptem.

Orel – orel představuje sílu a svobodu, proto je považován za znak USA. Původně měl být na bankovce bájný Fénix, který představoval symbol znovuzrození. Orel byl vybrán pro svou bílou hlavu, která má být znakem pro působivost.

Počet orlích per – orel má na jednom křídle 32 brků, na druhém 33. Ve Washingtonu údajně sídlí 33 členná zednářská rada…

Hvězdy – nad orlí hlavou je zobrazeno 13 pěticípých hvězd. Když je spojíte čarou, vznikne jedna velká šesticípá. Pokud bychom tuto hvězdu přenesli ji na pyramidu zobrazenou na bankovce, zjistíme, že cípy ukazují na určitá písmena, která jsou zpřeházená. Když je srovnáme, dostaneme anglické slovo MASON (Zednář)

Číslo 13 – třináctka hraje na bankovce velkou roli. Najdeme zde 13 lístků na olivové větvi, 13 šípů, 13 hvězd, 13 čar a pruhů na štítu, 13 řad v pyramidě i nápis nad pyramidou složený ze 13 písmen.

Symbol zobrazuje změny a zvraty. Číslo představuje 13 tehdejších amerických kolonií. Je to ale také číslo zednářské i iluminátské. Podle konspiračních teorií značí 13 pokrevních linií Iluminátů.

E pluribus unum – v překladu znamená „Jeden z mnoha“. I tento nápis má 13 písmen. Toto moto navrhli na Velkou pečeť John Adams, Ben Franklin a Thomas Jefferson.

Štít – označuje nezávislost a soběstačnost. Vertikální pruhy na něm mají značit 13 kolonií, horizontální zase představují Kongres.

Olivová větev – se používá jako symbol míru

Vavřínový věnec – je od starověku známý jako znak vítězství

Šípy – symbolizuje rovnováhu mezi nebem a zemí. Dají se považovat jako symbol války nebo uvědomění si své síly.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
od Eva Soukupová 18.10.2021 7.9tis
Na světě existuje jen malé množství náboženských relikvií spojených s islámem či jeho zakladatelem. Jednou z nich je plášť, který měl údajně prorok Mohamed na sobě, když se jedné noci setkal s anděli a Bohem. Pravost pláště je však důvodně zpochybňována.     V muslimském světě existuje pouze malá hrstka náboženských artefaktů. Jde o přísně […]
od Matěj Soukup 17.10.2021 5.2tis
Ačkoliv nejznámějším místem, kde se ztrácejí lidé, letadla i lodě, je bezesporu bermudský trojúhelník, nejsevernější výspa americké pevniny, Aljaška, má také své tajuplné místo. V oblasti mezi městy Barrow, Anchorage a Juneau, která pokrývá celý Aljašský poloostrov, nápadně často mizí turisté i místní. Oblast začala přitahovat pozornost veřejnosti v říjnu 1972, kdy malé soukromé letadlo […]
od Mirek Brát 14.10.2021 5.6tis
Začátek konce napoleonské éry se začal odpočítávat u Moskvy v roce 1812. Na počátku ruského tažení čítala francouzská armáda téměř 700 000 mužů. Domů se jich vrátí pouhá desetina. A někteří z nich brzy zemřou za záhadných okolností!   Je září roku 1812. Před branami Moskvy usilovně přemýšlí „malý velký muž“, který dovedl obrovskou mnohonárodnostní armádu až sem, […]
od Matěj Soukup 11.10.2021 4.8tis
Jedna z nejvíce seismologicky aktivních oblastí na naší planetě se nachází u pobřeží Japonska. Téměř každoročně jsou Japonci svědky několika desítek silnějších zemětřesení. To vůbec nejničivější v posledním desetiletí zlikvidovalo spolu s následnou vlnou tsunami jadernou elektrárnu Fukušima. Hrozící ekologickou katastrofu se jen tak tak podařilo odvrátit. Ačkoliv dnes víme, že zemětřesení způsobují posuny a […]
od Matěj Soukup 9.10.2021 5.0tis
Když se pětice mladých mužů vracela z basketbalového zápasu na Kalifornské státní univerzitě, určitě ještě netušili, že je to jejich poslední cesta. Čtyři z nich za záhadných okolností zahynuli. Pátého se nikdy nepodařilo najít, je však také pokládán za mrtvého. Pětice se vracela v noci 24. února 1978 z utkání na univerzitě do města Yuba […]