3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Svatojánská noc: Čarovný oheň plodnosti
Svatojánská noc: Čarovný oheň plodnosti
od 20.6.2021
4.9tis
Oheň má zřejmě chránit před vlivem nepříjemných magických bytostí během svatojánské noci. Foto: Creative Commons – volné dílo
297
SDÍLENÍ
4.9tis
ZOBRAZENÍ

Keltové pojímají svátek po slunovratu jako příležitost k očištění a k oslavě plodivé síly. Hlavní oslavu přitom představuje setkání u některého z ohňů hojně zapalovaných na kopcích v noci z 23. na 24. června.

Oheň má zřejmě chránit před vlivem nepříjemných magických bytostí během svatojánské noci. Foto: Creative Commons - volné dílo Z pohanského svátku udělá katolická církev narozeniny Jana Křtitele. Na průběhu oslav to mnoho nezmění. Foto: Creative Commons - volné dílo Třezalka tečkovaná je bylinou svatého Jana. Patří do takzvaného svatojánského koření. Foto: Bff / Creative Commons - CC BY-SA 4.0

Asi nejzajímavějším obyčejem je skákání zamilovaných dvojic držících se za ruce přes oheň, čímž se má svazek mladých lidí upevnit.

reklama

Protože během nejkratší noci v roce přestávají platit běžná společenská pravidla, bývá to také jedna z mála příležitostí, kdy se mladé páry mohou „legálně“ uchýlit do ústraní.

Pokud intimní sblížení takové dvojice nezůstane bez následků, nic nebrání tomu, aby se po žních, tedy v prvních týdnech těhotenství nevěsty, konala svatba.

Je zajímavé, že přísná katolická církev proti tomuto pohanskému obyčeji v zásadě nic nenamítá, pouze pohanský slunovrat přetváří do únosné podoby oslavy narození svatého Jana Křtitele.

Z pohanského svátku udělá katolická církev narozeniny Jana Křtitele. Na průběhu oslav to mnoho nezmění. Foto: Creative Commons - volné dílo
Z pohanského svátku udělá katolická církev narozeniny Jana Křtitele. Na průběhu oslav to mnoho nezmění. Foto: Creative Commons – volné dílo

JAK SE STÁT NEVIDITELNÝM?

V čem spočívá podstata slunovratovo-svatojánské mytologie? Patrně varuje, že není radno o svatojánské noci opouštět bezpečí svého domova, eventuálně posvátným ohněm chráněné veřejné prostranství, protože mimo ně na člověka číhá nejedno nadpřirozené nebezpečí.

reklama

Možné zvraty osudu naznačuje i to, že podle pohanských tradic byl tento den zasvěcen také bohyni vrtkavého štěstí – Fortuně. To by však nesměl být člověk člověkem, aby se tyto hypotetické nadpřirozené síly nepokusil využít ve svůj prospěch!

U nás nejspíš nejznámější pověra vypráví o zlatém či svítícím kapradí, které o svatojánské noci roste v lesích a s jehož pomocí je možné najít ukryté poklady.

Může se prý ale také stát, že pokud na člověku ulpí o svatojánské noci neviditelné výtrusy této rostliny, stane se i on sám dočasně neviditelným.

Snítka kapradí utržená o této noci, usušená a uložená doma tak, aby ji nikdo neviděl (např. založená v knize v knihovně) zajistí tomu, kdo tak učiní, blahobyt po celý následující rok.

reklama

Kromě kapradí mají ale údajně i všechny ostatní byliny natrhané tuto noc venku v přírodě (ne doma na zahrádce) zvláštní moc.

Třezalka tečkovaná je bylinou svatého Jana. Patří do takzvaného svatojánského koření. Foto: Bff / Creative Commons - CC BY-SA 4.0
Třezalka tečkovaná je bylinou svatého Jana. Patří do takzvaného svatojánského koření. Foto: Bff / Creative Commons – CC BY-SA 4.0

VYSNĚTE SI BUDOUCNOST 

Sotva co zřejmě překoná tzv. svatojánské koření.

Do této směsi bylin kromě již zmíněného kapradí patří ještě třezalka, komonice lékařská, kopřiva dvoudomá, pelyněk černobýl, prha arnika, svízel syřišťový, vstavač a, poněkud překvapivě, v této době již odkvetlá prvosenka jarní, snad pro podobnost jejích květů se světluškami – svatojánskými broučky.

Složení směsi se může mírně měnit podle krajových zvyklostí a dostupnosti rostlin, vždy však oněch bylin musí být devět. Pokud si svatojánské koření dáte onu noc pod polštář, bude se vám prý zdát o budoucnosti. Tak hezké sny!

Autoři: Zdeněk Pospíšil, Jitka Lenková

Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 796
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.1tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční