29. května 2009: Mnoho svědků pozoruje přelet UFO nad různými oblastmi Česka.
Články obsahující štítek "křesťanství"
(18 nalezených článků)
od Jan Šedivý 22.5.2022 1.8tis

Ježíš Kristus je bezesporu jednou z nejdůležitějších osobností posledních dvou tisíciletí. Historici se přou, zda vůbec existoval a snaží se odkrýt i důvody jeho konání. Byl opravdu tím Mesiášem, kterého Židé toužebně očekávali? Odkud se Ježíš vzal, kdo byl a jaké mysterium jej obklopuje? Modlí se k němu miliony lidí. Zřejmě neexistuje člověk, který by o něm alespoň […]

od Mirek Brát 30.4.2022 2.9tis

Poslední dubnový den je v mnoha zemích spojen s rituály a oslavami, které souvisejí s čarodějnicemi i kultem křesťanské misionářky svaté Valburgy. Lidé zapalují ohně a křesťanské tradice se mísí s dávno zapomenutými pohanskými obyčeji. Jaké důkazy lidé v minulosti mohli spojovat s existencí čarodějnic? Jistě mezi ně patři i „přízrak z Brockenu“! Brocken je […]

od Mirek Brát 28.3.2022 2.6tis

I mnoho staletí po úspěšném rozšíření křesťanství na nových územích, se ústní formou předávaly legendy z pohanských časů. Některé z nich byly později zaznamenány a my tak můžeme přemýšlet, nakolik mají tyto pověsti reálný základ.   Zajímavé zprávy z takřka pohanských časů poskytují například příběhy vyprávěné v česko-polském příhraničí v oblasti českého Broumova a polského města Klodzko. Stavitelka kostela Katolický […]

od Mirek Brát 24.3.2022 3.6tis

Existují knihy, které večer otevřete a začnete číst. Pozdě k ránu už dočítáte poslední stránku. To ale není příklad takzvaného Rohonckého kodexu. Vědci ho čtou již dvě stě let. Baví je to, ale stále jsou na té první stránce… Má to totiž háček. Kniha je psána v neznámém jazyce! Jako Rohoncký kodex je označován starobylý rukopis, který […]

od Mirek Brát 17.3.2022 2.7tis

V každém případě je zdvořilé omluvit se všem, které snad urazil náš titulek jevící podezření z porušení druhého přikázání ve smyslu nebrání božího jména nadarmo. Nicméně, vraťme se k tématu… Propánakrále, oni opravdu našli Ježíšův člun? Výraz prudkého pohnutí mysli určitě v minulosti provázel čtení novinových titulků, které oznamovaly, že v Galilejském jezeře v Izraeli byl nalezen „Ježíšův člun“. Jednalo se […]

od Mirek Brát 10.3.2022 3.1tis

Hned v úvodu přiznáváme, že k odpovědi na otázku položenou v titulku, by bylo nejlepší povolat přímo Alexandra Velikého. I gordický uzel je totiž v porovnání s touto otázkou jen neuměle zašmodrchanou tkaničkou. Přesto zkusíme záhadu „posledního Římana“ alespoň otevřít, aby měly i další generace o čem přemýšlet. Kdo si zaslouží být „posledním Římanem“? Pokud […]

od Mirek Brát 25.2.2022 904

Italský malíř Caravaggio vytvořil působivý obraz Večeře v Emauzích již v roce 1601. Může se zdát, že výtvarné prvky v díle zobrazené již nemohou přinést nové významové intepretace. Caravaggio však zakódoval do obrazu i další utajená poselství, která zůstávají letmému pohledu skrytá. Jaká?   Setkání na cestě do Emauz je novozákonní příběh zmiňovaný v Bibli. Ježíš […]

od Mirek Brát 25.2.2022 1.8tis

Nejčastěji si pod pojmem svatozář vybavíme výtvarný prvek představující světlo. Zdůrazňuje nejen společenskou důležitost osoby, u které je zobrazen, ale i její duchovní výjimečnost. Možná však za svatozáří primárně stojí vnímané osobní elektromagnetické pole, aura, chcete-li, u mimořádných jedinců.   Svatozář si nyní nejvíce spojujeme s křesťanstvím. Je atributem především svatých. Zdobí také andělské bytosti, […]

od Mirek Brát 29.12.2021 2.7tis

V novém roce uplyne 100 let od Velkého požáru Smyrny (současný turecký Izmir), který město postihl v roce 1922. Plameny zachvátily Smyrnu v kontextu končící krvavé řecko-turecké války. Diskuze ohledně otázky odpovědnosti za založení Velkého požáru Smyrny, stále i po sto letech od tragických událostí, pokračuje. Turecké zdroje připisují odpovědnost Řekům nebo Arménům a naopak. […]

od Mirek Brát 6.5.2021 5.7tis

Chrám Sagrada Familia ve španělské, potažmo katalánské Barceloně, je spojován se jménem architekta Antonia Gaudího. Ten zamýšlel vybudovat zde poslední velkou svatyni křesťanství. Jako každá katedrála, i Sagrada Família je „otevřenou knihou“ plnou náznaků a šifer. Nejviditelnějším projevem symboliky je už samotný počet věží, které by měla stavba mít po svém dokončení. Osmnáct věží symbolizuje […]