Skip to content

Tajemné hlasy z hory Potosí děsí lidi v Bolívii

Na různých místech světa občas v historii dochází k tomu, že neživé předměty hovoří prostřednictvím tajemných hlasů. Jedním z nejstarších případů má být mluvící hora Potosí. Na území dnešní Bolívie údajně ožívá mohutná hora a varuje národ Inků před dalším pokračováním těžby stříbra. Marně.

Proto dochází k dalším krveprolitím, až Inkové nakonec od těžby ustoupí. Pokaždé jim totiž hora vydává nové varování! Kdo, nebo co stojí za vzkazy z nitra země?

Čeho se Inkové tolik obávali? Foto: peruhop.com

Vzácný kov stál do tohoto okamžiku životy mnoho nájemných horníků. Ani důrazný tajemný vzkaz nejprve neodradí incké mocipány od dalšího drancování hory. Podle poselství z nitra země nejsou této činnosti hodni.

První úder hornického nástroje do svahu probouzí ducha místní půdy a z proláklin se ozývají hlasy: „Varujeme vás! Vy tu nesmíte těžit! Tato ruda náleží lepšímu lidu, který přijde po vás!“ Inkové se prý pokouší na Potosí těžit stříbro ještě několikrát.

Ale nakonec se přece jen věšteb zaleknou, přestože ani oni netuší, kdo může tajemné vzkazy posílat. Několik století se pak Potosí těší rajskému klidu. S vpádem Španělských dobyvatelů se ale na stříbrné hoře opět rozbuší kladiva.

Záhy je však více než jasné, že ani oni nejsou oním lepším lidem, který si zaslouží užívat vytěženého stříbra.

Zaslepila Španěly vidina stříbrného bohatství? Foto: microfinancesaving.com
OBĚTI NA ŽIVOTECH NEJSOU DŮLEŽITÉ

Na místo nejprve přijíždí prvních 200 Španělů se zhruba třemi tisícovkami indiánských otroků a na úpatí hory, kterou po svém překřtí na Bohatou horu (Cerro Rico), zakládají roku 1544 hornické město Potosí.

Stříbrné doly z něj na čas udělají jedno z nejbohatších a největších měst světa. Ale stříbrná nadílka nese užitek především na španělský dvůr. Do konce 16. století je z Potosí dovezeno do Evropy přes 7000 tun stříbra!

Varovné hlasy údajně znějí z hory stále, ale španělským majitelům důlních společností ztráty na životech horníků vrásky nedělají. Jednoduše přírodní záhadě nevěnují pozornost. Opačné postoje zastávají badatelé, kteří se tajemství mluvící hory snaží již dlouhá léta objasnit.

K jakým závěrům dochází?

Jsou hlasy z hory Potosí jen halucinací? Foto: spectrumnews.org
HALUCINACE, NEBO SKUTEČNÁ HROZBA?

Místy, odkud se z útrob planety mají ozývat hlasy podobné lidským, jsou prý některé aktivní sopky. Domorodci v Tichomoří údajně tvrdí, že stačí pouze sestoupit do kráteru sopky a přiložit ucho ke skalní průrvě.

Pokud je člověk hoden, duch vulkánu se mu ozve. Mnozí odborníci se domnívají, že lze tento jev vysvětlit obyčejnou halucinací. Z kráteru unikají nejrůznější sirné plyny, často prudce jedovaté. Stačí pak nepatrná koncentrace a člověk je omámen natolik, že nedokáže rozlišovat mezi iluzí a skutečností.

Na stejném principu má fungovat výskyt hlasů v Potosí. Vzduch je tu řídký, navíc promíšený s různými podzemními plyny a tak není vyloučeno, že hlas z hlubiny je také pouhým poblouzněním. Co když ale z nitra hory opravdu kdosi mluví?

Zdeněk Pospíšil

Foto: ancient-origins.net, peruhop.com, microfinancesaving.com, spectrumnews.org
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky paranormal Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články