Domů     Záhady historie
Tajemný Buddhův zub: Jeho nadpřirozené vlastnosti se nikdo neodváží zpochybnit
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 13.10.2021
3.6tis
Siddhártha Gautama položil základy budhismu, foto Pixabay
223
SDÍLENÍ
3.6tis
ZOBRAZENÍ

Před zhruba 2500 lety v Indii zemřel zakladatel jednoho z nejrozšířenějších náboženství současnosti. Po jeho kremaci prý v popelu zůstal ležet jeho levý špičák, který se záhy stává posvátným náboženským artefaktem. V jeho blízkosti se prý odehrávají pozoruhodné jevy.

Siddhártha Gautama položil základy budhismu, foto Pixabay Svatyně Buddhova zubu na Srí Lance, foto A.Savin / Creative Commons / FAL Chrám, kde je Buddhův zub uložen, foto A.Savin / Creative Commons / FAL

Když Siddhártha Gautama, muž, který před 2500 lety stál u zrodu buddhismu, dovrší věku 80 let, vytuší, že se blíží jeho konec. Onoho dne se s klidem usadí, aby pozřel svůj poslední pokrm. Tím bylo buď vepřové, nebo houby – podle toho, k jakému překladu starověkých textů se přikloníte.

Krátce poté Buddha umírá na otravu jídlem. Jeho tělo je spáleno někdy kolem roku 543 př. n. l. na hranici ze santalového dřeva v severovýchodní Indii. Zůstane po něm pouze jeho levý špičák, který z chladnoucího popela zvedne Buddhova oblíbená žákyně Khema.

Od toho okamžiku se začíná příběh jedné z nejposvátnějších a také nejžádanějších relikvií dálného východu. Má skutečně nadpřirozené schopnosti, jak praví legenda? Dnes je zub uložen ve speciální svatyni na Srí Lance a jeho zázračnou moc již nikdo nezpochybňuje. Na vlastní kůži se o ní přesvědčil i ten nejskeptičtější král.

Svatyně Buddhova zubu na Srí Lance, foto A.Savin / Creative Commons / FAL

KONVERTUJÍ DÍKY ZUBU

Khema s posvátnou relikvií putuje napříč celou Indií. Zřejmě proto, aby zub nepadl do nesprávných rukou. Velmi brzy se totiž objeví přesvědčení, že kdo vlastní Buddhův zub, má posvátné právo vládnout zemi.

Tato víra je později na dlouhá staletí příčinou mnohých válek a sporů v regionu. Zvláštní ale je, že kam se zub hne, tam rozsévá mírumilovné náboženství, jehož základy Gautama Buddha položil. Když Khema dorazí do pobřežního indického království Kalinga, zdejší král Brahmadatta relikvii přijímá a souhlasí, že jí poskytne bezpečný úkryt, přestože je sám hinduista.

V hlavním městě království zub zůstává dalších 800 let a když zub někdo zpochybní, jako zázrakem se následně stává horlivým buddhistou. Takový osud potkává například krále Guhasivu ze čtvrtého století, který nejprve uctívání Buddhova zubu odmítal, aby následně sám konvertoval k buddhismu a s horlivostí začal pronásledovat vyznavače starých bohů. Pomáhá Siddhártův zub k šíření jeho víry nějakým nadpřirozeným způsobem?

Chrám, kde je Buddhův zub uložen, foto A.Savin / Creative Commons / FAL

JE NEZNIČITELNÝ?

Když se zvěsti o tajemné moci relikvie dostanou k uším sousedního hinduistického krále Pandua, je rozezlen. S trochou ironie by se dalo říci, že začíná mít uctívání Buddhova zubu plné zuby. Do Kalingy proto vysílá svého věrného rádžu s armádou, aby se špičáku zmocnili.

Jenže ten je nakonec zubem tak okouzlen, že se okamžitě stává buddhistou a následuje ho i celé jeho vojsko. Přesto rádža splní přání svého krále Pandua a z výpravy se vrátí s uloupeným zubem a zajatým králem Guhasivou.

Pandu okamžitě nařídí vhodit zub do jámy s rozžhaveným dřevěným uhlím v domnění, že se tak nežádané relikvie jednou provždy zbaví. Stane se však něco nečekaného. „Příkaz byl splněn, ale díky mystické síle relikvie se nad plameny objevil lotosový květ velikosti kola od vozu a posvátný zub vysílající paprsky, které stoupaly po obloze a osvětlovaly vesmír se usadil na jeho vrcholu,“ zapisuje později indický historik José Gerson da Cunha.

Po dalších neúspěšných pokusech, kdy se zub vždy nějakým způsobem dostane pryč z ohně, tvrdohlavý král nakonec relikvii a Buddhovo učení přijímá. Chrání zub před zničením nějaká nadpřirozená moc?

Foto v úvodu: Pixabay, fota v textu Creative Commons / FAL
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 26.11.2021 1.5tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]
od Pavel Polcar 25.11.2021 2.3tis
Zaniklé město Trója se rovněž jako Atlantida pokládalo za báji a výplod něčí představivosti. Německý obchodník a amatérský archeolog Henrich Schliemann (1822-1890) však svým nálezem umlčel veškeré negativní ohlasy. Inspirací mu byl antický básník, přesněji Homér, jenž ve svém významném eposu Ilias město opěvoval. Nejdříve výsměch Přes počáteční výsměch si Schliemann se svým objevem na […]
od Pavel Polcar 24.11.2021 1.3tis
Nedaleko pyramid v Gíze byla egyptskými a japonskými archeology objevena 26 metrů dlouhá lať, jež tvořila část lodi významného egyptského panovníka Chufua nebo také Cheopse (zemřel 2566 př. n. l.) ze 4. dynastie. O existenci lodi se vědělo již od 80. let minulého století, avšak její části byly nalézány postupně. Chufuova loď je právem označována […]
od Eva Soukupová 24.11.2021 3.0tis
V Římské říši zřejmě nebylo mocnější a obávanější legie. Muži z 9. legie procházejí tvrdým tréninkem. Jsou silní a disciplinovaní. A pak jejich vojsko náhle přestává existovat. Názory na to, co se s vojskem stalo, se různí.     Obávaná 9. legie se za svou dlouhou historii se účastní mnoha důležitých historických bojů. Tisíce mužů […]
od Mirek Brát 22.11.2021 2.4tis
Byla to největší a nejznámější antická knihovna. Nacházela se na pobřeží Středozemního moře v egyptské Alexandrii, městě založeném Alexandrem Makedonským během výbojů jeho armád do Severní Afriky. Požár této knihovny se dostal do učebnic. Méně je známé, že Alexandrijská knihovna vyhořela opakovaně. Kolikrát? Helénistický vládce Egypta Ptolemaios I. Soter velmi podporoval vědy a vzdělanost. Aby […]