30. listopadu 1989: V Belgii začíná série pozorování UFO ve tvaru trojúhelníku. Postupně ho spatří 30 různých skupin svědků.
Domů     Tajemství Bible: Byl příchod Ježíše Krista předpovězen?
Tajemství Bible: Byl příchod Ježíše Krista předpovězen?
od 22.5.2022
1.8tis
169
SDÍLENÍ
1.8tis
ZOBRAZENÍ

Ježíš Kristus je bezesporu jednou z nejdůležitějších osobností posledních dvou tisíciletí. Historici se přou, zda vůbec existoval a snaží se odkrýt i důvody jeho konání. Byl opravdu tím Mesiášem, kterého Židé toužebně očekávali?

Odkud se Ježíš vzal, kdo byl a jaké mysterium jej obklopuje?

Modlí se k němu miliony lidí. Zřejmě neexistuje člověk, který by o něm alespoň neslyšel. Je jedno, zda jste křesťan nebo ne. Ježíše obklopuje celá řada otázek. Je možné, že byl jeho příchod předpovězen již staletí dopředu?

Anebo se proroctví postupně upravovalo tak, aby sedlo vyvolenému přesně na míru?

Šalamoun Nebukadnezar II.

Starý zákon promlouvá

Knihy Starého zákona na příchod Mesiáše, v překladu „pomazaného“, myslí na celé řadě míst. Jednou jde o bojovníka, jindy o krále. Původním významem slova mesiáš je přitom kněz, který prošel iniciačním rituálem – pomazáním svatým olejem.

reklama

V Bibli se dočteme, že prvním pomazaným je král izraelitů Saul, kterého Bůh pomazal skrze proroka Samuela. Samuel později pomazal i legendárního krále Davida. Toho znáte jako přemožitele obra Goliáše. Podle biblického proroctví je právě David prvním z dlouhé linie mesiášů.

Jeruzalém v centru dění

Za hradbami Jeruzaléma to roku 700 před naším letopočtem vře. Město a celá Judea jsou v obležení asyrských vojsk. Jeruzalém se stává hlavním centrem celého kultu – a teď mu hrozí vyhlazení rukou bojovných „neznabohů“!

Právě bezprostřední nebezpečí nejspíš dá vzniknout touze po králi králů, který přemůže všechny nepřátele a navrátí zemi zpět židovskému lidu.

První nedorozumění

Zachránce přijde z židovského rodu Betléma efratského,“ předpovídá prorok Micheáš. Text byl ale namísto příslušnosti vyvoleného ke zmíněné rodové linii chybně pochopen tak, že se mesiáš narodí v Betlémě.

reklama

Proroctví se ale nenaplní, Judea je zachráněna Babyloňany, kteří Asyřany i s jejich hlavním městem promění v prach.

Je to Jošiáš?

Protože se písaři snaží pomoci svému národu, začnou začleňovat nebo upravovat texty, které mají upevnit moc Jóšiáše, tehdejšího krále z Davidova rodu. Ten má zachránit celý židovský národ a znovu pozvednout kult jednoho Boha.

Do textů je vloženo, že „Spasitel“ obsadí Bétel a tím začne nová epocha židovského národa.

Spasitel, který padl

Jóšiáš Bétel opravdu obsadí, jenže tím jeho předpovězená triumfální cesta končí. Je zabit u hory Megido. Jenže v náboženských textech už jsou nepřímo pro Jóšiáše sepsána proroctví. Pomazaný král Davidovy krve, kterému je text adresován, musí být nahrazen.

Příchod toho pravého

Po tváři Jóšiáše zůstane prázdné místo. Židé se začínají stále více upínat k příchodu předpovězeného spasitele. Není se čemu divit. V 6. století před naším letopočtem Judeu utlačují okolní národy.

reklama

Židé věří, že přijde vládce královské krve, který zajistí spravedlnost, vymýtí bezpráví a na věčné časy sjedná mír. Vědí snad již tehdy o Ježíšovi?

Pád Šalamounova chrámu

Ulicemi Jeruzaléma teče v roce 587 před naším letopočtem krev. Město právě dobyl babylonský král Nebukadnezar II. (asi 634–562 př. n. l.). Všude vládne chaos. Babylonská vojska ničí budovy a neušetří ani Šalamounův chrám, nejposvátnější místo židovské víry!

Židovské království se hroutí. Přeživší, kteří nestihnou uprchnout, jsou odvezeni do babylonského zajetí.

Nebukadnezar II.
Nebukadnezar II.

Vyvolený v duchu zoroastrizmu?

V podstatě mají štěstí, mohou si zachovat svou víru, pracovat na vysokých postech, vzdělávat se i psát. Babylon později obsadí Peršané, kteří se ujmou vlády v Judeji. Perská kultura je k Židům ještě vstřícnější – a stejně tak perské náboženství zoroastrizmus.

Je možné, že právě ono postavilo základy kultu očekávaného mesiáše? Vše nasvědčuje tomu, že ano!

Zrodí se z panny

Zoroastrismus je plný spasitelů. Podle jeho učení má vše vyvrcholit před posledním soudem, kdy vyvolený, který se narodí z panny, všechny zachrání. Může být právě toto prvopočátek myšlenky zrodu „spasitele Ježíše Krista“?

Vždyť se dokonce i ve Starém zákoně dozvíme, že se potomek krále Davida narodí panně a bude Bohu synem – Bůh ho má na hoře Sinaj přijmout za vlastního!

Jak ho poznáme?

Kdo ale bude oním mesiášem? A jak jej poznat? Stejné otázky si kladou i židovští učenci. Odpověď by mělo ukrývat Písmo svaté. „Musí být z kmene Judova, být mužským potomkem králů Davida a Šalamouna a samozřejmě Izraelita,“ shodují se Židé.

Onen muž ale nemá být žádným mytickým zjevením – má jít o smrtelníka z masa a kostí.

Naplněná, nebo nenaplněná proroctví?

Naplnila se tedy proroctví o příchodu mesiáše, nebo ne? Někteří vědci tvrdí, že byl Starý i Nový zákon různě obměňován, a proto jsou některé pasáže upravené tak, aby seděly informace o příchodu Ježíše.

Jenže podle badatelů došlo i ke špatnému výkladu proroctví o příchodu Mesiáše. „Křesťané argumentují pasážemi ze Starého zákona, které měly ve skutečnosti jiný smysl,“ tvrdí.

Vznikl tento trend snad proto, aby křesťané mohli dokázat Židům, že je Ježíš právě tím mesiášem, o kterém oni psali?

Šalamoun
Šalamoun

Co když jsou Mesiáši dva?

Podle obhájců teorie o proroctví je nejjistějším důkazem starozákonní kniha proroka Daniela. Křesťané věří, že je zde předpovězen příchod Ježíše Krista, a co víc, prý přesně předvídá ukřižování Mesiáše i jeho druhý návrat!

Jenže doba, o které je řeč v proroctví knihy Daniel, je rozdělena na tři části a vypadá to, že se v nich mluví o dvou mesiáších v dvou různých obdobích! Měli snad být Mesiáši dva?

Ve znamení hvězd

Čekání Židů na spasitele připomíná slavnou hru Čekání na Godota. Spasitel nepřichází, alespoň do roku 0. Náhle se z Bible dozvídáme, že se narodil Mesiáš – ten, na kterého se tak dlouho čekalo. Že by Godot nakonec přišel?

Stalo se tak, když na obloze jasně zářila „Betlémská hvězda“. Oč ale doopravdy šlo? Existuje mnoho spekulací: Slavná hvězda mohla být meteoritem, kometou, ale i hvězdnou explozí, respektive supernovou.

Hvězda Betlémská

Betlémská hvězda je spojena s astrologickou událostí, která měla předpovědět příchod Mesiáše na svět. V roce 7 před naším letopočtem se na nebesích odehrává z pohledu astrologie nevídaná věc.

Jupiter se Saturnem nacházející se ve znamení Ryb byli v konjunkci, z pohledu ze Země se tak nacházeli ve stejné pozici. Jupiter je odjakživa považovaný za planetu králů a vůdců, Saturn symbolizuje neoblomnost a sledování vytyčených cílů.

Znamení Ryb propůjčuje soucit a obětavost. K tomuto úkazu dochází v tomto období třikrát. „To je znamení!“ hlásají do světa mystikové.

Znamení Ryb

Náhle se zdá symbol ryby (ichthys) jako symbol křesťanské víry mnohem pochopitelnější. Ježíš je Mesiášem nového věku Ryb, který vystřídá věk Berana. Vědci také zdůrazňují, že tehdejší konjunkce je tak těsná, že musí na obloze vykouzlit úžasnou světelnou show! Mohlo jít právě o známou hvězdu?

Kdo byl Ježíš?

Pro někoho buřič, pro druhého spasitel, pro třetího zakladatel filozofie. Ježíše vidí každý trochu jinak. Historici věří, že lze Ježíše chápat ze všech těchto úhlů pohledu. V Judeji, která je tou dobou pod nadvládou Římanů, nadělá slušný humbuk.

Zdá se, že své mesiášství bere s nadhledem a tak trochu se i židovské obci vysmívá. Když přijíždí do Jeruzaléma, sedí na oslu – přesně jak pravilo proroctví! Snaží se o reformu, ve kterou Židé tak dlouho doufali. Je skutečně mužem z proroctví, nebo se jen chová podle dávného „návodu“?

Uznat ho nemůžeme

Židé stále křesťanům vysvětlují, proč nemohou Ježíše přijmout za svého Mesiáše. Důvodů je mnoho. Hlavním argumentem je to, že Ježíš nesplňuje proroctví. Hlavně prý nepochází z krve krále Davida, která byla předurčena jako rod mesiášů. Ale hlavně:

Židé už z podstaty nemohou Ježíše přijmout jako spasitele, protože by se tak stali křesťany a opustili svou židovskou víru.

Nejsem Bůh

Jsem Bůh!“ Tuhle větu od Ježíše nikdy nikdo neslyšel. Přesto se mu částečného zbožštění dostane. Postarají se o něj ve spisech až jeho následovníci. Zřejmě i Ježíš se ale pokládal za smrtelníka, i když nejspíše věřil, že je Mesiáš.

Šířil pokrokovou filozofii a brojil proti bezpráví, kterého se v Judeji dopouštěli kněží i velmožové. Bude to stačit jako důkaz mesiášství?

Dokonalý plán?

Mohl mít Ježíš všechno do puntíku připravené? Bible v nás takový pocit někdy probouzí. Obec pobouří už svým příjezdem na oslu, tedy poukázáním na to, že přichází biblický Mesiáš. Jenže pro zvýšení povědomí musí udělat mnohem víc.

Na nádvoří jeruzalémského chrámu obviní trhovce ze zlodějství a zničí několik stánků. Místo aby uprchl z města, když začíná být půda příliš horká, zůstává. Jde o dokonalý plán, nebo se jen naplňuje prastaré proroctví?

Konej svůj úkol, příteli

Nejvýmluvnější gesto najdeme ve chvíli, kdy jej zradí Jidáš. Ježíš mu říká: „Konej svůj úkol.“ Jako by snad Jidáš plnil Ježíšův příkaz. Ježíš udělá vše pro to, aby jeho učení setrvalo. Ostatně, mučednická smrt je tou nejlepší formou, jak své učení uchovat.

Mnohem starší tradice

Je možné, že by byl Ježíšův životní příběh znám již tisíce let před jeho narozením? V podstatě ano. Úplně první příběh, který vypráví o ukřižování „božstva“, pochází z Mezopotámie. V hlavní roli není muž, nýbrž žena, bohyně lásky Inanna (akkadsky Ištar).

Ta odchází do podsvětí, aby navštívila svou sestru Ereškigal. Prochází bránami pekla, kde vždy odloží jednu z ozdob na svém těle, až je zcela nahá. Ve středu podsvětí ji sestra zradí. V záchvatu amoku ji zabije a ukřižuje na hácích. Ištar však znovu ožívá – vrací zpět na svět.

Starobylá legenda v novém hávu

Podoba s Ježíšem na kříži je nasnadě. Kříž je ostatně velkým mysteriem celé Bible. Je spojován s mnoha bohy. Je symbolem egyptského boha Hóra, který se měl narodit panně 25. prosince. Dokonce měl mít 12 následovníků!

Vše dokonale sedí s líčením o Ježíšově životě. Stejné paralely najdeme i u boha Mithry, který je perským slunečním bohem. Narodil se taktéž 25. prosince. Může to být náhoda? Těžko.

Ježíš buddhistou?

Mezi badateli se čím dál tím víc debatuje nad spojitostí mezi Ježíšovým a Buddhovým učením. Krom toho, že Buddhův život je podobný Ježíšově, zde nacházíme i jiné spojitosti.

Buddhismus mluví o lásce a vykoupení z utrpení, to samé hlásá ve svých kázáních i Ježíš.

Sami proti démonům

Ježíš i Buddha (vlastním jménem Siddhártha Gautama) odolali svodům démonů. Ježíš odchází do pustiny. 40 dní o hladu pobývá v poušti, kde jej pokouší ďábel. Skoro stejné patálie zažívá i Buddha, když se snaží dosáhnout osvícení.

Jeho mystickou cestu narušuje démon Mara, který ho pokouší stejně jako ďábel Ježíše. Oba vyvolení odolávají hladu, žízni i touhám, až nakonec démony pokoří. Souvislosti neberou konce. Podaří se nám vůbec někdy objasnit celou podstatu mesiášského proroctví?

Foto: PX FUEL, Getty Images (Nebukadnezar II., Šalamoun)
Lokalita:
reklama
Související články
od 29.11.2022 1.2tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 1.4tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční
od 25.11.2022 3.4tis
Základním a nejoblíbenějším pramenem pro předpovědi konce světa je Zjevení Janovo, součást biblického Nového zákona. Naleznete v něm popis Apokalypsy – tedy konce světa na zemi a návratu Ježíše Krista – se všemi podrobnostmi, jako jsou řeky krve, šelmy vládnoucí světu nebo draci sršící oheň. Protože v celém textu není jediné konkrétní datum a ani jej nenaznačuje, je již po celá staletí jedním z 
od 24.11.2022 3.0tis
Způsobů ke komunikaci se zemřelými je více. Nejprve se rozhodněte, zda po duchovi chcete přesné odpovědi, či jen odpovědi typu: ano, ne, nevím. Sežeňte si několik lidí, se kterými budete seanci provádět, doporučený počet účastníků je tři až pět. Nepodceňujte volbu prostředí. Mělo by jít o tichou zatemněnou místnost. Duch by totiž mohl okny odejít. Stej