26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Záhady historie
Tajemství paláce Knóssos: Požíral lidské oběti mytický býk, nebo sami Kréťané?
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 31.7.2018
4.1tis
133
SDÍLENÍ
4.1tis
ZOBRAZENÍ

Děsivý labyrint, z něhož není útěku, je domovem krvelačného monstra. Obávaný Mínotaurus, napůl člověk a napůl býk, požírá lidské oběti. Do spletitých chodeb je vodí minojský král. Strašidelná legenda se podle odborníků může zakládat na pravdě! Skutečně na Krétě stálo bludiště obývané surovým netvorem?

Mínojská civilizace je obestřená tolika tajemstvími, že bývá občas porovnávaná s Atlantidou. Navzdory vzácným archeologickým nálezům toho o Minojcích víme jen pramálo. Jisté je, že se tato neobvykle vyspělá civilizace zformovala na Krétě v období asi 2700 let př.

n. l. a pak náhle a nevysvětlitelně zanikla kolem roku 1450 př. n. l. Není známo, jakou řečí tito lidé hovořili předpokládá se, že šlo o starší variantu nějakého indoevropského jazyka. Vyvinuli si vlastní písmo, ale dodnes jej vědci nedokázali rozluštit.

Nevíme, jaké měli Minojci zvyky, jaké bylo jejich náboženství, ani to, co způsobilo rychlý rozvoj této civilizace a co stojí za jejím stejně rychlým pádem. Centrem kultury je obří palác Knossos, který je svého času největší v Evropě.

Dnes po něm zůstaly jen ruiny a působivé legendy. Tou nejslavnější je pověst o labyrintu, který obýval obávaný Mínotaurus, napůl býk a napůl člověk. Jaká vysvětlení pro nezodpovězené minojské otázky vědci předkládají?

DOKUD BUDE ŽÍT

Příběhy starých řeckých bájí jsou stejně složité a propletené jako onen slavný labyrint a příběh o Mínotaurovi není výjimkou. Legenda praví, že Pásifaé, manželku krétského krále Mínóa, svedl bílý býk.

Ta poté porodila znetvořeného syna. Dítě má lidské tělo a býčí hlavu. Král Mínotaura uvězní, aby ho skryl před očima poddaných. Speciálně pro něj je pak vybudován mohutný labyrint v Knóssu. Poté, co je při hrách v Arténách zabit syn zabit syn krále Mínóa Androgeós, vypukne mezi Krétou a Aténami válka.

Spor končí porážkou Athén, na které je uvalena povinnost posílat každoročně sedm panen a sedm paniců, dokud bude Mínotaurus živ. Aténští nešťastníci pak končí v labyrintu Mínotaura jako jeho oběti. Brzy se ale dobrovolně mezi vybrané oběti přihlásí syn athénského Théseus, který nakonec bestii přemůže pomocí kouzelného meče a najde cestu zpět z labyrintu, díky klubku, které si cestou odvíjel. Kolik může být na této legendě pravdy?

Existoval legendární Mínotaurus?

LABYRINTY JIM NEJSOU CIZÍ

Když roku 1878 krétský obchodník a starožitník Minos Kalokairinos objeví zbytky starobylé ruiny, je zřejmé, že našel něco velkého. Záhy vyjde najevo, že jde o ruiny obrovského paláce. Největšího své doby!  Palác Knóssos je od té doby považován za centrum pradávné minojské kultury, komplex obývalo asi 5000 – 80000 tisíc Minojců. Samotný palác byl tvořen asi tisícovkou místností rozličných funkcí.

Místnosti navzájem spojovaly spletité chodby, což z paláce skutečně dělalo obrovské několikapatrové bludiště. Pro Řeky byl pochopitelně labyrint v Knóssu facinující natolik, že jej zařadili do svých legend.

Nejde přitom o jediný labyrint minojské kultury. Podobnou strukturu mají i jiné krétské paláce, které vznikaly ve stejném období. Další labyrint byl objeven například u městečka Gortyn, jiný leží v jeskynním komplexu Skotino. Pokud ovšem existuje mýtický labyrint, mohl by existovat i Mínotaurus?

BÝČÍ KULTY V EVROPĚ

Analýzy kosterních pozůstatků prastarých Kréťanů dokazují, že přišli z Evropy. A právě v Evropě není uctívání býků jako symbolu slunce a s ním přicházející síly a plodnosti ničím neobvyklým. Posvátného býka v průběhu historie uctívají různé kultury už tisíce let.

Na síle býčí kulty nabírají zejména v době bronzové. To je zároveň dobou, z níž pochází řada archeologických nálezů, které potvrzují rituální vraždy lidských obětí. Jeden z vůbec nejpodivnějších důkazů pradávných lidských obětí v Evropě byl nalezen v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu.

Zhruba v 6. století př. n. l., tedy krátce po konci doby bronzové, tu byly brutálně zmasakrovány nejméně čtyři desítky osob, převážně mladých žen, ale i mužů a dětí. Ostatní nálezy ale napovídají, že masakr byl doprovázen honosným pohřbem.

Mezi pohřebními dary se objevuje také malá soška bronzového býčka. Šlo tedy o oběť býčímu božstvu, která měla zajistit dobrou úrodu a plnost polí?

SLUNCE UŽ NECHCEME

Český publicista Otomar Dvořák (*1951) na poněkud odlišné vysvětlení. Vše sice nasvědčuje tomu, že šlo o rituální záležitost. Podle Dvořáka měl ale akt vést k umlčení symbolického býka. Kněžky býčího kultu podle něj byly vyvražděny v souvislosti s dlouhotrvajícími vedry a suchem.

„Uctívaný sluneční bůh se začal jevit jako nepřítel,“ tvrdí Dvořák a nastiňuje možnou spojitost s rituálními zápasy s býky, které se tou dobou zrodily. Přemožení slunečního býka se tak zřejmě stává symbolem pro ukončení sucha.

A připomíná i další zajímavou podobnost s Minotaurem. „Sluneční býk podle tehdejších představ sestupoval večer do propasti na západě a do rána musel projít spletitými chodbami podsvětí, aby ze skalní brány na východě opět vystoupil na nebe.“ Je legenda o Mínotaurovi odrazem těchto prastarých představ?

LIDSKÉ KOSTRY

O tom, že zřejmě nešlo o pouhé představy vypovídá nález z roku 1979. Archeologové v suterénu Severního domu paláce v Knóssu postupně odkrývají celkem 337 lidských kostí. Je provedeno radiokarbonové datování k určení jejich stáří, které potvrdí, že kostry pocházejí z 2.

tisíciletí př. n. l. Pozdější analýza dodatečně ukáže, že nalezené kosti patří čtyřem dětem a nesou na sobě stopy po opracování ostrým předmětem, jako by z kostí byly odstraňovány kusy masa. Americký archeolog Lewis Binford (*1930) je přesvědčen, že děti byly obětovány při nějakém obřadu, pravděpodobně s kanibalskými prvky.

Lidé se na Krétě objevují už před 9000 lety a první palác zde byl postaven před 4000 lety. Jejich výzdoba často zobrazuje býka a vypovídá o tom, že zvíře bylo součástí jistých rituálů. Že by snad kostry z Knóssu skutečné patřily panenským obětem Mínotaura, který v paláci žil?

Palác Knossos už vydal mnohé krásy – stovky lidských kostí i nádherné fresky.

NEBYL TO NETVOR

Také další nálezy působí skutečně zlověstně. Známá je například keramická hlava býka, kterou bylo možné naplnit tekutinou, možná dokonce krví, jež pak vytékala býkovi z nozder. Vzhledem k tomu, že lidské oběti býčích kultů v Evropě a konkrétně také v Knóssu již byly potvrzeny, není těžké představit si, že šlo o krev lidskou.

Maska jistě symbolizuje obávaného Mínotaura. Bájná krvelačná bestie ale podle odborníků vůbec nemusela být doslovným křížencem býka a člověka. Mnohem pravděpodobnější je scénář, během kterého v labyrintu chodeb rozlehlého paláce probíhá rituál k uctění slunečního boha, jemuž bude předložena lidská oběť – mladý chlapec či dívka.

Rituál provádí šaman či kněz, který na hlavě nosí býčí masku. Tak zřejmě vzniká pověst o nevlastním synu krále Mína. Jeho zabití pak může symbolizovat porážku kultu, který byl zřejmě obviňován ze sucha, jež spalovalo pole.

Foto: www.sideshowtoy.com, goxploretours.com, previews.123rf.com
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 25.5.2022 1.2tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 1.6tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.2tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.1tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]
od Mirek Brát 23.5.2022 2.5tis
Hrdinský odpor Finů, kteří dokázali ve čtyřicátých letech minulého století čelit mnohonásobné přesile sovětské Rudé armády, je všeobecně známý. Mnohé výkony finských vojáků jsou doslova zázrakem. Co udělá z civilisty supervojáka, který necítí bolest a únavu, nemá strach? Vlastenectví, vůle, vnitřní síla… A chemie! V průběhu zimní války klesaly teploty až ke čtyřiceti stupňům pod nulou. Finská […]