12. srpna 1831: Narodila se Helena Blavatská, zřejmě největší okultistka všech dob.
Domů     Náboženství a okultismus
Tajemství zakázané Lhasy: Střeží prý nadpřirozenou sílu i tajné vědění
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 19.7.2022
2.7tis
Dostat se do Lhasy není snadné, foto Pixabay
272
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Tibet sám o sobě patří mezi uzavřené a těžko dosažitelné oblasti a o jeho hlavním městě to platí dvojnásob. Za brány Lhasy, duchovního, politického a kulturního centra celého Tibetu, mohla ještě nedávno nahlédnout jen hrstka vyvolených. A údajně pro to existují dobré důvody!

Dostat se do Lhasy není snadné, foto Pixabay Velkou část obyvatel města tvoří mniši, foto Pixabay Palác Potála je pro Tibeťany posvátným místem, foto Pixabay Legendy o Lhase v roce 1939 přilákaly i německé nacisty, foto Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

Také dnes, přestože se Lhasa oficiálně světu otevřela již před několika lety, musí cestovatel vynaložit obrovské úsilí a poprat se s řadou byrokratických překážek, aby se do města dostal. A pokud přeci jen uspěje, musí počítat s tím, že bez najatého průvodce neudělá ani krok a některá místa mu přesto nebudou zpřístupněna vůbec.

Nelze se divit, že přísná omezení a zákazy v mnohých probouzejí zvědavost. To, jakým způsobem je Lhasa střežena, přímo vybízí k nejrůznějším spekulacím. Proč je město tak uzavřené? Střeží snad nějaké tajemství, které by nikdo zvenčí neměl poznat?

Velkou část obyvatel města tvoří mniši, foto Pixabay

POSVÁTNÉ SÍDLO

Důvody uzavření města lze najít ve vzdálenější historii, konkrétně v 17. století, kdy roztroušený Tibet sjednocuje pátý dalajláma Ngawang Lozang Gjamccho (1617–1682). Tibetský duchovní vůdce Lhasu prohlašuje za náboženské centrum země a uděluje ji status posvátného města, z čehož přímo pramení přísný zákaz vstupu všem cizincům.

Lhasu z velké části tvoří buddhistické kláštery, vždyť ještě v 19. století mniši zastupovali dobrou polovinu veškerého obyvatelstva Lhasy. Izolace města mnichům jistě přineslo dostatek klidu k nerušené meditaci a zároveň zaručilo, že se přísně střežená nauka klášterů nedostane do nepovolaných rukou.

V neposlední řadě je třeba zmínit také rozsáhlý palác Potála, který má pro Tibeťany nevyčíslitelnou hodnotu. Dalo by se říci, že veškeré bohatství Tibetu se skrývá právě zde. Potála je také tradičním sídlem dalajlámů, jejichž těla jsou zde uložena.

Uzavření Lhasy lze tedy do jisté míry považovat i za snahu ochranu posvátné Potály. Je ale bohatství, které se v ní skrývá materiálního charakteru, nebo spíše duchovního?

PŘÍSNĚ STŘEŽENÉ VĚDĚNÍ

Se Lhasou je velmi často spojována tajemná nauka, za kterou do zdejších klášterů přicházejí zástupy buddhistických mnichů, jimž se v Tibetu říká lámové. Kláštery jsou víceméně rozesety prakticky po celém Tibetu, ale právě do Lhasy míří ti nejnadanější a nejambicióznější.

Zde se pak prakticky celý život věnují vzdělávání, duchovní nauce, meditacím a studii technik zapovězených vnějšímu světu. Proslýchá se, že ten, kdo si tajemné techniky osvojí, získává mimořádné schopnosti, které by dokonce mohly být označeny za nadpřirozené!

Ve stavu hluboké meditace mnichové rozmlouvají s vyššími bytostmi nebo se prostřednictvím astrálního cestování vydávají na vzdálená místa, aniž by jejich fyzické tělo opustilo klášter. Kromě toho prý dokáží vidět auru živých i neživých objektů, předvídat budoucnost, číst myšlenky lidí i zvířat nebo dokonce levitovat!

Jsou zvěsti o zvláštních schopnostech mnichů pravdivé? A pokud ano, z čeho pramení?

Palác Potála je pro Tibeťany posvátným místem, foto Pixabay

TAJEMNÁ SÍLA

Západní badatelé zabývající se fenoménem ley lines, což jsou jakési energetické proudy obvykle spojované s kamennými kruhy a menhiry, vyslovují domněnku, že Lhasa nebyla za duchovní centrum vybrána náhodou.

Jde prý o místo, kde na povrch vyvěrá mimořádná energie, jejíž vhodné využití dokáže člověku propůjčit mimořádné vlastnosti. „Existují silné éterické proudy, které pokrývají celý povrch Země od pólu k pólu v takové míře, že jejich síla je tak ohromná, jako síla přílivu.

Zároveň však existují metody, jimiž lze tuto nesmírnou sílu bezpečně využívat,“ vysvětluje britský theosof Alfred Percy Sinnett (1840–1921). Spočívá utajované vědění tibetských mnichů právě v ovládnutí této síly?

Legendy o Lhase v roce 1939 přilákaly i německé nacisty, foto Bundesarchiv / Creative Commons / CC BY-SA 3.0 de

VŮDCE A JEHO OKULTISTÉ

S údajnou tajemnou silou procházející Lhasou zčásti souvisí expedice říšských vědců vyslaná do Lhasy v lednu roku 1939. Přítomnost nacistů v zakázaném městě je dodnes jednou z často zmiňovaných kapitol tibetských dějin. A přijde-li řeč na tajemství Lhasy, stává se tato kapitola nevyhnutelnou.

Výprava do Lhasy míří na popud lidí z blízkého okolí německého diktátora Adolfa Hitlera (1889–1945), kteří výzkum také ochotné financují. Je všeobecně známo, že nacisté mají slabost pro okultismus, jemuž se aktivně věnuje hned několik spolků.

Obvykle je cílem jejich bádání najít důkazy o nadřazenosti Árijců, vypátrat údajnou podzemní říši obývanou vyspělými bytostmi či najít zdroj tajemné síly, o níž se zmiňuje řada starověkých textů vyspělých civilizací.

Od té si pro změnu slibují, že Německu pomůže vyhrát válku. Indicie nacistické okultisty zavedou právě do Lhasy, kde, jak doufají, najdou cestu k naplnění všech tři vytyčených cílů. Může být Lhasa zdrojem tajemné síly nebo leží důvod její izolace někde zcela jinde?

Foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 11.8.2022 862
Pokud by Evliya Celebi nežil v sedmnáctém století, ale v moderní současnosti, byl by jistě virální hvězdou sociálních sítí. Přinejmenším o jím zaznamenanou bitvu čarodějnic by byl enormní zájem! Evliya Celebi (1611-1682) strávil na cestách po Osmanské říši i sousedících regionech plných čtyřicet let. Rodák z Konstantinopole se rozhodl, že chce v životě co nejvíce poznat. Byl to zbožný […]
od Michaela Holubová 8.8.2022 2.6tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]
od Mirek Brát 6.8.2022 2.4tis
Alchymie se v historii těšila oblibě nejen v Evropě, ale i v islámském světě. Jedním z jejich nejvýznačnějších představitelů zde byl Abu Bakr al-Razi, známý taktéž pod latinským jménem Rhazes. Říkalo se o něm, že ovládal proměnu železa a mědi ve zlato… Abu Bakr al-Razi (865-925) byl Peršan, jehož život spadá do období takzvaného islámského zlatého věku. Do dějin […]
od Eva Soukupová 5.8.2022 3.4tis
Nechvalně známá města Sodoma a Gomora vytrvale balancují na hraně mýtu a reality. Pravost biblického příběhu by mohl jednoznačně potvrdit pouze nález těchto měst. Někteří archeologové nyní věří, že Sodomu skutečně našli. Má se ukrývat za pozůstatky meteoritem zničeného města na břehu Jordánu.     O městech, jež zachvátil hřích natolik, že byla Hospodinem i […]
od Matěj Soukup 3.8.2022 3.0tis
Pokud patříte mezi fanoušky logických a matematických problémů, zajisté vám není neznámý problém takzvaných hanojských věží. Traduje se však legenda, že jedny tyto věže by mohly způsobit konec světa. Nacházejí se prý někde v jižní Asii a jsou z ryzího zlata. HLAVOLAM Z 19. STOLETÍ Princip hanojských věží, které vymyslel francouzský matematik Édouard Lucas v […]