Domů     Záhady historie
Věděl otec vlasti o válkách, které čekají jeho zem?
Jan Šedivý
od Jan Šedivý 23.10.2021
2.8tis
270
SDÍLENÍ
2.8tis
ZOBRAZENÍ

Během života vladaře Karla IV. se odehraje mnoho výjimečných událostí. Má mezi ně patřit i působení slepého věštce na jeho pražském dvoře. Tento nevidomý muž měl totiž spatřit děsivou budoucnost českých zemí!

Jezdci na koních vjíždějí do pražských uliček. Kolem roku 1360 přivážejí k římskému císaři a českému králi Karlu IV. (1316–1378) slepého muže přezdívaného Tartar. Hoch pocházející z Domažlicka má na Pražském hradě potvrdit své věštecké schopnosti.

A nezklame! Panovníkovi popíše budoucnost Čech, ale také mu sdělí tajné proroctví, které otce vlasti přesvědčí o jeho nevšedním nadání.

Kdo vyzradil tajemství?

O jakou vizi mohlo jít? To netušíme. Karel IV. totiž Tartarovi i svému písaři přikáže mlčenlivost ve věci všech předpovědí. I přes hrozbu trestu smrti se však věštcova slova dostanou mezi lid.

Možná je prozradí písař, možná mládenec, který později opouští Prahu. Jeho věštby se mezi Čechy ústně tradují až do roku 1491, kdy jsou poprvé sepsány. Ale existoval vůbec jejich tvůrce? Písemnosti z dob jeho života neexistují, avšak tajemné vize zůstávají.

Rudolf II. – Hans von Aachen – CC – volné dílo

R jako Rudolf

Přestože Karel IV. prý patří mezi zasvěcené mystickým vědám, přesnost předpovědí ho šokuje. Tartar před ním píše: „K. V. Z. A. L. J. V. L. F. M. R.“ Co písmena znamenají? Počátek jmen budoucích vladařů českého království!

„K – to jsi Ty sám, V – Václav, tvůj syn (…), R – Rudolf, Maxmiliánův syn,“ má muž vyjmenovat vládce. Po Karlovi skutečně nastupuje Václav IV. (1361–1419), a jako 11. v řadě vládne Rudolf II. (1552–1612)!

Ale mládenec se má zmínit i o bouřlivých časech, které souvisí s 30letou válkou (1618–1648)!

Předpověděl Hitlera?

„Půlnoční národ na Čechy se přižene a zemi hrozně poplení a zdrancuje,“ říká prý Tartar. Myslí tím Švédy, kteří během zmíněného konfliktu vyplení naši zemi? Jenže mládenec má předvídat také dlouhé období Habsburské nadvlády nad českými zeměmi, ukončené až roku 1918 vznikem Československa!

Další vize mají hovořit o vypuknutí světových válek ve 20. století! „Mezi českými horami bude jeden národ druhému usilovat o život.“ Má tím slepec na mysli období před druhou světovou válkou, kdy probíhá mezi Němci a Čechy tahanice o Sudety?

Adolf Hitler – předvídal Karel jeho vpád? Bundesarchiv Bild 183-H1216-0500-002 – CC-BY-SA 3.0

Praha lehne popelem!

Podle Tartara vypukne i další konflikt: „Národ v Čechách bude skrze válku zničen. Nebude dříve míru v Evropě, dokud Praha nebude hromada sutin.“ Spatřil snad třetí světovou válku? Přes moře má tehdy podle Tartara do střední Evropy přijít vojsko, které zdecimuje obyvatelstvo Čech a Bavorska!

„Když podruhé budou třešně zrát, vyhnanci z Čech se smutně vrátí ke svým pánům,“ tvrdí Tartar. Věštba uvádí i jakési „ptáky smrti“ – snad stíhačky? O Tartarově proroctví ale existují i jisté pochyby. Tvrdí, že je upravené a částečně sepsané až dlouho po slepcově skonu.

Foto: Creative Commons

Lokalita:
reklama
Související články
od Mirek Brát 29.11.2021 129
O existenci tajných chodeb pod Dunajem, v blízkosti Bratislavského hradu, existuje řada zajímavých indicií v historii i nedávné minulosti. Podle některých badatelů tyto chodby vedly nejen na území rakouského města Hainburku a tamního hradního areálu Heimenburk, ale jedna z větví podzemního systému měla dosahovat až do Vídně. Co víme o údajném tajném spojení Bratislavského hradu […]
od Mirek Brát 26.11.2021 1.2tis
Ve světle nových archeologických nálezů se zdá, že starověká Římská říše měla opravdu dlouhé prsty, které sahaly až hodně daleko na sever. Tajemná opona historie, která odděluje naši současnost od antiky, se zase trochu nadzvedla. Můžeme si tak položit i troufalou otázku: Byly římské legie někdy na plážích Baltského moře?   Polští archeologové učinili senzační […]
od Pavel Polcar 26.11.2021 2.8tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]
od Pavel Polcar 25.11.2021 3.1tis
Zaniklé město Trója se rovněž jako Atlantida pokládalo za báji a výplod něčí představivosti. Německý obchodník a amatérský archeolog Henrich Schliemann (1822-1890) však svým nálezem umlčel veškeré negativní ohlasy. Inspirací mu byl antický básník, přesněji Homér, jenž ve svém významném eposu Ilias město opěvoval. Nejdříve výsměch Přes počáteční výsměch si Schliemann se svým objevem na […]
od Pavel Polcar 24.11.2021 1.7tis
Nedaleko pyramid v Gíze byla egyptskými a japonskými archeology objevena 26 metrů dlouhá lať, jež tvořila část lodi významného egyptského panovníka Chufua nebo také Cheopse (zemřel 2566 př. n. l.) ze 4. dynastie. O existenci lodi se vědělo již od 80. let minulého století, avšak její části byly nalézány postupně. Chufuova loď je právem označována […]