25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Náboženství a okultismus
Velikonoční záhada hrobu Svaté rodiny
Mirek Brát
od Mirek Brát 16.4.2022
1.6tis
Velikonoce jsou oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zdroj obrázku: Anonymous, Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
186
SDÍLENÍ
1.6tis
ZOBRAZENÍ

Velikonoce jsou jistě tím nejlepším časem pro připomínku velké záhady, kterou odstartovala popularizace údajné hrobky Svaté rodiny nalezené v jeruzalémské čtvrti Talpiot. Pokud by však opravdu byl nalezen Ježíšův hrob i s jeho kosterními pozůstatky, bylo by to s jeho vzkříšením poněkud problematické. Ohrožuje archeologie základy křesťanské víry?

Nálezy v Talpiotu ohrožují i výsadní postavení chrámu Božího hrobu, kde je podle tradice Ježíšův hrob. Zdroj foto:  adriatikus en:commons:talk, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Velikonoce jsou oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zdroj obrázku: Anonymous, Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons Osuária byly schránky na ostatky zemřelých. Zdroj foto: Tamarah, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Zapečetěná hrobka v Talpiotu. Zdroj foto: ebresser, CC BY-SA 3.0 , attraverso Wikimedia Commons Talpiot je městská čtvrť Jeruzaléma. Zdroj foto:  The original uploader was Gilabrand at English Wikipedia., CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons

V roce 2007 natáčí oscarový režisér James Cameron zajímavý a hojně diskutovaný dokument. Týká se archeologického nálezu, který byl učiněný v jeruzalémské čtvrti Talpiot v roce 1980. Hrobku vytesanou ve skále tehdy zkoumal archeologický tým z jeruzalémského Rockefellerova muzea. Jednalo o hrob z doby vlády krále Heroda Velikého.

Talpiot je městská čtvrť Jeruzaléma. Zdroj foto: The original uploader was Gilabrand at English Wikipedia., CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

Skalní hrobka

V hrobce bylo nalezeno deset osuárií, což byly kamenné schránky, které sloužily k uchování kostí zemřelých. Několik osuárií zároveň neslo jména pohřbených. Objevila se zde i jména, které byla později přiřazena k členům Svaté rodiny.

Marie Magdalská, Ježíš – syn Josefův, Jehuda – syn Ježíšův. Závěr, který bylo z takového nálezu možné učinit, doslova otřásal základy křesťanství. Ježíš byl normální člověk, jehož ostatky byly uloženy v hrobce po boku dalších členů jeho rodiny, kterou tvořila manželka Marie Magdalská a syn Jehuda.

Osuária byly schránky na ostatky zemřelých. Zdroj foto: Tamarah, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Příliš mnoho Ježíšů

I největší kritici teorie, že byla nalezena rodinná hrobka Ježíše Krista, uznali autentičnost nápisu, jenž sděloval, že v osuáriu jsou ostatky Ježíše, syna Josefa. Akceptována byla i datace nálezu, která jej skutečně řadila do doby života Ježíše Krista.

Odmítnuta ovšem byla skutečnost, že zde pohřbený Ježíš je totožný s Ježíšem Kristem, k jehož učení se v současnosti hlásí dvě miliardy křesťanů. Samotný nápis prý nemůže být důkazem, protože Ježíš i Josef byla tehdy velmi frekventovaná jména.

Zkrátka a dobře, v komunitě bylo příliš mnoho Ježíšů a Josefů. Podle učiněných nálezů je odhadováno, že pětina mužů se v době Ježíše Krista jmenovala Josef nebo Ježíš.

Nálezy v Talpiotu ohrožují i výsadní postavení chrámu Božího hrobu, kde je podle tradice Ježíšův hrob. Zdroj foto: adriatikus en:commons:talk, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Rovněž se objevily pochybnosti, zda je správné jedno z nalezených osuárií označovat jako schránku s ostatky Marie Magdalské, údajné Ježíšovy manželky. Schránka totiž nesla nápis Mara Mariamene. Jméno Mara lze totiž přeložit jako Marta, nikoli jako Marie.

Objevila se též argumentace, že v tehdejší době bylo obvyklé doplňovat jméno i místem původu dotyčného. Ježíš pocházel z Nazaretu. Pokud by byl pohřbený v Jeruzalémě, byl by jeho rodový původ doplněn i o Nazaret. Nápis na osuáriu by pravděpodobně zněl Ježíš  Nazaretský, syn Josefův.

Zapečetěná hrobka v Talpiotu. Zdroj foto: ebresser, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, attraverso Wikimedia Commons

Epilog

V současnosti je hrobka v jeruzalémské čtvrti Talpiot „zapečetěna“ vrstvou betonu. Pro někoho je to i dobře. To, co by se mohlo dostat z této prosté podzemní místnosti na povrch, by ohrozilo celou podstatu křesťanských Velikonoc spojených s příběhem zmrtvýchvstání.

A opravdu nejde jen o nějaké ty sváteční dny pracovního klidu v kalendáři. Pokud by kosti zde nalezené byly ostatky Ježíše Krista, vkrádají se na mysl slova, která použil Pilát Pontský, když ukazoval zmučeného Ježíše davu.

Ecce Homo – Ejhle, člověk. Osuárium s lidskými ostatky. Nápis Ježíš, syn Josefův. Bůh? Člověk!

Foto: 1 - Anonymous, Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - adriatikus en:commons:talk, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - The original uploader was Gilabrand at English Wikipedia., CC BY 2.5 , via Wikimedia Commons, 4 - Tamarah, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 5 - ebresser, CC BY-SA 3.0 , attraverso Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]