Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Virus HIV: Biologická válka v praxi?

Zákeřný vir, kterým je nyní nakaženo kolem 40 milionů lidí, se po světě šíří jako nelítostná vraždící bestie! Oběťmi následné nemoci AIDS bývají zejména lidé z chudých afrických a asijských zemí. Další velkou skupinou nakažených jsou narkomané, kteří si aplikují drogu přímo do žíly a gayové.

Co to může znamenat? Všichni tito lidé mohou být podle některých spekulací vnímáni určitými skupinami mocných jako „nežádoucí“a je nutné se jich prý zbavit. A to včetně použití síly nebo… nenápadné biologické zbraně: viru HIV.

nad nuznými chatrčemi doznívají poslední zvuky pozdního dne. Směsici lidských hlasů a křiku občas přeruší pláč malé umírající dívky, ozývající se z jednoho domku.

Jejího nářku si nikdo nevšímá, neboť v jedné z mnoha chudinských čtvrtí na okraji Harare (hlavní město jihoafrického státu Zimbabwe – pozn. red.) je smrt každodenním hostem. Sotva desetiletá holčička umírá na nemoc, která se v několika posledních desetiletích stává nejen pro Afričany doslova metlou – na nemoc AIDS, která je důsledkem působení viru HIV.

Avšak ani zdaleka nemusí jít o náhodu! Kromě mnoha indicií to naznačuje i odhalení šokujícího amerického Memoranda o národní bezpečnosti…

PRVNÍ DOLOŽENÝ VÝSKYT

První oficiální zjištění AIDS pochází z 5. června 1981 z amerického CDC (Centra pro prevenci a kontrolu chorob – pozn. red.). Tato výzkumná a preventivní lékařská instituce oficiálně potvrzuje výskyt AIDS u pěti homosexuálních mužů z amerického města Los Angeles.

Odkud však tato záhadná nemoc pochází?

TAJEMNÝ PŮVOD VIRU

Podle názoru většiny odborníků prý HIV (virus způsobující selhání lidské imunity) vzniká v 50. letech minulého století v centrální Africe. Tehdy prý jedna z opic nakažených zvířecím virem SIV (tedy opět virus způsobující selhání imunity – pozn.

red.), kouše Afričana, a tím na něj přenáší tuto nemoc. Opičí virus prý tenkrát mutuje na virus HIV. Později údajně chorobu dál šíří africké prostitutky. Přes velká města se nemoc dostává na Karibské ostrovy a pak do USA.

Ale již je pozdě – nemoc se nezadržitelně šíří i do Evropy a Asie. Podle jiné teorie „nese“ HIV ve svém těle z Afriky homosexuální stevard kanadských aerolinek ANTON DEGA. Jak to tedy je s původem zabijácké nemoci doopravdy?

PODOBNĚ JAKO SPALNIČKY?

„O vzniku viru HIV existují pouze teorie, i když argumentů dokazujících původ v mutaci zvířecího (opičího) viru přibývá,“ uvádí český specialista na nakažlivé nemoci – bývalý přednosta Infekční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové DOC. MUDR.

VÁCLAV DOSTÁL(*1942). Virus HIV tak mohl vzniknout podobně jako obyčejné spalničky a další nemoci. Může tedy opravdu původně být zvířecího původu. Jednoznačný důkaz však neexistuje.

doc. MUDr. Václav Dostál

NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA?

Podle některých tvrzení je HIV totiž virem vyvinutým v amerických laboratořích. O tom, že virus HIV je výsledkem práce vojenských vědců, je přesvědčen také americký spisovatel a publicista MILTON WILLIAM COOPER (1943 – 2001).

Podle jeho šokujícího názoru je HIV vyroben „na zakázku“ mocných skupin napojených na vlády bývalého Sovětského svazu a USA.

Cílem „vypuštění“ tohoto viru má být snížení počtu obyvatel planety, především tzv. třetího světa. „V medicíně sice není nic nemožné, ale laboratorní vznik HIV považuji za krajně nepravděpodobný,“ uvádí doc. Dostál. Zdánlivě šílená teorie však dostává zcela jiný rozměr ve světle záhadné Cooperovy smrti!

Tento autor několika hypotéz o spiknutích je 5. listopadu 2001 zastřelen americkými policisty! Prý protože ohrožuje „muže zákona“ svou zbraní. Opravdu je tehdy agresivní, nebo je zabit, protože na jeho hypotézách je přece jen něco pravdy?

VZNIKL HIV POD MIKROSKOPEM?

Je nesporným faktem, že HIV je geneticky i svými „vlastnostmi“ velmi nezvyklým virem. Ale dokazuje to, že byl „vyroben“ uměle? Která zjištění k tomu vedou? AIDS je zvláštní nemocí, a to z několika příčin!

První příznaky HIV infekce se objevují až po velmi dlouhém období, které může trvat od 2 až do 15 let! Před touto fází se u většiny infikovaných lidí neobjeví žádné známky choroby. Naproti tomu příznaky většiny jiných infekčních onemocnění se projeví již do několika týdnů!

I ve fázi plného propuknutí je nemoc AIDS natolik „nečitelná“, že spolehlivě určit přítomnost choroby lze jen pomocí krevního testu. Proč je nemoc tak těžko rozpoznatelná a má tak dlouhou inkubační dobu?

Možná, aby mohla nenápadně a účinně zabíjet…

Američan Boyd Graves je přesvědčen o umělém původu HIV.Svá tvrzení prý může doložit i důkazy…

UKRYTÝ ZABIJÁK?

Expert amerického letectva podplukovník ROBERT S. KADLEC ve své studii Biologická válka 21. století píše:„Biologická válka může zahrnovat použití bakterií, virů a toxinů…“ A u virů se prý nedá většinou zjistit, odkud pochází, ani jakým způsobem vznikly.

Jsou tedy dokonale „maskované“ a lehce zneužitelné.

„Použití biologických zbraní pod pláštíkem endemické (vyskytující se pouze na určitém omezeném území – pozn. red.) či přirozeně se šířící choroby poskytuje útočníkovi vítanou možnost celou záležitost přijatelným způsobem popřít,“ pokračuje Kadlec. Z této věty vyplývá, že použití biologické zbraně – například viru, prakticky nelze dokázat! Je jednou z biologických „zbraní“ i HIV?

MADE IN FORT DETRICK?

Se silným kalibrem přichází v roce 1986 biolog ruského původu JAKOB SEGAL (1911 – 1995), který tehdy působí na Humboldtově univerzitě v Berlíně, v tehdejší Německé demokratické republice.

Podle Segalova tvrzení prý HIV pochází z laboratoří ve Fort Detricku (východní část USA, stát Maryland – pozn. red.). Zde se nachází U.S. Army Medical Command (Americké vojenské výzkumné středisko pro biologické a chemické zbraně – pozn. red.).

Segal tvrdí, že v tomto výzkumném ústavu je prý HIV vytvořen ze dvou „přírodních“ virůna konci 70. let.

Virem je údajně záhy záměrně nakažena skupina několika vězňů výměnou za slib předčasného propuštění z vězení. Propuštění trestanci pak prý odjíždějí do několika velkých měst.

biolog Jakob Segal

HRA TAJNÝCH SLUŽEB?

Prvním ze dvou virů, z nichž má prý být HIV vytvořen, je údajněsmrtelný „zvířecí“ virus Visna. Tento virus prý ve Fort Detricku vojenští biologové spojují s vysoce nakažlivým „lidským“ virem HTLV1 (jedná se o virus leukemie lidských T lymfocytů – pozn. red.).

Záhy po zveřejnění Segalovy hypotézy se však objevují domněnky, že je agentem KGB, a jeho názor na HIV je údajně jen cílenou sovětskou propagandou, která má poškodit reputaci Spojených států. I zastřelený Cooper má údajně podle některých zdrojů udržovat styky s tajnou službou – americkou námořní rozvědkou.

Co je pravda, a co fikce? Pravděpodobným řešením tohoto tajemství je fakt, že se tajné služby několika států snaží zamlžit skutečný původ AIDS, podle osvědčené taktiky – vypustit „do světa“ navzájem si odporující tvrzení.

DAVID VERSUS GOLIÁŠ

Souboj Davida s Goliášem připomíná soudní spor, který od roku 2000 probíhá v USA. Američan černé pleti, právník BOYD GRAVES, se soudí se státem. Proč? USA údajně zadržují dokumenty, které dokazují, že je HIV tajným vládním projektem určeným ke genocidě Afroameričanů (amerických černochů – pozn.

red.) a dalších etnických menšin.

Graves tvrdí, že se mezi utajovanými dokumenty nachází i diagram, který má zobrazovat plán na rozšíření HIV, a také přísně tajná nahrávka ze CIA (americké rozvědky – pozn. red.) o plánu likvidace pomocí HIV.

Podle Gravese prý vláda také záměrně zdržuje vývoj léku proti HIV. Proč by vláda USA tak zrůdné věci prováděla?

ĎÁBELSKÝ PLÁN?

Graves, jenž je sám HIV pozitivní, tvrdí, že vládní motivace k umělému vytvoření HIV je podobná německému válečnému plánu na odstranění „podřadných ras“. Je jeho soudní spor jen reakcí člověka, jenž je smrtelně nemocný a hledá za svůj neradostný osud viníka?

Graves prý od roku 1999 vlastní kopii údajného tajného schématu, který má jeho hypotézu potvrzovat. Co když se však jedná o pouhý padělek?

Pravost dokumentu však potvrzují i někteří odborníci, mezi nimiž je lékařka – americká expertka na infekční nemoci DR. VICTORIA CARGILL. A co soudní spor? Kauza Graves versus USA zatím vyznívá do ztracena…Je tu však další dokument, o jehož pravosti nikdo nepochybuje!

PŘÍSNĚ TAJNÉ!

Na začátku devadesátých let 20. století je vyneseno „na světlo“ tzv. Memorandum o národní bezpečnosti 200 (jeho anglická zkratka je NSSM 200 – pozn. red.). Tento dlouho utajovaný dokument vypracoval v roce 1974 tehdejší poradce pro otázky národní bezpečnosti ve vládě USA HENRY A. KISSINGER (*1923).

Tajná zpráva se zabývá dopadem růstu počtu obyvatel na bezpečnost a hospodářství USA. Píše se v ní, že rychlé zvyšování počtu obyvatel v málo rozvinutých zemích je hrozbou pro USA! „Zpomalení rychlosti růstu populace v těchto státech je pro americkou národní bezpečnost životně důležitou otázkou,“ uvádí dokument.

KDYŽ POTRATY NESTAČÍ

Jak má k výše zmíněnému zpomalení dojít? Hlavním cílem „zbrzdění“ růstu populace je podle memoranda ovládnutí přírodních zdrojů těchto států a snížení dalších rizik spojených se zvyšováním počtu obyvatel chudých zemí.

Hlavním způsobem, jak toho dosáhnout, má být nátlak na zavedení potratů v těchto státech a rozšíření antikoncepce. Co když však tyto způsoby nestačí? Může být dalším krokem vyvinutí biologického zabijáka – HIV?

HIV „LÉK“ NA PROBLÉMY LIDSTVA?

Země bude v budoucnu ohrožena přelidněním, to je nezvratný fakt. Navíc určitým velkým firmám se může hodit hospodářské oslabení některých států. Že HIV zabíjí především sociálně slabé nebo „problémové“ skupiny obyvatel je také skutečností.

Proč je HIV v USA objeven až v roce 1981, když má v Africe vzniknout už v 50. letech 20. století? Jak je možné, že se HIV nedostal celé čtvrtstoletí mimo Afriku? Vždyť v této době jistě nejeden Evropan či Američan využil „služeb“ afrických prostitutek! Něco tu očividně„nehraje“. Mohou HIV použít některé skupiny mocných jako zrůdný „lék na neduhy civilizace“?

PODIVNÁ SHODA

V roce 1970 se americké ministerstvo obrany obrací na senátní výbor s žádostí o financování vývoje biologické zbraně, která dokáže napadnout lidskou imunitu. Před senátním výborem odborník na biologickou válku DONALD MACARTHUR říká: „Během příštích pěti až deseti let bude pravděpodobně možné vytvořit nový infekční mikroorganismus, který se bude lišit od všech dosud známých organismů vyvolávajících choroby.

“ AIDS je poprvé potvrzen 11 let po MacArthurově prohlášení. Je jen náhoda, že MacArthurův popis přesně „sedí“ na HIV, stejně jako doba jeho vzniku?

DĚSIVÉ ALTERNATIVY

Je v amerických laboratořích opravdu vytvořen hrozivý smrtící virus, který je vypuštěn mezi nic netušící obyvatelstvo? Případně může z vojenských laboratoří také uniknout zcela náhodou. Virus HIV může být vyroben i v kterémkoliv jiném bohatém státě, který disponuje dostatečně zkušenými biology a penězi.

Vlády těchto států nemohou proti „přelidněným“ zemím tzv. třetího světa rozpoutat běžnou válku, protože takový konflikt lze jen velmi těžko vysvětlit voličům. Navíc by si tím proti sobě mohli popudit světové mínění.

Nástrojem omezení populace chudých zemí tak prý může být vypuštění nenápadných zabijáků – virů. Bylo to tak?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky konspirace Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...
Najde Randová díky Ulici konečně svou osudovou lásku?
nasehvezdy.cz

Najde Randová díky Ulici...

Zatímco se MARTINĚ RANDOVÉ...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Astrofotograf Petr Horálek: V Evropě zmizelo hvězdné nebe…
21stoleti.cz

Astrofotograf Petr Horálek: V...

Kdysi stačilo zaklonit hlavu, aby člověk...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
František Kupka začínal u malování pivních tácků
epochaplus.cz

František Kupka začínal u...

Otevře oči, ale myšlenkami je stále pevně upřen na...
Vzdušná prosvětlená klasika v mrakodrapu
rezidenceonline.cz

Vzdušná prosvětlená klasika...

Doslova jako výkladní skříň značky Minotti působí...
Kam investovat úspory, aby vydělávaly?
iluxus.cz

Kam investovat úspory, aby...

Jediným způsobem, jak se bránit znehodnocování...
Václav II. & kutnohorské stříbro: Připravil král mnichy o poklad?
epochaplus.cz

Václav II. & kutnohorské...

Mnich Antonín se právě prochází na kopci nedaleko...
Byla Lily skutečně zázračné dítě?
skutecnepribehy.cz

Byla Lily skutečně zázračné...

Když byly naší dcerce čtyři,...
Sužuje Soukalovou velký strach o miminko?
nasehvezdy.cz

Sužuje Soukalovou velký...

Poslední měsíce nebyly...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...