26. května 1936: Při tragédii řece Dyji v Rakvicích utonulo 31 školáků, jejichž duchové tu prý dodnes straší.
Domů     Reportáže
Vyřazená evangelia: Proč se církvi nehodila a co ukrývají
Miroslav Horký
od Miroslav Horký 28.8.2019
5.3tis
209
SDÍLENÍ
5.3tis
ZOBRAZENÍ

Spousta textů napříč historií si nárokuje zařazení mezi nejposvátnější texty, které by bezpochyby měly být součástí knihy knih. Vždyť přece popisují život Ježíše Krista a jeho společníků! Mezi novozákonní texty jsou ale vybrána jen některá evangelia.

Proč? Co vyřazená evangelia skrývají a skutečně jsou tak významná?

„Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.

Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! (…) Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ stojí v novozákonním Listu Galatským.

Jak vidíme, už biblický text varuje před šířením jiných evangelií než těch, která jsou „vyvolená“. Nejvýznamnější křesťanský teolog 2. století Irenaeus (130–202) pak označuje šiřitele jiných evangelií za ty, kteří odpadají od křesťanství – podle něj tito jedinci vlastní „nevýslovné množství apokryfních a podvržených spisů“, které si „sami vymysleli, aby zmátli mysl nerozumných“.

Apokryfní (vyřazená) evangelia bylo problém číst i vlastnit. V současnosti zájem o texty náhle vzrůstá.

Zvěstování svaté Anně, které je popsáno v Jakubovu protoevangeliu.

PŘÍSNÝ VÝBĚR

Jakých zásad se ale církev při výběru těch pravých textů drží? Třeba u novozákonních knih text museli napsat apoštolové nebo jejich společníci. Měli mít na kontě nějaký ten zázrak a v jejich textech se měla zjevovat pravda o Bohu – toho má být docíleno návazností textů, jež se doplňují, nikoli liší.

Text měli akceptovat první křesťané, kteří jej i aktivně používali. Konečný seznam kanonických evangelií schvaluje Nikajský koncil v roce 325. Sítem výběru neprochází například evangelia Tomáše a Petra, Jakubovo protoevangelium nebo Jidášovo evangelium.

Vyřazená evangelia jsou dnes přesto vnímaná jako ta, která skrývají pravdu o Ježíšovi, a proto na ně mělo být zapomenuto. Skutečně tomu tak je?

Ikona vyobrazuje císaře Konstantina a biskupy z prvního nikájského koncilu z roku 325.

JAKUBOVO PROTOEVANGELIUM: PODVRH, KTERÝ VELEBÍ MARIINO PANENSTVÍ?

Protoevangelium se též označuje jako „Mariino narození“. Popisuje totiž dětství matky Ježíše a také její narození. Nezapomíná ani na svatbu s Josefem. Podle znalců Bible jde prý o náboženskou fikci a pouhou legendu.

Text o 25 kapitolách klade až přemrštěný důraz na Mariino trvalé panenství. To měla potvrdit i porodní bába Salome, alespoň podle tohoto apokryfu. Ten dál popisuje život Marie až do příchodu a klanění mudrců narozenému Ježíši.

Mariini rodiče jsou pak svatý Jáchym a neplodná svatá Anna. Kritici se domnívají, že spis vzniká s pouhým cílem oslavovat Marii. Navíc nikdo nikdy neprokázal, že autorem evangelia je skutečně apoštol Jakub Mladší.

Ten se k autorství hlásí v poslední kapitole: „A já, Jakub, který napsal v Jeruzalémě toto vyprávění, jsem se v době pronásledování ukrýval v poušti.“ Apoštol podle legendy v Jeruzalému nachází smrt – je shozen ze střechy a pak ukamenován.

Údajné Tomášovo evangelium

TOMÁŠOVO EVANGELIUM DĚTSTVÍ: BYL JEŽÍŠ VYVRHEL?

Za skandální je považován text Tomáše Izraelského, u nějž opět nevíme, zda jde o apoštola Tomáše, či nikoli. Řecky psaný text poutá už svým stylem. Jednoduchý, místy vulgární jazyk se zcela vymyká dobovým zvyklostem.

Dočteme se zde o Ježíšově dětství mezi pátým a dvanáctým rokem, které je plné vykonaných zázraků. Přesto je ale Kristus popisován jako zlobivý a pomstychtivý chlapec, který dostává záchvaty hněvu a zlosti.

Své nadpřirozené schopnosti nejednou krutě zneužije nejen proti ostatním dětem, ale i proti učitelům a sousedům! Na kontě má oslepení, zmrzačení i smrt. Není proto s podivem, že církev text, který přímo odporuje hodnotám, jež Písmo prosazuje, zcela zavrhuje.

„Kluk vrazí Ježíši do ramene a ten jej opět zabije slovem. Lidé se začínají divit, jak to, že vše, co Ježíš řekne, se hned vyplní, zatímco rodiče dítěte si jdou stěžovat Josefovi s tím, že pokud se Ježíš nenaučí žít poklidně ve společnosti, musí odejít ze vsi,“ jak vidíme, hovorový styl textu zachovává i český překlad apokryfu.

Přes zlobivé období se ale apokryf dostává i do období jistého útlumu, kde už Ježíš působí výhradně jako léčitel. Je text skutečně irelevantní? Například pasáž o stvoření živých ptáčků z hlíny se totiž kromě dětského evangelia objevuje i v islámském Koránu. Náhoda?

Byl mladý Ježíš lump a vraždil slovy děti?

PETROVO (ŠIMONOVO) EVANGELIUM: JEŽÍŠ NA KŘÍŽI VŮBEC NETRPĚL!

I když pocházejí nejstarší papyrové zlomky Petrova evangelia už z přelomu 2. a 3. století, do 8. století je datován celistvý pergamen objevený v roce 1886 v Egyptě, který dnes nazýváme Petrovým evangeliem.

Proč Bible s tímto textem vůbec nepracuje? O jeho existenci mluví už teologové Órigenés (184–253)a Eusebios (265–339). Evangelium je označeno za herezi a církevní autority ho zakazují, zejména kvůli údajnému protižidovství.

O čem spis pojednává? Především o smrti a ukřižování Ježíše. Římané jsou zde popisováni překvapivě sympaticky a Ježíš prý na kříži vůbec netrpí! Římští vojáci, kteří pak hlídají Ježíšovu hrobku, pozorují, jak se hrob otevírá.

Z hrobu ale vycházejí hned tři postavy naráz, dvě postavy podpírají tu třetí. Popisuje snad evangelium skutečnost, jak někdo vysvobozuje Ježíše? Celá epizoda zmrtvýchvstání končí nanebevzetím všech tří bytostí jako mraku světla.

Apokryf končí prohlášením, že jde o „svědectví Šimona Petra“, který byl přímým svědkem. Otazníky zůstávají i v případě autorství textu. Rozhodně jím prý není apoštol Petr, autor musí být mnohem mladší a jméno apoštola si zřejmě jen vypůjčil. Apokryf se pak mohl chlubit mnohem větší autoritou, než mu příslušela.

Pozůstatek Petrova evangelia

BARNABÁŠOVO EVANGELIUM: MUSLIMSKÝ PODVRH?

Aramejský text nalezený v roce 2000 v Turecku je prý starým textem, jehož název zní Barnabášovo evangelium. Nejprve ho turečtí etnografové v utajení zkoumají, následně žádá Vatikán o jeho vydání. Ankara ale dodnes odmítá knihu vydat.

Proč? Barnabáš je jedním ze společníků Krista, který káže v Antiochii i Jeruzalémě, i v současnosti je navíc patronem Kypru, kde založil místní církev. Jeho údajné evangelium popírá boží podstatu Ježíše Krista, odmítá svatou Trojici a předpokládá příchod proroka, kterým je ale Mohamed (571–623), nikoli Ježíš!

Ježíš podle apokryfu nebyl ukřižován, mučednickou smrt namísto něj podstoupil Jidáš. Aby toho nebylo málo, Adam a Eva prý v ráji čtou nápis na bráně: „Alláh je jediný Bůh a Mohamed je jeho prorokem“. Zdá se vám to celé absurdní?

„Je to jenom úsměvný útok Íránu na světové křesťanství. Musel to napsat někdo, kdo pouze vystupoval pod jménem Barnabáš,“ míní katolický publicista Phil Lawler. Právě Írán příběh s nalezením ztraceného evangelia značně propagoval. Proč ale kniha, která podle mnohých odborníků neexistuje, zajímá samotný Vatikán?

Foto: Shutterstock, Wikimedia. Autor: Miroslav Horký
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 24.5.2022 1.0tis
Pod nánosy hlíny a porostu nedaleko bosenské metropole se údajně nachází záhadná pyramida vybudovaná neznámou prastarou civilizací. Přestože odborníci trvají na tom, že o žádnou pyramidu ve skutečnosti nejde, její objevitel je přesvědčen, že má v ruce nezpochybnitelné důkazy o jejím umělém původu.     Bosenský obchodník a archeolog Semir Osmanagić (*1960) už léta usiluje […]
od Mirek Brát 21.5.2022 2.5tis
I v moderní současnosti se objevují zcela nečekané nálezy upomínající na časy druhé světové války. Propast času, která nás dělí od těchto událostí, staví před badatele složité rébusy. Jeden takový se nachází dvacet osm metrů pod hladinou Jaderského moře. Jde o vrak střemhlavého bombardéru Junkers Ju-87„štuka“ (z německého výrazu  das Sturzkampfflugzeug). Letoun se na dně […]
od Mirek Brát 30.3.2022 2.5tis
V zimě roku 1984 začaly ve Špindlerově Mlýně stavební aktivity, jejichž oficiálním cílem byla výstavba nového hotelového zařízení. Na svahu hory Medvědín však mělo vzniknout ještě „něco“, co bylo další roky přísně utajováno. Jednalo se o obří protiatomový kryt, který měl sloužit pro tehdejší politickou elitu.   Podzemní kryt ve Špindlerově Mlýně měl kapacitu 550 osob. […]
od Eva Soukupová 24.2.2022 2.7tis
Stolové hory se od okolního světa se oddělily před miliony let, díky čemuž se na jejich vrcholech vytváří zcela jedinečný ekosystém. V těchto nedostupných, od pravěku nedotčených krajinách se podle mnohých svědectví skrývají záhadní tvorové. Jednou hor, na jejichž vrcholu se má ukrývat bájná ztracený svět, ze Auyán Tepiu v Jižní Americe. Auyán Tepui v […]
od Adriana Vojtíšková 22.2.2022 2.5tis
Pozorování vědců ukazují, že oblasti zalité bílou barvou jsou mnohem zajímavější, než si umíme představit. Ani zdaleka nejde o světy spojené jen s ledem a sněhem. Skrývají totiž mnoho pokladů nejen na povrchu, ale také pod ním!   Arktidu, oblast kolem severního pólu, tvoří ledový příkrov a nezalesněná zmrzlá půda. Průměrná teplota v létě tu […]