3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Záhada renesančního obrazu: Je na něm družice?
Záhada renesančního obrazu: Je na něm družice?
od 23.2.2022
2.7tis
Mohl namalovat renesanční malíř družici? Foto: UnSplash – NASA
281
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Freska Svaté Trojice sice pochází z přelomu 16. a 17. století, vypadá to však, že je na ní spodobněna vesmírná družice! Máme snad před sebou důkaz, že cestování v čase existuje?

Mohl namalovat renesanční malíř družici? Foto: UnSplash - NASA Podívejte se nezávisle na obraz... Je to jasná družice! Foto: Sconosciuto - Creative Commons - volné dílo Malíř sienské školy Ventura Salimbeni ve své době tolik rozruchu nezpůsobí... to až teď. Foto: Creative Commons - volné dílo Viděl malíř budoucnost? Foto: Sconosciuto - Creative Commons - volné dílo

Renesanční člověk se říká tomu, kdo má talent na mnoho rozličných činností. Renesance je totiž historickou érou, v níž dochází k nejrychlejšímu rozvoji vědy a kultury. A možná, že tento dávný pokrok sahá mnohem dále, než tušíme.

reklama

Důkazem může být podivuhodná malba z tohoto období, která zdobí kostel v italském Montalcinu. Jejím autorem je italský malíř Ventura di Arcangelo Salimbeni (1568–1613) a námětem Svatá Trojice.

Ovšem není potřeba zdlouhavého průzkumu, abychom zjistili, že na plátně „něco nehraje“. Zaměříme-li se na dominantní kulovitý útvar v horní části obrazu, je jasné, že do díla ze 16. století nezapadá.

Připomíná totiž vesmírnou družici, kterou v té době pochopitelně nikdo znát nemohl!

Podívejte se nezávisle na obraz... Je to jasná družice! Foto: Sconosciuto - Creative Commons - volné dílo
Podívejte se nezávisle na obraz… Je to jasná družice! Foto: Sconosciuto – Creative Commons – volné dílo

VÝPRAVA DO HISTORIE

V toskánském městě Montalcino finišují práce na kostele San Lorenzo. Chybí už jen výzdoba, kterou má vytvořit malíř sienské školy Ventura Salimbeni.

reklama

Usilovně pracuje, aby své dílo mohl odevzdat do smluveného termínu, kterým je posvátný rok 1600. Hotovo má včas a jeho obrazy se stávají ozdobou svatostánku. Kdyby ale jen slavný malíř tušil, jaký poprask způsobí o několik století později!

Jedna z fresek je totiž přinejmenším zarážející. Jedná se o obraz Svaté Trojice. Na první pohled možná rozpaky nebudí. V jeho spodní části je znázorněna bohoslužba a mezi postavami je údajně i tehdejší papež Klement VIII. (pontifikát 1592–1605).

V horní části je pak po pravé straně Bůh Otec a vlevo Bůh Syn. Nad nimi je vyobrazena holubice coby symbol Ducha svatého. Zraky nadšenců konspiračních teorií se však upírají především mezi tyto dvě svaté postavy.

Zde se totiž nachází namodralá, lesknoucí se koule, z níž vystupují jakési dvě antény. Co to má znamenat?

Malíř sienské školy Ventura Salimbeni ve své době tolik rozruchu nezpůsobí... to až teď. Foto: Creative Commons - volné dílo
Malíř sienské školy Ventura Salimbeni ve své době tolik rozruchu nezpůsobí… to až teď. Foto: Creative Commons – volné dílo

MYSTÉRIUM PŘICHÁZÍ

Při pohledu na neznámé těleso zůstane dnešní člověk na pochybách. Koule vypadá, jako by byla vyrobena z kovu. Příčně a podélně ji rozděluje několik rovnoběžných pásů a vytváří menší obdélníky. Proč tam tyto přímky jsou?

reklama

Podle některých lidí je důvod zcela zřejmý: vyobrazený předmět je ve skutečnosti umělou kosmickou družicí! Nasvědčuje tomu metalický povrch koule, její struktura připomínající pláty plechu a dvě antény, jež dokonale dotváří futuristickou iluzi.

Na spodní části si pak lze povšimnout malého výstupku, který vypadá jako objektiv kamery. Co tím chtěl autor naznačit?

Objekt je identifikován jako konkrétní těleso – je totiž nápadně podobný sovětské družici Sputnik 1, která odstartovala do vesmíru v roce 1957. Shodný charakter má navíc i kulovitá družice Vanguard, jež byla vyvíjena v letech 1955–1959. Jak by se ale spodobnění jednoho z těchto těles mohlo dostat na historický obraz z 16. století?

Viděl malíř budoucnost? Foto: Sconosciuto - Creative Commons - volné dílo
Viděl malíř budoucnost? Foto: Sconosciuto – Creative Commons – volné dílo

TAJEMSTVÍ POD DROBNOHLEDEM

Tajemná koule, kterou přidržují Bůh a Ježíš, má podle historiků představovat nejen Zemi, ale rovnou celý vesmír. „Antény“ vystupující z horní části pak mají být zemskými osami. A proč jsou dvě? Údajně z toho důvodu, aby měla každá svatá postava svou.

Jenže zarážející otázkou zůstává, z jakého důvodu mají ony osy v místech, kde navazují na povrch glóbu, viditelné příruby. Zeměkoule tak dostává poněkud technický charakter. Dalším otazníkem jsou přímky na povrchu koule.

Mohly by být vysvětleny jako rovnoběžky a poledníky, ovšem proč tedy nejsou souvislé? V některých místech na sebe skutečně nenavazují. Malíř takového formátu, jakým byl Salimbeni, zcela jistě rovnou přímku nakreslit dokázal.

Jeho obraz Svaté Trojice tak působí, jako by nesl skryté poselství. To má navíc potvrzovat i neznámý výstupek v dolní části tělesa. Podle expertů na dějiny umění se jedná o vyobrazení Měsíce, který má svůj protipól v podobě Slunce na opačné straně.

Je ale tato interpretace správná? Přestože se motiv univerza v podobě glóbu vyskytuje na vícero obrazech od různých proslulých umělců, ten v Montalcinu je přinejmenším netypický. Nikdo tak nedokáže říci, čím se Salimbeni při své tvorbě skutečně inspiroval. Je jeho výtvor pouze náhodnou předpovědí věcí budoucích?

Foto: UnSplash, Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční