reklama
25. června: Den zjevení v bosenské Medžugorji připomíná sérii mariánských zjevení z roku 1981.
Domů     Záhady historie
Záhadný Babylon: Město opředené legendami
Pavel Polcar
od Pavel Polcar 30.11.2021
3.0tis
Babylon bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii. Foto: Stella maris / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0
315
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

Město Babylon vzniklo přibližně kolem roku 2200 př. n. l. jako nevýznamná osada. Tehdy nejspíše nikdo nečekal, jaké velikosti dosáhne.

Babylon bylo město na dolním toku Eufratu v jižní Mezopotámii. Foto: Stella maris / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Pozůstatky města leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu. Foto: Sokoljan / Creative Commons / PD US Military Svého vrcholu dosáhl Babylon po roce 1792 př. n. l. Foto: Mikey641 / Creative Commons / FoP-Israel Podle Bible se zde lidé rozhodli postavit věž až do nebe. Foto: MohammadHuzam / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0 Moderní výzkumy prokázaly, že sumerština, akkadština a egyptština jsou staršími jazyky než babylonský zikkurat. Foto: Fæ / Creative Commons / CC-BY-4.0

Význačnosti se jí dostalo zhruba v době, kdy se králem říše stává legendární panovník Chammurapi (cca 1810–1750 př. n. l.), jenž se proslavil prvním zákoníkem.

Pozůstatky města leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu. Foto: Sokoljan / Creative Commons / PD US Military

Babylonské zajetí

V průběhu dějin byl pak Babylon několikrát pobořen a poškozen válkami a vždy se znovu vzchopil. Následně vymaňuje Babylonii zpod nadvlády Asyřanů král Nabopalassar.

Jeho syn, Nebukadnesar I., dobíjí i Sýrii a Palestinu, přičemž ničí Jeruzalém a deportuje jeho židovské obyvatelstvo do Babylonu. Takzvané babylonské zajetí je popsáno v Bibli a díky tomuto příběhu se stal Babylon synonymem pro lidskou pýchu, zkaženost a nezměrné bohatství.

Babylonská říše netrvá ani zdaleka tak dlouho, jako je schopno přežít město Babylon, to existuje dokonce ještě v době, kdy Perskou říši napadá makedonský vojevůdce Alexander Veliký (356-323 př.

n. l.).

Svého vrcholu dosáhl Babylon po roce 1792 př. n. l. Foto: Mikey641 / Creative Commons / FoP-Israel

Jak se žilo v Babylonu?

Je patrné, že byl Babylon v době své největší slávy opravdovou starověku metropolí, dokonce by se dalo říct, vzhledem k počtu jeho obyvatel, že se jednalo v té době o největší lidské město na světě, údajně v něm mělo žít zhruba čtvrt milionu lidí.

Hlavní bohatství Mezopotámie spočívalo samozřejmě v úrodné půdě, nicméně ve městech, jako byl Babylon, kvetla mnohá řemesla, včetně kovotepectví. Řemeslníci byli sdruženi nejspíše v jakýchsi ceších a obývali stejnou čtvrť města.

Zvláštnímu zájmu se údajně těšili výrobci hliněných pečetních válečků a sošek, které kupovali turisté z dalekých zemí. Proslulé byly též babylonské látky, žádané po celém světě.

Podle Bible se zde lidé rozhodli postavit věž až do nebe. Foto: MohammadHuzam / Creative Commons / CC-BY-SA-4.0

Obklopen vodou

V době své největší slávy rozhodně město nepřipomínalo ruinu zasypanou pískem, jednalo se o věčně zelené místo obklopené vodou. Chránily ho impozantní hradby, které spolehlivě odháněly případné nájezdníky.

Dle historických pramenů se právě v Babylonu nacházel jeden ze sedmi divů světa a sice Visuté zahrady Semiramidiny. Dnes už ale neexistuje nic, co by jejich existenci potvrdilo. Přesto na počátku 20. století zřejmě dokázal německý archeolog Robert Koldewey (1855-1925) objevit zbytky Babylonu a nalézt zvláštní rovnoběžné klenuté chodby se studnou.

Někteří odborníci se domnívají, že právě ony mohly nad sebou nést terasy bájných zahrad a sloužit k jejich zavlažování.

Moderní výzkumy prokázaly, že sumerština, akkadština a egyptština jsou staršími jazyky než babylonský zikkurat. Foto: Fæ / Creative Commons / CC-BY-4.0

Babylon zřejmě skrýval mnohá tajemství, jež se v dnešní době už bohužel nedají potvrdit, na druhou stranu je není možné ani vyvrátit. Legenda o Babylonské věži tak již navěky zůstane pouhou legendou, stejně jako město ukryté v hlubinách písku.

Foto:
Lokalita:
reklama
Související články
od Pavel Polcar 24.6.2022 1.2tis
Pokud patříte mezi milovníky strašidelných filmů, možná znáte příběhy o Bell Witch. Věděli jste ale, že filmy An American Haunting a The Blair Witch Project jsou oba založeny na skutečném příběhu? Počátkem 19. století se muž jménem John Bell přestěhoval se svou rodinou do oblasti v Tennessee zvané Red River, která je nyní známá jako […]
od Pavel Polcar 23.6.2022 672
V minulosti lidé věřili, že za vše zlé na zemi může otevření bájné Pandořiny skříňky, kterou dívka dostala darem od bohů. Poněkud danajský dar, že? Pandóra, což znamená Všemi dary obdarovaná, byla dívka uplácaná z hlíny, kterou na Zemi vyslal Zeus a ostatní bohové jako odpověď lidem, kteří je přestali mít v úctě. Dar za […]
od Lucie Kubešová 23.6.2022 2.3tis
Zámek se nachází ve stejnojmenné obci v Karlovarském kraji. Původ Chýše je podobný celé řadě jiných. Jde o původní hrad, který byl později přestavěn na podstatně pohodlnější zámek. Kolem zámku je také park založený v 17. století. Prošel řadou architektonických úprav a vystřídala se na něm celá řada držitelů. CHÝŠE A K. ČAPEK Návštěvníci mají […]
od Mirek Brát 22.6.2022 2.2tis
Starověký Řím sice měl své pomyslné srdce ve Středomoří, během výbojů i obrany hranic se však jeho vliv posouval i hodně daleko na sever. S tím souvisí záhada římského pochodového tábora v Pardubickém kraji. Při rozšiřování inženýrských sítí v Jevíčku se našly stopy dokumentující historii této lokality až do období před dvěma tisíci lety. Tehdy se zde […]
od Adriana Vojtíšková 21.6.2022 2.6tis
V létě roku 2012 byl u břehů polynéského království Tonga objeven pod obrovskými nánosy písku vrak tajemné lodi.     Údajně by se mohlo jednat o legendární britskou pirátskou loď Port-au-Prince. Její poslední plavba skončila v roce 1806 právě u Tongy na rozkaz tamního krále Finauy Ulukalaly II., který nechal plavidlo i s nákladem cenností […]