29. listopadu 1981: Za podivných okolností umírá americká herečka Natalie Wood. Shodil ji z jachty její manžel?
Domů     Neobjasněné události
Záhadný kostel sv. Mikuláše na Šumavě
Lucie Kubešová
od Lucie Kubešová 19.3.2022
1.4tis
Letecký pohled na kostel. FOTO: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo / CC BY-SA 3.0
138
SDÍLENÍ
1.4tis
ZOBRAZENÍ

Gotický kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách na Šumavě je poměrně osamocen a vzdálen městského ruchu. Vždyť z náměstí je to k němu téměř dva kilometry. Vedle něho stojí kaple sv. Anny. Majestátný kostel pochází někdy z doby kolem roku 1330.

Jeho stavba je odrazem místa naleziště a dobývání zlata. Uvnitř jsou vzácné fresky a nádherně malovaný strop. Ale ta vzdálenost od středu města poněkud klame. Kostel sv. Mikuláše kdysi byl právě centrem tehdejšího osídlení horníků. Ale o to více dnes působí jeho odloučenost tajemněji.

Letecký pohled na kostel. FOTO: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo / CC BY-SA 3.0 Kostel sv. Mikuláše. FOTO: Harold – Vlastní dílo / CC BY-SA 3.0 Pohled na Kašperské Hory. FOTO: Adam Hauner / Creative Commons / CC BY 3.0

Ostatně celá krajina kolem Kašperských Hor je tajemná. Jak uvádí známý psychotronik Pavel Kozák ve své knize, je v tomto kraji na dvacet čtyři energetických míst představovaných především kostely, kapličkami či křížky v krajině, které jsou vzájemně různě energeticky propojeny.

Nejsilnější energetické místo v kraji se nachází právě tam, kde byl v době gotiky postaven kostel sv. Mikuláše.

Není proto divu, že se k tomuto místu váže řada dávných a strašidelných legend.

Pohled na Kašperské Hory. FOTO: Adam Hauner / Creative Commons / CC BY 3.0

MŠE MRTVÝCH

Tato pověst vyvolává pocity hrůzy. Přitom vše začalo zcela nevinně. Jakási žena v předvečer na chvíli usnula. Když se probudila, domnívala se, že je již brzy ráno a tedy čas jít na ranní mši do kostela sv.

Mikuláše. Nemeškala a spěchala, aby nepřišla pozdě. Kostel byl již osvětlen a slyšela hrát varhany a také to, jak návštěvníci zpívali nábožné písně. Problém byl ovšem v tom, že ve skutečnosti byla hluboká noc, což netušila.

Sedla si do zadní lavice a za chvíli se nestačila divit. U oltáře sloužil mši neznámý kněz a také návštěvníci se jí začali jevit podivně. Bylo zde mnoho cizích lidí, ale přímo strnula, když mezi nimi náhle objevila i tváře těch, kteří již byli dávno po smrti.

Také oni se začali po návštěvnici ohlížet a probodávat ji nenávistnými pohledy. Tu k ní přisedla její mrtvá sestřenka. Pošeptala jí, že je na mši mrtvých a měla by pomalu pozpátku vycouvat z kostela, zahodit kabát a pak co nejrychleji utéct.

Poslechla ji a to jí zachránilo život. Za chvíli se za ni vyhrnuli noční návštěvníci a zuřivě trhali její odhozený kabát. Však ráno na všech hrobech se našly útržky látky.

Kostel sv. Mikuláše. FOTO: Harold – Vlastní dílo / CC BY-SA 3.0

MŠE S MRTVÝM KNĚZEM

I tato legenda je hrůzostrašná. Aktérem prý byl mladý tovaryš. Ten jednou odpoledne zašel do kostela, aby se tam pomodlil. V tichu kostela za chvíli v lavici usnul. Probudil se, když už venku byla tma a začaly zvonit zvony na věži.

Oltář byl osvícen a před ním osamocený farář ve zlatém ornátu. Zeptal se tovaryše, zda by mohl zastoupit ministranta, aby mohl odsloužit mši svatou. Činili tak většinou mladí chlapci a tak tovaryš neodmítl.

Jistě ty úkony často viděl a znal. Nezdálo se mu to nijak divné. Až ve chvíli, kdy si během mše při omývání rukou všiml si, že ruce kněze jsou ve skutečnosti ruce umrlce. Při bližším pohledu do jeho tváře zjistil, že je to kostlivec.

Ale tímto svým činem vysvobodil muže, který se kdysi provinil tím, že bral peníze za mše, které ve skutečnosti neodsloužil. Na tuto chvíli čekala duše provinilého kněze celých sto let.

Tak, jako jsou tajemné hvozdy Šumavy, jsou často tajemné i příběhy jejich obyvatel.

Foto: CC
reklama
Související články
od Eva Soukupová 28.11.2022 1.2tis
Bizarní příběh zaznamenaný v Anglii roku 1912 popisuje neobyčejný případ spontánního a zcela jistě nechtěného přesunu v čase. Ve vlaku do Londýna se náhle objevil a poté zase zmizel záhadný cestující – muž z minulosti.     K velkému štěstí hlavního aktéra trvá jeho nedobrovolné cestování v čase jen krátce, přesto je svým zážitkem těžce […]
od Dalibor Vrána 28.11.2022 1.3tis
Díky populární filmové sérii má většina z nás muže v černém podvědomě stále uložené jako pohledné, elegantně oblečené hrdiny bránící Zemi před padouchy z vesmíru. Jenže podle četných svědectví je jejich reálná podoba mnohem děsivější a hlavně – nejsou to jen muži! Máme se setkání s ženami v černém obávat, nebo dokážou nastavit i laskavější […]
od Adriana Vojtíšková 27.11.2022 1.6tis
V oboru kryptozoologie jsou tyto pojmy notoricky známé. Někteří lidé se domnívají, že jde o jednoho tvora, jen pokaždé jinak pojmenovaného, jiní soudí, že jde o vícero rozdílných tvorů.     Podle popisů svědků se jejich výška pohybuje v rozmezí 2–3 metry a mohou prý vážit zhruba 200 kg. Jejich chůze má být po dvou […]
od Adriana Vojtíšková 26.11.2022 1.0tis
Lucidní nebo také „vědomé“ snění je stav, během něhož lze údajně ovládat vlastní sny a vytvářet si během spánku vize a příběhy dle vlastních představ…     Je prokázáno, že indická kultura zná lucidní snění již přes 3000 let. Nejstarší doklady pocházejí z posvátných indických textů, Upanišád. Můžeme zde nalézt popis stavu, při němž je […]
od Mirek Brát 25.11.2022 2.2tis
Na starověké Krétě prý bylo na sto minojských měst a dalších lokalit, které mohou nyní dosvědčit zázraky minojské civilizace. Některé se změnily v turisty vyhledávané archeologické parky, jiné provázejí legendy o tajných vykopávkách a záhadných nálezech. Do druhé skupiny patří krétská lokalita Tsoutsouras a tamní jeskyně Eileithyia. Jeskyně Eileithyia je považována za jednu z nejdůležitějších náboženských […]