25. září 2021: Na středověkém anglickém hradě Clitheroe vyfotí tým lovců duchů údajně hned tři přízračné bytosti.
Domů     Náboženství a okultismus
Záhady pravěké těžby v Krumlovském lese
Mirek Brát
od Mirek Brát 2.4.2022
888
Oblast v okolí Moravského Krumlova je velkou archeologickou hádankou. Zdroj foto: RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

V oblasti Moravského Krumlova se nachází jedna z největších těžebních oblastí evropského pravěku. Ve velkém se zde těžila hornina rohovec. Kromě pozůstatků těžby se však našly i lidské kosti a další indicie svědčící o tom, že se mohlo jednat i o místo dávných, možná i hodně krvavých rituálů.

Než došlo k využívání kovů, byly kamenné nástroje hlavní „zbraní“ pokroku lidské civilizace. Zdroj foto:   Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Potřebovalo pravěké osídlení v lokalitě současného Krumlovského lesa ke společenské rovnováze fenomén „posvátné práce“? Zdroj ilustračního fota:  Gortyna, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Malá část vytěženého rohovce byla exportována do okolí. S transportem mohla pomoci i řeka Dyje. Zdroj foto:  cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Oblast v okolí Moravského Krumlova je velkou archeologickou hádankou. Zdroj foto:  RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Hornina rohovec byla v mladší i pozdní době kamenné oblíbenou surovinou pro výrobu zbraní a nástrojů.  V lokalitě Krumlovského lesa byla tato hornina těžena v masovém měřítku. Nikdo neví, proč tomu tak bylo. Mluví se dokonce o fenoménu takzvané posvátné práce.

Než došlo k využívání kovů, byly kamenné nástroje hlavní „zbraní“ pokroku lidské civilizace. Zdroj foto: Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

„Posvátná práce“

Archeologové si zatím nedovedou vysvětlit, proč docházelo k tak velké těžbě rohovce, když vytěžený materiál zůstával bez užitku na místě. Tvrdí ovšem, že lidé museli být přesvědčeni o smysluplnosti takové práce a vykonávali ji dobrovolně.

Možná ji prý chápali jako „posvátnou“ transcendentální“ činnost. Vrchol těžební činnosti v Krumlovském lese spadal do starší doby bronzové. Spekuluje se, že práce při těžbě mohla vyrovnávat i nějaké napětí v tehdejší společností.

Jaké? Nevíme!

Malá část vytěženého rohovce byla exportována do okolí. S transportem mohla pomoci i řeka Dyje. Zdroj foto: cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Otázky bez odpovědí

Těžba a zpracování rohovce probíhala na ploše několika desítek hektarů. Zajímavé je, že spolu s  artefakty „z pravěku“, se v lokalitě našly i keramické střepy z třináctého století. Objevila se tak i teorie, že se v oblasti mohl někdo snažit o odstranění pohanské tradice.

Takové konání je známo například ze západní Evropy, kde v době šíření křesťanství docházelo i k ničení megalitických staveb.

Potřebovalo pravěké osídlení v lokalitě současného Krumlovského lesa ke společenské rovnováze fenomén „posvátné práce“? Zdroj ilustračního fota: Gortyna, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Primární záhadou Krumlovského lesa však zůstává obrovská, zdánlivě nesmyslná těžba rohovce. Byla snad samotná práce nějakým posvátným rituálem, který stmeloval tehdejší společnost v době, kdy lidé nemuseli pracovat na polích? Otázky, které klade záhadný Krumlovský les, zůstávají zatím bez odpovědí.

Foto: 1 - Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Common, 4 - Gortyna, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.8tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]