27. května 1963: Britský letec a novinář sir Peter Masefield se setkává se slavným duchem letiště Montrose.
Domů     Náboženství a okultismus
Záhady pravěké těžby v Krumlovském lese
Mirek Brát
od Mirek Brát 2.4.2022
888
Oblast v okolí Moravského Krumlova je velkou archeologickou hádankou. Zdroj foto: RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

V oblasti Moravského Krumlova se nachází jedna z největších těžebních oblastí evropského pravěku. Ve velkém se zde těžila hornina rohovec. Kromě pozůstatků těžby se však našly i lidské kosti a další indicie svědčící o tom, že se mohlo jednat i o místo dávných, možná i hodně krvavých rituálů.

Než došlo k využívání kovů, byly kamenné nástroje hlavní „zbraní“ pokroku lidské civilizace. Zdroj foto:   Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Potřebovalo pravěké osídlení v lokalitě současného Krumlovského lesa ke společenské rovnováze fenomén „posvátné práce“? Zdroj ilustračního fota:  Gortyna, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Malá část vytěženého rohovce byla exportována do okolí. S transportem mohla pomoci i řeka Dyje. Zdroj foto:  cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Oblast v okolí Moravského Krumlova je velkou archeologickou hádankou. Zdroj foto:  RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Hornina rohovec byla v mladší i pozdní době kamenné oblíbenou surovinou pro výrobu zbraní a nástrojů.  V lokalitě Krumlovského lesa byla tato hornina těžena v masovém měřítku. Nikdo neví, proč tomu tak bylo. Mluví se dokonce o fenoménu takzvané posvátné práce.

Než došlo k využívání kovů, byly kamenné nástroje hlavní „zbraní“ pokroku lidské civilizace. Zdroj foto: Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

„Posvátná práce“

Archeologové si zatím nedovedou vysvětlit, proč docházelo k tak velké těžbě rohovce, když vytěžený materiál zůstával bez užitku na místě. Tvrdí ovšem, že lidé museli být přesvědčeni o smysluplnosti takové práce a vykonávali ji dobrovolně.

Možná ji prý chápali jako „posvátnou“ transcendentální“ činnost. Vrchol těžební činnosti v Krumlovském lese spadal do starší doby bronzové. Spekuluje se, že práce při těžbě mohla vyrovnávat i nějaké napětí v tehdejší společností.

Jaké? Nevíme!

Malá část vytěženého rohovce byla exportována do okolí. S transportem mohla pomoci i řeka Dyje. Zdroj foto: cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Otázky bez odpovědí

Těžba a zpracování rohovce probíhala na ploše několika desítek hektarů. Zajímavé je, že spolu s  artefakty „z pravěku“, se v lokalitě našly i keramické střepy z třináctého století. Objevila se tak i teorie, že se v oblasti mohl někdo snažit o odstranění pohanské tradice.

Takové konání je známo například ze západní Evropy, kde v době šíření křesťanství docházelo i k ničení megalitických staveb.

Potřebovalo pravěké osídlení v lokalitě současného Krumlovského lesa ke společenské rovnováze fenomén „posvátné práce“? Zdroj ilustračního fota: Gortyna, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Primární záhadou Krumlovského lesa však zůstává obrovská, zdánlivě nesmyslná těžba rohovce. Byla snad samotná práce nějakým posvátným rituálem, který stmeloval tehdejší společnost v době, kdy lidé nemuseli pracovat na polích? Otázky, které klade záhadný Krumlovský les, zůstávají zatím bez odpovědí.

Foto: 1 - Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 2 - cs:ŠJů, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - RomanM82, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Common, 4 - Gortyna, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Filip Appl 26.5.2022 161
V samotném srdci Maďarska, pod hradem Buda v hlavním městě Budapešti, se nachází pozoruhodná historická památka:  jeskynní labyrint s historií, která sahá dál, než by patrně kdokoliv tipoval. První přírodní chodby v mohutné skále totiž vznikly díky působení termálních pramenů už v dalekém pravěku. Před 350 tisíci lety dokonce některé tamní prostory obývali předci dnešních lidí. Ve starověku si pak […]
od Mirek Brát 26.5.2022 1.9tis
U zrodu náboženského směru mormonismu stál nejen zakladatel Joseph Smith, ale i anděl Moroni. Kdo byla záhadná bytost, která se v roce 1823 zjevila Josephovi Smithovi? V současné době je významná trojice mormonských společenství. Jedná se o Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Kristovu komunitu a Fundamentalistickou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ačkoli je mormonismus historicky […]
od Mirek Brát 25.5.2022 2.0tis
Západní historikové mu přezdívali „Nero islámu“, čímž chtěli dát najevo jasné kontroverze v jeho povaze a charakteru vládnutí. Ti, kdo šli v negativním hodnocení ještě dále, o něm mluvili jako o šíleném kalifovi. Do dějin se však Al-Hakim bi-Amr Alláh vepsal i svým záhadným zmizením, které nebylo dosud vysvětleno. Do roku 1009 byly Jeruzalém a Svatá země […]
od Adriana Vojtíšková 25.5.2022 2.4tis
Na Jesenicku, jež tehdy spadá do Niského knížectví s hlavním městem Nisou (dnešní Polsko) dojde roku 1622 k prvnímu obvinění z čarodějnictví, které strhne lavinu dalších obvinění, mučení a poprav.     Jesenický pastýř Kryštof Schmied obviní svou manželku Barboru z toho, že očarovala jejich dobytek i jeho, způsobila jim nemoc a údajně měla mít […]
od Adriana Vojtíšková 24.5.2022 2.6tis
Šumperk, označovaný za „bránu Jeseníků“, má svou oběť honu na čarodějnice. Je jí Marina Schuchová (†1678), obviněná roku 1678 z čarodějnictví za to, že ukradla v kostele hostii.     Stará babská pověra totiž říká, že když přidáte krávě do krmení hostii, bude dojit víc mléka. Pověrčivá žebračka Schuchová z Vernířovic jde tedy na Květnou […]