Skip to content

Zázrační apoštolové: Věčné otazníky kolem skutků Kristových učedníků

Apoštolové jsou zvláštním případem světců, jedná se totiž o nejbližší učedníky samotného božího syna Ježíše Krista. Těchto dvanáct mužů provází historky o jejich nevysvětlitelných zázracích a činech, na kterých se měla podepsat jakási vyšší moc.

Byly tyto dávné příběhy upraveny pro potřeby posilnění víry, nebo jsou záznamem skutečných událostí?

Obraz, na kterém Kristus předává sv. Petrovi klíče od nebeské brány. Foto: Wikimedia Commons

Při jejich kázání údajně každý z naslouchajících slyšel jejich slova ve svém mateřském jazyce, čímž bylo zajištěno, že se řeči učedníků dostane sluchu. Podle Bible měli apoštolové díky Ježíšovi dar křísit mrtvé, uzdravovat, vyhánět démony, ale i konat další nevysvětlitelné věci.

Co přesně činili? Skutkům Ježíšových učedníků je věnována celá pátá kniha biblického Nového zákona. Apoštol Petr (30–64/67) patří mezi nejbližší z Ježíšových učedníků. Jeho prvním zázrakem mělo být uzdravení člověka od narození chromého.

Podle biblického vyprávění stačila jen Petrova slova: „Vstaň a choď!“ Také prý přiměl psa mluvit lidským hlasem. Za podivných okolností se měl tento apoštol rovněž dostat z vězení. Prý k němu z nebes sestoupil anděl a osvobodil jej.

Svatý Pavel. Foto: Wikimedia Commons
MOC KRISTOVÝCH UČEDNÍKŮ

Další z apoštolů, svatý Pavel, měl zase křtem naučit poslušnosti jednoho ze lvů, kteří byli určeni k zápasům v aréně. Kromě šelem prý ale ovládal i jiná zvířata. Příběhy z jeho doby se zmiňují o tom, že jednou spal na lůžku zamořeném štěnicemi.

Protože byl unavený a potřeboval si odpočinout, nařídil hmyzu, aby postel opustil a do rána jej neobtěžoval. Štěnice prý skutečně přijaly Pavlův rozkaz a počkaly před dveřmi domu, v němž apoštol trávil noc.

Svatý Jan, další z Ježíšových blízkých přátel, podle legendy dokázal zneutralizovat jed v kalichu vína, který mu byl zákeřně podán v chrámu bohyně Diany v dnešním tureckém Efesu. Prý nad pohárem před prvním lokem jen udělal rukou znamení kříže.

I další apoštolové ale měli být podle Bible obdařeni uměním uzdravovat a činit různé zázraky, dokazující lidem existenci Boha. Jsou všechny biblické zázraky jen smyšlená propaganda víry, či měli apoštolové divotvornou moc?

Jitka Krulcová

Foto: Wikimedia Commons
AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky zázraky Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články