29. února: Den, který se vyskytuje pouze v přestupném roce.
Domů     Zázrak vykoupený krví faráře
Zázrak vykoupený krví faráře
od 12.12.2023
3.3tis
337
SDÍLENÍ
3.3tis
ZOBRAZENÍ

Hovoří klidně a jasně. Farníci doslova visí na každém jeho slůvku. Tolik věří v sílu jeho hlasu a slov, které zrovna pronáší. Zvedá levou ruku a kyne k oltáři. Pokračuje v mluveném slovu, ale farníci náhle znejistí. Ošívají se.

„Zázrak!“ špitnou si pro sebe někteří a nikdo nepochybuje, že k nim promluvil Hospodin!

fdhfdhfhd fhfdfhd

Do Číhošti, malé vesničky na západním konci Českomoravské vrchoviny, kroky nebo spíš komunistická chapadla zavedou faráře Josefa Toufara (1902–1950) v roce 1948. Netrvá dlouho a místní si neformálně vystupujícího duchovního zamilují.

Brzy v něm vidí nejen autoritu, ke které se mohou obracet, ale snad i člověka s duší přítele. Toufar je k lidem velmi otevřený, jakmile promluví, svým slovem dokáže upoutat vašechny, bez rozdílu. Ne nadarmo i on sám několikrát zdůrazní: „Jsem farář všech, celé obce, a neptám se, jakého je kdo vyznání.“

Zde je Spasitel!

Počasí o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 velí raději zůstat doma. Mráz zalézá hluboko pod kabát a hustě sněží. Ani to ale lidem nezabrání, aby si šli vyslechnout kázání svého faráře a zúčastnili se mše.

Toufar si jako vždy svou řeč připraví předchozí večer. Kostelík Nanebevzetí Panny Marie málem praská ve švech. Sejdou se v něm věřící z Číhošti, ale i z okolních vesnic.

Přístavek Boží není nijak veliký – spíše se jedná o malý intimní sakrální prostor – a přítomní tak knězi téměř koukají přímo pod ruce. Josef Toufar si jistými kroky razí cestu na kazatelnu. Ještě poslední schod a může začít.

Kázání je jako vždycky skvělé, farníci často souhlasně přikyvují. Zbývá ještě naposledy zrekapitulovat hlavní poslání. Levá ruka se zdvihá směrem k oltáři a z Toufarových úst se rozléhá celým kostelíkem: „Zde, ve svatostánku, je náš Spasitel!“

Komunisté se snaží vymazat Číhošť z mapy, ale to, co se zde odehrálo, se jim vymazat nepodaří!
Komunisté se snaží vymazat Číhošť z mapy, ale to, co se zde odehrálo, se jim vymazat nepodaří!

Nevšední kázání

Jakmile páter vysloví slovo Spasitel, stane se něco velmi zvláštního. Na oltáři se třikrát nakloní zleva doprava dřevěný, asi 48 centimetrů vysoký, kříž. Přihlížejícím se tají dech. Několik z nich chce vykřiknout, ale neudělají to.

Farníci se s nenadálou událostí vypořádají různě. Pro některé je to poselství pro jejich život, pro jiné je to zázrak nebo zrakový klam. Kříž zůstane podivně vychýlen a zkroucen. Farář si ničeho nevšimne a v klidu dokončí mši.

Jeho ovečky pomalu odchází ze svatostánku, naplněni rozličnými pocity, ale nikdo neutrousí ani slovo.

Příliš mnoho svědků

„Otče, mohu na slovíčko?“ objeví se u Toufarových dveří místní kovář, nebojácný chlap jako hora, jenže tentokrát není ve své kůži. „Víte, že se včera pohnul kříž?“ uhodí na překvapeného faráře a celou podivnou událost mu popíše.

Pro kováře Václava Pospíšila je to natolik silný zážitek, že se neubrání slzám. Kněz na historku o kříži zpočátku pohlíží značně skepticky.

Jenže v následujících dnech si vyslechne podobných svědectví nejméně 18! „Pane faráři, vy vůbec nevíte, že se vám hýbal kříž a zůstal nakloněný?! Pohnul se, když jste na něj ukázal,“ shodují se lidé kolem Toufara.

Celý příběh získává na hodnověrnosti, tím spíš, že jej potvrzují lidé různého povolání a vzdělání.

„Byl mezi nimi i jeden student, sextán, tedy člověk, který už jen tak nějakým báchorkám neuvěří,“ vzpomínal opat želivského kláštera Bohumil Vít Tajovský (1912–1999), přítel Josefa Toufara.

Pochybnosti přetrvávají

Po celou dobu se páter snaží být neutrální a snaží se o nějaké racionální vysvětlení. Trpělivě sepisuje výpovědi jednotlivců.

„Celý ten fascikl s výpověďmi svědků jsem dostal od Toufara k prostudování, ale při přepadení kláštera mi ho estébáci sebrali,“ prozradil opat. Toufar navíc žádá hradecké biskupství, aby na místo vyslalo komisi, která by celou záležitost prošetřila.

O 14 dní později se má celý zázrak s křížem opakovat. Tentokrát je svědků méně, ale lidé vědí, co viděli a nikdo jim to nevymluví.

Propagandistický film, kde musel hrát nakonec Toufara někdo jiný, komunisti z kin stáhnou. „Byla to nevěrohodná fraška a bylo tam spousta nesrovnalostí,“ vzpomínají pamětníci.
Propagandistický film, kde musel hrát nakonec Toufara někdo jiný, komunisti z kin stáhnou. „Byla to nevěrohodná fraška a bylo tam spousta nesrovnalostí,“ vzpomínají pamětníci.

Umlčení je to, oč tu běží

Doba není k zázrakům zrovna přívětivá. Otěže politické scény velmi zručně a neurvale přebírají komunisté. Bojují proti každému, kdo by mohl režim jen malinko podkopat. Velmi brzy vyhlásí zjevný a otevřený boj proti církvi. Ani Bůh nemá v režimu své místo.

Zprávy o zázraku se šíří enormní rychlostí. Lidé se vydávají do Číhošti. „Nemůžeme v tom viděti ani zázrak, ani nějaké znamení dobré anebo zlé, protože nám to Pán Bůh neřekl.

Víme jen, že se nachyloval kříž,“ snaží se Toufar uklidnit své ovečky a umírnit celou situaci. Zájem o kříž ale narůstá a Toufar nakonec nechává zvláštně vychýlený dřevěný symbol křesťanství vyfotit a zvědavcům fotky rozdává.

„Nic za ně nechci, žádné peníze si neberu,“ ospravedlňuje svůj čin opatu Tajovskému, který má o osud svého přítele strach. Církev se snaží celou situaci udržet pod pokličkou, s komunisty se do konfliktu pouštět nechce. Jenže na to už je pozdě.

Zázraky nekončí

„Dne 8. ledna se kříž otočil doprava ještě více a naklonil se kupředu, škoda že již nemám fotografii, zaslal bych ti ji,“ píše Toufar v dopise páteru Miroslavu Stryhalovi z Pecky u Nové Paky.

To už se ale o faráře a jeho podivné praktiky při kázání zajímá Státní bezpečnost. Toufara zatkne 28. ledna 1950 a rozehraje s ním velmi krutou hru na život a na smrt. „Já jsem nic neviděl,“ zní stále stejná odpověď z farářových úst. Rozkaz zní jasně:

„Dosáhnout doznání za každou cenu!“ A Ladislav Mácha, vyšetřovatel, který má případ na starost, se rozhodne rozkazu dostát stůj co stůj.

Farář, Bůh, nebo komunisti?

Na Toufara čekají hodiny mučení. Mácha jej trápí žízní a mlátí hlava nehlava. „Podepiš, že jsi hýbal křížem ty a že jsi zneužíval ministranty!“ naléhá vyšetřovatel a ztrácí nervy. Neoblomnost faráře Toufara jej přivádí k šílenství.

Ve slabé chvilce skutečně podepíše, ale téměř vzápětí se vzmůže a odvolává. To už ale zraje komunistickým pohlavárům plán – natočí film, který všem vyjeví pravdu o zázraku.

„Byl ve velmi špatném zdravotním stavu, bledý, poškrábaný, rty rozpraskané, těžko mluvil a myslím, že jej stále dva orgáni drželi,“ cituje historik Jan Kalous příslušníka StB Jana Bokra, který popsal momenty natáčení filmu.

Farář na následky krutého výslechu umírá 25. února 1950.  Ti, kdo byli přítomni v onen inkriminovaný okamžik v kostele Nanebevzetí Panny Marie, by odpřisáhli, že se jednalo o zázrak.

„I když samo hýbání kříže mohla být nějaká fantazie lidí, sám jsem viděl, že kříž byl natolik vychýlený, že by se za normálních okolností musel svalit.

Myslel jsem, že musí být k podstavci nějak připevněn, aby se mohl takto nakloněný udržet,“ vypovídá opat Tajovský.

Foto: Creative Commons, volná díla, neznámí autoři
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
od 23.2.2024 3.5tis
Navzdory tomu, že se dnes Česká republika počítá mezi země s nejmenším podílem věřících obyvatel, v minulosti tomu tak rozhodně nebylo. Dokládá to i množství poutních míst, na kterých se údajně odehrávaly zázraky. Jedno z těch nejslavnějších se nachází ve Zlatých Horách ve Slezsku. Opravdu se tam uzdravily stovky lidí?   Zadýchaná žena jménem Anna Tannheiserová si otře pot z čela a ztě
od 22.2.2024 3.2tis
Dne 4. července 1849 se dvěma dětem zjevila ve vsi Mcely překrásná paní v zeleném dlouhém rouchu. Následně s nimi dokonce rozmlouvala a prohlásila se za matku Božího syna. Viděly snad děti Pannu Marii? Je 4. července 1849 a po malé vsi Mcely kráčí dvě mladé dívky Kateřina Halšová a Františka Fričová, když najednou zahlédnou překrásnou paní v zeleném dlouh
od 8.2.2024 3.4tis
Duchovně založená Terezie Neumann von Konnersreuth (1898–1962) se narodila jako nejstarší z jedenácti dětí do velmi chudé rodiny krejčího Ferdinanda Neumanna a jeho manželky Anny a už od dětství měla pořádnou smůlu. Dne 10. března 1918 částečně ochrnula po pádu při hašení ohně ve stodole svého strýce. Pak ještě několikrát upadla a poranila se. Jen o rok p
od 6.2.2024 3.0tis
Oči jsou oknem do duše. Jak se ale o tato „okna“ starat? Skvělým pomocníkem je světlík lékařský (Euphrasia officinalis). EnigmaPlus.cz vám prozradí, jak pomáhá také levandule nebo růženín...     Obklady ze světlíku jsou skvělé proti únavě očí. Pomohou ale i pokud vás trápí zánět spojivek, ječné zrno či jiné oční záněty. Světlík se osvědčil
od 4.2.2024 2.9tis
Kostel Nejsvětější Trojice v polském Gdaňsku tone v šerosvitu. Právě se ho chystá opustit poslední věřící. Zvedne proto hlavu, aby si naposledy prohlédl dominantu svatostánku. Je jí dřevěná socha Krista. „Ale vždyť…“ hlesne dotyčný. Plastika by totiž měla mít zavřené oči. Muži se ale zdá, že je má otevřené! Co to znamená? A nešálí ho zrak? Františkánským
reklama
reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Domácí piškotová roláda
tisicereceptu.cz
Domácí piškotová roláda
Než nanesete na těsto krém, potřete ho vrstvou malinového džemu. Roládu dotáhnete k dokonalosti čokoládovou polevou. Ingredience Na těsto 3 vejce 80 g krupicového cukru 1 lžíce kakaa 100 g
Košíčky s avokádovým krémem a lososem
panidomu.cz
Košíčky s avokádovým krémem a lososem
Tahle barevná dobrota nejen skvěle chutná, ale i krásně vypadá. Potřebujete 1 listové těsto 1 avokádo 1 stroužek česneku 50 g lučiny 1 lžičku citronové šťávy 1 lžíci olivového oleje 50 g uzeného lososa sůl, pepř pažitku Postup Listové těsto rozválejte na pomoučeném vále na tenkou placku, tu nařežte na čtverce a vtlačte je do
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
epochaplus.cz
Kam padám a proč jsem nahý? Poznejte významy snů!
Sny si většinou nepamatujeme. Občas ale ano! Často jsou to takové, které se opakují, zanechají v nás silný dojem a donutí nás přemýšlet. O tom, co asi znamenají… Kde se sny berou, proč se nám zdají a proč jsou tak zmatené? Na většinu otázek o nejzajímavější složce spánku vědci stále odpovědět nedovedou. Shodují se však
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
epochanacestach.cz
Den v růžovém na zámku Doudleby nad Orlicí 22.6.2024
Premiéra na zámku Doudleby nad Orlicí – skvělá růžová vína a frizzante, historie, zámecká kuchyně i zahrada… Vstupné již od 250 Kč. E-katalog on-line aplikace pro vaše chytré telefony obsahující katalog vín… Během odpoledne Vás čeká pultová degustace rosé a frizzante. Těšit se můžete výhradně na špičková růžová a perlivá vína z Moravy a Čech.
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
nasehvezdy.cz
Kufr si sbalil sám, nebo mu pomohla?
Už delší dobu se spekuluje o tom, že herečka Linda Rybová (48) ze seriálu Ulice a David Prachař (65) řeší manželské problémy. Očividně to ale nikam nevede. Důvodem má být prý Prachařova žárlivost a s
Neobyčejná schopnost se dědí
skutecnepribehy.cz
Neobyčejná schopnost se dědí
Babička Jarmila mi vždycky říkala, že jsem jako ona. Význam těchto slov jsem pochopila až ve chvíli, kdy zemřela. Když jsem byla malá, babička Jarmila mi často opakovala, že jsem jako ona. Tehdy jsem to nechápala. Dneska mi to už dává větší smysl. Vnitřní hlas Po smrti milované babičky jsem totiž okamžitě poznala, že se
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
21stoleti.cz
Robotické milenky a virtuální realita: Jak umělá inteligence a robotika mění erotický průmysl?
Už jsme zažili několik sexuálních revolucí, ta nadcházející a přicházející ale poprvé bude mít nádech tak trochu „umělého sexu“. Podle expertů se během 15–20 let stanou běžnou součástí sexuálního živo
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Co je to Business Intelligence?
epochalnisvet.cz
Co je to Business Intelligence?
Prozkoumejte klíčové aspekty a nástroje Business Intelligence, které manažerům a analytikům umožňují nejen optimalizovat výdaje a identifikovat nové obchodní příležitosti, ale také lépe porozumět tržn
Jarní úklid pleti
iluxus.cz
Jarní úklid pleti
Česká značka Maat se specializuje na ruční výrobu aromaterapeutické kosmetiky v malých objemech, což je zárukou, že se k zákaznikovi dostane vždy čerstvý a živý produkt. Nejlepší vzpruhu pro pleť unav
Heraldika: Erb jako podpis
epochaplus.cz
Heraldika: Erb jako podpis
Erby různých šlechtických rodů nás dodnes fascinují svými barvami i motivy. Ale není to jen pastva pro oči, skrývá se za nimi mnohem hlubší význam. A jejich tvorba má svá jasně daná pravidla, která se dodržují už v minulých staletích. Původně přitom slouží jako druh podpisu i prostředek k identifikaci. Napadá vás, co mohou mít
Zaostřeno na paměť: Existuje jedna, o které jste neměli tušení
21stoleti.cz
Zaostřeno na paměť: Existuje jedna, o které jste neměli tušení
Krátkodobou a dlouhodobou paměť známe všichni. Existuje však ještě jeden typ paměti o jejíž existenci jste do dnešního dne pravděpodobně neměli ani tušení. Jde o paměť senzorickou. V senzorické pa