reklama
6. července 1973: Začne krvácet socha Panny Marie v klášteře Yuzawadai v japonské Akitě.
Domů     Zázraky
Zázrak z indického kostela: měla se tam zjevit tvář Krista
Filip Appl
od Filip Appl 26.2.2022
732
Objevila se tvář Krista v hostii? Foto: Pixabay

Farní kostel Panny Marie v indické obci Chirattakonam se právě připravuje na tradiční mši, při které se budou věřící modlit ke svatému Judovi Tadeášovi. Tentokrát však věřící čeká kromě obvyklého obřadu i jedno velké překvapení.

Objevila se tvář Krista v hostii? Foto: Pixabay Tvář se měla objevit na hostii. Foto: Pixabay Šlo jen o podvod, nebo o skutečný zázrak? Foto: Pixabay

Zdejší farář otec Johnson Karoor provádí všechny potřebné přípravy a začíná s obřadem. Krátce před devátou dojde na nejsvětější svátost: Farář zdvihá hostii, načež začíná adorace svatého.

Jenže právě v tom momentu se začne dít něco nevysvětlitelného. Na oplatce se totiž objeví tři zvláštní body. Davem to zašumí a na pozvání kněze si všichni přítomní úkaz prohlíží. Jde o znamení, že na jejich modlitby někdo reaguje?

Vše pokračuje o několik dní později. 5. května 2001 přichází Johnson Karoor znovu do kostela kvůli pravidelné bohoslužbě. Okamžitě se jde podívat na eucharistii – tedy symbolické tělo a krev Kristovu – a zkoprní úžasem.

Na oplatce je totiž zřetelná tvář nápadně připomínající Krista. Stal se kněz právě svědkem zázraku?

Tvář se měla objevit na hostii. Foto: Pixabay

NEMOHL TO NARAFIČIT?

Celá událost má pokračování. Kněz žádá věřící, aby poklekli a začali se modlit. Během chvíle začínají obrysy muže na hostii nabývat zřetelnosti a po chvíli už je zřejmé, že jeho hlava má na sobě trnovou korunu.

„Neměl jsem odvahu něco říci a začal jsem plakat,“ vzpomíná sám Johnson Karoor, který vzápětí zavolal fotografa, aby rychle pořídil několik snímků pozměněné eucharistie. Tím sice samotná událost končí, ale rozhodně nekončí zájem věřících o tento dosud nevysvětlený zázrak z Chirattakonam.

Kostel, kde je dodnes uložena ona pozoruhodná hostie, se rychle stává vyhledávaným poutním místem a o události, ke kterým tam došlo, se zajímá i sama církev. Z biskupství vyslaní vyšetřovatelé údajně nenachází žádné známky podvodu a vylučují, že se k hostii mohl dostat kdokoliv jiný kromě kněze Karoora.

Nemohl to ale být nakonec on, kdo vše připravil? Ostatně nebylo by to poprvé, kdy duchovní až příliš propadl své víře.

Šlo jen o podvod, nebo o skutečný zázrak? Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.9tis
Kopie zázračného obrazu z italského města Re začíná v chalupě chudého klatovského krejčího ronit tekutinu podobnou krvi. Madona je poté střežena v místním kostele, kde před zraky velkého množství svědků opakovaně otevírá a zavírá oči. Podle církve je obraz zázračný.     Freska Panny Marie s Ježíšem v náruči si pro italského opilce připraví perné […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 2.8tis
Zprávy o zjeveních Panny Marie doprovázených nejrůznějšími zázraky přicházejí nejčastěji ze zahraničních oblastí se silně zakořeněnou vírou. Ovšem i v české historii lze najít neméně zázračná setkání. K jednomu takovému došlo v 18. století na Rychnovském vrchu. Nevyléčitelně nemocní se často obracejí pánu Bohu se s úpěnlivými modlitbami, v nichž pokorně žádají o zásah shůry […]
od Adriana Vojtíšková 15.6.2022 3.2tis
K vrchu Blaník ve středních Čechách se váže zvláštní pověst, podle níž je v nitru hory ukryta celá armáda rytířů, kteří bdí nad naší vlastí.     Až prý bude Čechům nejhůře, mají blaničtí rytíři z hory vyjet a pomoci. Velitelem bájného vojska má být patron českého národa svatý Václav. Etnologové předpokládají, že prazáklad legendy […]
od Adriana Vojtíšková 14.6.2022 1.9tis
Tajemný muž známý jen jako slepý mládenec je asi nejznámějším českým věštcem. Ve svých vizích hovoří o střídání vládců Čech, druhé světové válce, upadání mravů, ale také o genetickém inženýrství, jehož rozkvět prý předznamená blízký konec.     Jeho proroctví ovšem pro Čechy nekončí nijak dobře. Měli bychom slovům slepého mládence věnovat pozornost, nebo je […]
od Jiří Nechanický 12.6.2022 8.4tis
V několikakilometrových frontách se tísní desetitisíce lidí. Někteří si s sebou přinášejí láhve, jiní kanystry. Každý si chce nabrat vodu z „pramene života“ v Tlacote. V naději sem přicházejí nemocní, ale i zdraví. Lačně polykají doušky zázračné vody jako prevenci proti všem nemocem, nebo se ji snaží získat pro své churavé blízké. Přibližně 300 kilometrů […]