3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Bahá’í v Česku: Zalíbilo se i Edvardu Benešovi
Bahá’í v Česku: Zalíbilo se i Edvardu Benešovi
od 20.5.2022
872
Foto: CC – neznámý autor – volné dílo

Poprvé se do naší země dostala víra Bahá’í v roce 1926 s americkou novinářkou Marthou Rootovou (1872–1939). Ta s učením seznámila i Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937) a Edvarda Beneše (1884–1948)

Beneš o víře poznamenal: „Bahá’í učení je jedním z velkých nástrojů pro konečné vítězství ducha a humanity.“

Foto: CC - neznámý autor - volné dílo Bahá'u'lláh svatyně. Foto - CC BY-SA 3.0 - Marco Abrar Abdu'l-Bahá. CC - volné dílo - neznámý autor

Komunistický odpor

Po druhé světové válce se pokusili stoupenci Bahá’í u nás společenství registrovat, ale narazili na komunistický odpor. V roce 1958 docházelo dokonce k zatčení několika příslušníků Bahá’í.

reklama

Po sametové revoluci byla na různých místech Československa ustanovena místní Bahá’í společenství. 27. dubna 1991 byla u nás poprvé zvolena Národní duchovní rada Bahá’í.

Kdo řídí Bahá’í?

Bahá’u’lláh (1817–1892)

Je zakladatelem víry Bahá’í. Podle Bahá’í věřících je Bahá’u’lláh 12. imámem, který, jak říká muslimská tradice, přijde v soudný den. Jeho jméno znamená Sláva Boží, ve skutečnosti se jmenoval Mírzá Husajn. V roce 1854 se stal poustevníkem.

reklama

Po dvou letech se vrátil do Bagdádu a roku 1863 se před malou skupinkou svých společníků v Rajské zahradě Bahá’í prohlásil Poslem Božím. Tento akt je považován za počátek víry Bahá’í a dodnes oslavován.

Bahá’u’lláh byl několikrát vězněn, za svůj život napsal údajně okolo 15 000 děl, které tvoří základ Svatého písma víry Bahá’í. Vedl také korespondenci s hlavami státu i s papežem.

Bahá'u'lláh svatyně. Foto - CC BY-SA 3.0 - Marco Abrar
Bahá’u’lláh svatyně. Foto – CC BY-SA 3.0 – Marco Abrar

Abdu’l-Bahá (1844–1921)

Byl Bahá’u’lláhovým nejstarším synem a stal se i jeho nástupcem ve vedení víry. Je věřícími považován za Ambasadora míru.

reklama

Navštívil několik evropských zemí i severní Ameriku, kde přednášel o víře Bahá’í na univerzitách, v kostelech, synagogách i v konferenčních sálech.

Hlásal, že „láska je nejvýznamnějším zákonem.“ Společenství Bahá’í vedl, stejně jako jeho otec, až do své smrti.

Abdu'l-Bahá. CC - volné dílo - neznámý autor
Abdu’l-Bahá. CC – volné dílo – neznámý autor

Shoghí Effendí Rabbání (1897–1957)

Byl vnukem Abdu’l-Bahá a Bahá’u’lláhovým pravnukem. Po smrti dědečka mu byl v pouhých 24 letech udělen titul Ochránce víry. Sám byl spíše vykladačem učení svého praděda a děda. Napsal jen jedinou knihu, která shrnuje počátky víry Bahá’í.

Zemřel předčasně při pandemii chřipky a nezanechal po sobě žádného potomka, který by podle Bahá’í Svatého písma mohl být jediným možným nástupcem ve vedení víry.

Tím se dostalo Bahá’í společenství do svízelné situace, kterou vyřešilo v roce 1963 zvolením takzvaného Světového domu spravedlnosti, o kterém psal už Bahá’u’lláh a který vede Bahá’í dodnes.

Foto: PX FUEL
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční