Skip to content

Byl biblický prorok Ezechiel prvním člověkem ve vesmíru?

Je Bible jen „svatou knihou“, nebo v ní můžeme najít i pravdu o dávné lidské minulosti? Někteří se domnívají, že pokud budeme ve Starém zákoně číst mezi řádky, dostaneme se k zajímavým informacím. Například prorok Ezechiel v něm vypráví o svém setkání s tajemnými létajícími stroji a přesnost jeho popisů je až zarážející.

Předkládá nám ale opravdu popis minulosti, nebo naopak vizi budoucnosti?

O životě proroka EZECHIELA toho není moc známo – snad kromě toho, že žije v 6. století před naším letopočtem v mezopotámské Babylonii (dnešním Iráku – pozn. red.) a dodnes je uznáván jak Židy, tak řeckokatolickou církví a islámským náboženstvím.

Součástí biblického Starého zákona je i prorocká Kniha Ezechiel, která obsahuje výroky a také několik velmi zajímavých a záhadných vyprávění z Ezechielova života. „Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa.

(…) Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu,“ píše se hned na jejím začátku.

Související články

Prokletí Nuselského mostu: Proč zde dobrovolně ukončilo život tolik lidí?

Mladík se zastaví u zábradlí. Hlubina pod ním ho neodolatelně vábí. Za chvíli zaslechnou chodci na mostě jeho předsmrtný výkřik. Vysoký pražský most přitahuje sebevrahy jako magnet. Stojí jejich nešťastné duše za podivnými událostmi, které se na stavbě a v jejím okolí dějí? „Nechoďte přes Nuselák,“ varovali v sedmdesátých letech minulého století rodiče své děti. […]

Vědci odhalili nejstarší obrazová tetování na světě!

Stejně jako se lidstvo stále rychleji posouvá vpřed, tak se i naše možnosti ohlížet se do minulosti zlepšují, a my můžeme bádat stále hlouběji v hlubinách času. I díky tomu byla nyní objevena zatím nejstarší obrazová tetování na světě. Vědci je odhalili na dvou mumifikovaných egyptských tělech starých okolo pěti tisíc dvou set let. Nově […]

Ztracené město Herakleion: Potkal ho stejný osud jako bájnou Atlantidu!

Starověké město Thonis (řecky Herakleion) bylo ve své době jedním z nejbohatších měst starého Egypta. Drželo monopol na veškerý zámořský obchod s okolními říšemi a díky své poloze se stalo branou do říše faraonů. Jeho sláva však netrvala věčně. Potkal ho totiž stejný osud jako bájnou Atlantidu. Když se v roce 1999 francouzský podmořský archeolog […]

Co to vlastně Ezechiel popisuje?

Ezechiel a jeho mystické vize jsou častým námětem biblických výtvarných zpracování.

VESMÍRNÉ LODĚ VE STAROVĚKU?

Někteří v tomto a dalších popisech vidí létající stroje a dost možná i vesmírné lodě ve starověku! Patří k nim známý švýcarský záhadolog ERICH VON DÄNIKEN (*1935), ale později zejména JOSEPH F. BLUMRICH, bývalý zaměstnanec amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Podle všeho se Ezechiel v průběhu svého života setkává s těmito podivnými „létajícími stroji“ celkem čtyřikrát.

Jeho údaje jsou dokonce natolik přesné, že se dají vypočítat i roky těchto setkání – 593 př. n. l., 592 př. n. l. (v tomto roce údajně dvakrát – pozn. red.) a 572 př. n. l.

Právě Blumrich, který před svým odchodem do důchodu pracuje pro NASA více než 14 let (mimo jiné také jako vedoucí konstrukčního oddělení), zpočátku tyto spekulace považuje za absolutní nesmysl.

Nenechte si ujít

Teror na studentských kolejích: Pronásledoval dívky zlých duch?

Po vyvolávání duchů může nezřídka jít i o život. O tom se prý v roce 2003 přesvědčila skupina indických studentek. Z dlouhé chvíle se pokusily o kontakt se záhrobím a rozpoutaly tak peklo. Jde o další důkaz, že z nadpřirozenem si není radno zahrávat? Kromě slavné tabulky Ouija lze s duchy komunikovat i jiným způsobem. […]

Kanibalismus v roce 1846: Tragický příběh Donnerovy výpravy

Donnerova výprava (Donner Party), patří bezpochyby k nejtragičtějším příběhům osidlování amerického západu. Nedobrovolné přezimování skupiny osadníků v Sierra Nevada vyústila v akt čirého zoufalství, když se putující museli uchýlit ke kanibalismu! Za svobodou, bohatstvím a do končin sotva zalidněné Kalifornie, se rozhodla vyrazit skupina pionýrů v roce 1846. Výpravu iniciovali dva obchodníci. Byli jimi George […]

Erupce na hvězde Proxima Centauri snižuje šanci na vesmírný život v její blízkosti

Hvězdná světlice, takovou přezdívku si vysloužila Proxima Centauri poté, co bylo zjištěno, že loni v březnu na ní došlo k velké světelné erupci. Proxima Centauri je nám po Slunci druhou nejbližší hvězdou a váží přibližně osminu váhy Slunce. I přesto byl ale objevený výbuch desetkrát silnější, než jakákoliv erupce, kterou jsme kdy u Slunce pozorovali. […]

Vždyť létající stroje v 6. století př. n. l. přece vůbec neodpovídají historickým výzkumům!

Další výtvarné zpracování vizí Ezechiela

BLUMRICH: DÁVÁ TO SMYSL!

Aby tedy Blumrich s podobnými „hloupými“ domněnkami jednou provždy skoncoval, pouští se do důkladného studia Ezechielova textu. Co zjišťuje? „Při pozorném čtení jsem začal být na vážkách. Postupně jsem viděl stále více záchytných bodů v tom smyslu, že Ezechielův text dává logický smysl, pokud vycházíme z předpokladu, že to, co viděl, byly skutečně kosmické lodě,“ tvrdí překvapený Blumrich.

„Ezechielmá podivuhodný pozorovací talent. Popisuje detaily a události, které neodporují technickým závěrům,“ dodává poté, co se mu daří Ezechielův létající stroj vypočítat, a následně dokonce i postavit!

V průměru prý měří 18 metrů, tvarem se údajně podobá dětskému vlčku, na spodní části je umístěný raketový pohon a na horní 4 vrtulové agregáty.

LÉTAJÍCÍ EZECHIEL

Blumrich také předpokládá, že k samotnému letu měl sloužit raketový pohon. Vrtule byly podle něj vyklopené vzhůru a teprve krátce před přistáním se sklopily a nahradil je raketový pohon. Byl však tento létající stroj vhodný pro cestování? Blumrich si myslí, že ano. Považuje ho za přistávací modul, který sloužil k cestě z větší, mateřské lodi na povrch Země!

A o jakou loď má jít?

O loď mimozemšťanů, kteří se v 6. století př. n. l. podle něj pohybují na oběžné dráze Země! Kromě Ezechiela však v Bibli vystupuje i jakýsi HIRAM – člověk, který je schopný létat. Patří obě postavy do říše pohádek, nebo v nich můžeme najít reálný základ?

Jsou lidé v 6. století př. n. l. opravdu schopní létat a možná i cestovat do vesmíru? Existuje ještě jiné vysvětlení než to, které nabízí právě Joseph F. Blumrich?

Co doopravdy spatřil Ezechiel?

ŠLO O BALÓN S MOTOREM?

Takovou teorii přináší bývalý šéf Výzkumného a vývojového oddělení německé společnosti Siemens DR. ING. WOLFGANG VOLKRODT. I on sice po prozkoumání Ezechielova textu dochází ke stejnému závěru jako Blumrich, ale narozdíl od něj nepředpokládá mimozemský původ popisované techniky.

Ezechiel podle něj popisuje „jen“ jednoduchý řiditelný horkovzdušný balón s vrtulovým motorem a kormidly, který může urazit za den i tisíce kilometrů a v jehož pohonném systému nevidí Volkrodt nic jiného než parní stroj! Co to ve výsledku znamená?

Že Volkrodt otevřeně připouští teorie o vyspělých civilizacích, o kterých však dodnes nemáme prakticky žádné informace.

Bývalý zaměstnanec americké NASA Joseph F. Blumrich zakreslil na základě svého rozboru Ezechielova textu údajnou podobu jeho létajícího stroje.

ODPOVĚĎ NAJDETE V PERU!

Z čeho Volkrodt ve svém zkoumání vychází? Kromě Ezechielových proroctví i ze zvláštní desky s vyrytými záznamy a opatřené zvláštním vzorem (tzv. Raimondiho stély), kterou v roce 1893 objevuje Ital ANTONIORAIMONDI (1824 – 1890) v chrámovém komplexu Chavin de Huantar v Peru (dnes je uložena v Muzeu antrolopologie a archeologie v hlavním městě Limě).

V jejím vzoru má být údajně patrný onen Volkrodtův domnělý motor, který pohání balón.

Na kdy archeologové odhadují dobu vzniku této desky? Na rozmezí let 800 – 500 př. n. l.!

POZOR, POPIS SEDÍ!

Není však trochu přehnané předpokládat spojení starověkého Izraele s jihoamerickou Peru? Možná ne! Ve svých textech totiž prorok Ezechiel popisuje, jak ho „nebeský vůz“ dopravuje na velmi vysokou horu, na jejímž úpatí má ležet chrám a rozsáhlé sídliště.

Švýcar Erich von Däniken věří, že tento Ezechielův popis přesně odpovídá zmiňovanému peruánskému komplexu Chavin de Huantar.

Co všechno tomu nasvědčuje? I tady totiž stojí třístupňový chrám (dnes nazývaný El Castillo – pozn. red.) a jsou tu i zbytky starověkého osídlení. Navíc Ezechiel také hovoří o vodě, která má vytékat z chrámu směrem na východ, a stejným směrem ve skutečnosti teče místní říčka Mosna, která se nakonec vlévá do Amazonky.

Ezechiel popisuje i jakousi různorodou a divokou vegetaci kolem říčního koryta. Ta u řek v Izraeli není, ovšem v Peru ano! A Ezechielově popisu dokonce odpovídá i orientace chrámu na různé světové strany.

Má tedy Erich von Däniken pravdu?

CO KDYŽ ZNAL BUDOUCNOST?

Ve zmíněné Raimondiho stéle vidí odborníci už od jejího objevení „jaguářího muže“ – postavu, která v představách dávných jihoamerických obyvatel vyvolávala dojem síly. Někteří jsou ale jiného názoru. Obrazy stély jsou podle nich zvláštně symetrické, a to až údajně do té míry, že se dají interpretovat také jako schéma elektrického zapojení či znázornění startu korábu s raketovým pohonem!

Je ale vůbec možné, aby obyvatelé Chavin de Huantar stylizovali obraz startující rakety? A co když pro ně tato událost byla takovým šokem, že se jí pokusili – pomocí obrazů na nalezené Raimondiho stéle – nějak znázornit? Je tu ale ještě jedna možnost. Že Ezechiel je skutečným prorokem! Co když jeho texty neskrývají obraz dávných událostí, ale naopak vizi budoucnosti?

I takové teorie se v průběhu let objevují.

Jak je potom ale možné, že dokázal tak přesně popsat něco, co sám údajně neviděl?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Jak na hojivý odvar?
nasehvezdy.cz

Jak na hojivý odvar?

Ne nadarmo se říká, že vlasy jsou chloubou...
Sudán, poslední samec nosorožce bílého severního, musel být uspán
21stoleti.cz

Sudán, poslední samec nosorožce...

Safari Park Dvůr Králové a rezervace Ol Pejeta s...
Bojovnice proti předsudkům: První Japonka v Evropě se vdávala otci navzdory
epochaplus.cz

Bojovnice proti předsudkům:...

Na jaře roku 1896 drncají po cestě z Domažlic do Poběžovic...
Novodobé panství s unikátním bazénem
rezidenceonline.cz

Novodobé panství s unikátním...

Soukromá pevnost, která je hrdě posazena na...
Koberec jako útočiště bakterií a virů
21stoleti.cz

Koberec jako útočiště...

Koberce patří mezi běžné doplňky domácnosti. Jen...
Mobil v posteli? Sbohem spánku!
epochaplus.cz

Mobil v posteli? Sbohem...

Na poruchy spánku si stěžuje čím dál více...
Surrealistický hotel Hilton od Philippa Starcka
iluxus.cz

Surrealistický hotel Hilton...

Návrhář Philippe Starck se vrhl do nového...
Sean Connery – Leštil rakve a pak se staj Jamesem Bondem
nasehvezdy.cz

Sean Connery – Leštil...

Jako mladík stál nahý modelem budoucím...
Vydejte se lodí Ritz Carlton do světa
epochalnisvet.cz

Vydejte se lodí Ritz Carlton...

Kolekce lodí Ritz-Carlton Yacht je součástí...
Indická pevnost Bhangarh: Domov tisíce duchů?
epochaplus.cz

Indická pevnost Bhangarh:...

Indie je země s bohatou historií a mytologií a...
Švýcarská a britská policie budou šetřit ovzduší
21stoleti.cz

Švýcarská a britská policie...

Švýcaři, respektive krajská policie...
Přejezte se ve snu! Zhubnete!
epochalnisvet.cz

Přejezte se ve snu! Zhubnete!

Jak zastavit epidemii obezity? Konečně svítá naděje....