Skip to content

Byl biblický prorok Ezechiel prvním člověkem ve vesmíru?

Je Bible jen „svatou knihou“, nebo v ní můžeme najít i pravdu o dávné lidské minulosti? Někteří se domnívají, že pokud budeme ve Starém zákoně číst mezi řádky, dostaneme se k zajímavým informacím. Například prorok Ezechiel v něm vypráví o svém setkání s tajemnými létajícími stroji a přesnost jeho popisů je až zarážející.

Předkládá nám ale opravdu popis minulosti, nebo naopak vizi budoucnosti?

O životě proroka EZECHIELA toho není moc známo – snad kromě toho, že žije v 6. století před naším letopočtem v mezopotámské Babylonii (dnešním Iráku – pozn. red.) a dodnes je uznáván jak Židy, tak řeckokatolickou církví a islámským náboženstvím.

Součástí biblického Starého zákona je i prorocká Kniha Ezechiel, která obsahuje výroky a také několik velmi zajímavých a záhadných vyprávění z Ezechielova života. „Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa.

(…) Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu,“ píše se hned na jejím začátku.

Související články

Záhadné zmizení eskymácké vesnice

Že čas od času záhadně zmizí nějaká osoba, která již o sobě nezanechá nějakou zprávu, není až tak výjimečný případ. Mohou v tom hrát roli jak osobní indispozice, například duševní nemoc, ztráta milované osoby, dluhy apod., nebo vnější okolnosti, například únos za účelem výkupného, nešťastná událost, či jiná okolnost. Tyto příčiny se obvykle dají vysledovat […]

Potštejnský poklad: Opravdu existuje?

Téměř čtyřicet let hledal potštejnský poklad hrabě Chamaré, kterému hrad patřil v 18. století. Pátral tak usilovně, až tím inspiroval Aloise Jiráska k napsání příběhu jménem Poklad. Hrabě sice neuspěl, ale příběh o loupeživém rytíři Mikuláši, který hrad obýval a také v něm skonal rukou budoucího krále Karla IV., stále jitří fantazii jeho následovníků. Mikuláš […]

VIDEO: Znáte nejstrašidelnější místa Nizozemí?

Náhodný kolemjdoucí zahlédl v okně malou postavu. Zdálo se mu to, nebo se v ulici Prinsengracht objevuje duch slavné Anny Frankové (1929 – 1945)? Ale nejen tato židovská dívka se má v Holandsku zjevovat po své smrti! Mezi strašidelnými místy Nizozemí nechybí další domy, nebo zámky, i kláštery. Znáte je všechny?

Co to vlastně Ezechiel popisuje?

Ezechiel a jeho mystické vize jsou častým námětem biblických výtvarných zpracování.

VESMÍRNÉ LODĚ VE STAROVĚKU?

Někteří v tomto a dalších popisech vidí létající stroje a dost možná i vesmírné lodě ve starověku! Patří k nim známý švýcarský záhadolog ERICH VON DÄNIKEN (*1935), ale později zejména JOSEPH F. BLUMRICH, bývalý zaměstnanec amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Podle všeho se Ezechiel v průběhu svého života setkává s těmito podivnými „létajícími stroji“ celkem čtyřikrát.

Jeho údaje jsou dokonce natolik přesné, že se dají vypočítat i roky těchto setkání – 593 př. n. l., 592 př. n. l. (v tomto roce údajně dvakrát – pozn. red.) a 572 př. n. l.

Právě Blumrich, který před svým odchodem do důchodu pracuje pro NASA více než 14 let (mimo jiné také jako vedoucí konstrukčního oddělení), zpočátku tyto spekulace považuje za absolutní nesmysl.

Nenechte si ujít

V Egyptě našli tři tisíce let starý sýr

Podivnou bílou látku našli archeologové v rozbité nádobě starobylé hrobky. Někdo tvrdí, že je to sýr. Více než 3200 let stará potravina byla původně objevena zároveň s hrobem vysoce postaveného egyptského úředníka Ptahmese. Látku zahrnuli odborníci do oficiální studie a prohlásili, že jde o mléčný výrobek. „Analyzovaný materiál je pravděpodobně nejstarší pevný zbytek sýra, který […]

Ochrana před uhranutím? Rusové mají vskutku specifický způsob

Z historie, ale též ze současnosti známe mnoho a mnoho způsobů, jak se lidé ve světě chrání před uhranutím. Tak třeba u nás se obecně vzato nejčastěji používá červená barva. Ale co třeba takové Rusko? Odpověď Vás možná trochu překvapí… Stačí třeba jen nepřívětivý pohled spolucestujícího na protějším sedadle v autobuse, aby se řada lidí […]

Hrad Moosham s doteky nadpřirozena

V blízkosti rakouského Salzburgu na skalách ve výšce přes 1000 metrů n. m. se vypíná hrad Moosham. Původně zde byla římská strážnice, která byla ve 13. století přestavěna na mohutný hrad. Jeho historie z něj učinila jedno z neděsivějších míst, přezdívané „čarodějnický hrad“. Kdysi byl hrad Moosham sídlem inkvizičního tribunálu proti potírání kacířství. S tím […]

Vždyť létající stroje v 6. století př. n. l. přece vůbec neodpovídají historickým výzkumům!

Další výtvarné zpracování vizí Ezechiela

BLUMRICH: DÁVÁ TO SMYSL!

Aby tedy Blumrich s podobnými „hloupými“ domněnkami jednou provždy skoncoval, pouští se do důkladného studia Ezechielova textu. Co zjišťuje? „Při pozorném čtení jsem začal být na vážkách. Postupně jsem viděl stále více záchytných bodů v tom smyslu, že Ezechielův text dává logický smysl, pokud vycházíme z předpokladu, že to, co viděl, byly skutečně kosmické lodě,“ tvrdí překvapený Blumrich.

„Ezechielmá podivuhodný pozorovací talent. Popisuje detaily a události, které neodporují technickým závěrům,“ dodává poté, co se mu daří Ezechielův létající stroj vypočítat, a následně dokonce i postavit!

V průměru prý měří 18 metrů, tvarem se údajně podobá dětskému vlčku, na spodní části je umístěný raketový pohon a na horní 4 vrtulové agregáty.

LÉTAJÍCÍ EZECHIEL

Blumrich také předpokládá, že k samotnému letu měl sloužit raketový pohon. Vrtule byly podle něj vyklopené vzhůru a teprve krátce před přistáním se sklopily a nahradil je raketový pohon. Byl však tento létající stroj vhodný pro cestování? Blumrich si myslí, že ano. Považuje ho za přistávací modul, který sloužil k cestě z větší, mateřské lodi na povrch Země!

A o jakou loď má jít?

O loď mimozemšťanů, kteří se v 6. století př. n. l. podle něj pohybují na oběžné dráze Země! Kromě Ezechiela však v Bibli vystupuje i jakýsi HIRAM – člověk, který je schopný létat. Patří obě postavy do říše pohádek, nebo v nich můžeme najít reálný základ?

Jsou lidé v 6. století př. n. l. opravdu schopní létat a možná i cestovat do vesmíru? Existuje ještě jiné vysvětlení než to, které nabízí právě Joseph F. Blumrich?

Co doopravdy spatřil Ezechiel?

ŠLO O BALÓN S MOTOREM?

Takovou teorii přináší bývalý šéf Výzkumného a vývojového oddělení německé společnosti Siemens DR. ING. WOLFGANG VOLKRODT. I on sice po prozkoumání Ezechielova textu dochází ke stejnému závěru jako Blumrich, ale narozdíl od něj nepředpokládá mimozemský původ popisované techniky.

Ezechiel podle něj popisuje „jen“ jednoduchý řiditelný horkovzdušný balón s vrtulovým motorem a kormidly, který může urazit za den i tisíce kilometrů a v jehož pohonném systému nevidí Volkrodt nic jiného než parní stroj! Co to ve výsledku znamená?

Že Volkrodt otevřeně připouští teorie o vyspělých civilizacích, o kterých však dodnes nemáme prakticky žádné informace.

Bývalý zaměstnanec americké NASA Joseph F. Blumrich zakreslil na základě svého rozboru Ezechielova textu údajnou podobu jeho létajícího stroje.

ODPOVĚĎ NAJDETE V PERU!

Z čeho Volkrodt ve svém zkoumání vychází? Kromě Ezechielových proroctví i ze zvláštní desky s vyrytými záznamy a opatřené zvláštním vzorem (tzv. Raimondiho stély), kterou v roce 1893 objevuje Ital ANTONIORAIMONDI (1824 – 1890) v chrámovém komplexu Chavin de Huantar v Peru (dnes je uložena v Muzeu antrolopologie a archeologie v hlavním městě Limě).

V jejím vzoru má být údajně patrný onen Volkrodtův domnělý motor, který pohání balón.

Na kdy archeologové odhadují dobu vzniku této desky? Na rozmezí let 800 – 500 př. n. l.!

POZOR, POPIS SEDÍ!

Není však trochu přehnané předpokládat spojení starověkého Izraele s jihoamerickou Peru? Možná ne! Ve svých textech totiž prorok Ezechiel popisuje, jak ho „nebeský vůz“ dopravuje na velmi vysokou horu, na jejímž úpatí má ležet chrám a rozsáhlé sídliště.

Švýcar Erich von Däniken věří, že tento Ezechielův popis přesně odpovídá zmiňovanému peruánskému komplexu Chavin de Huantar.

Co všechno tomu nasvědčuje? I tady totiž stojí třístupňový chrám (dnes nazývaný El Castillo – pozn. red.) a jsou tu i zbytky starověkého osídlení. Navíc Ezechiel také hovoří o vodě, která má vytékat z chrámu směrem na východ, a stejným směrem ve skutečnosti teče místní říčka Mosna, která se nakonec vlévá do Amazonky.

Ezechiel popisuje i jakousi různorodou a divokou vegetaci kolem říčního koryta. Ta u řek v Izraeli není, ovšem v Peru ano! A Ezechielově popisu dokonce odpovídá i orientace chrámu na různé světové strany.

Má tedy Erich von Däniken pravdu?

CO KDYŽ ZNAL BUDOUCNOST?

Ve zmíněné Raimondiho stéle vidí odborníci už od jejího objevení „jaguářího muže“ – postavu, která v představách dávných jihoamerických obyvatel vyvolávala dojem síly. Někteří jsou ale jiného názoru. Obrazy stély jsou podle nich zvláštně symetrické, a to až údajně do té míry, že se dají interpretovat také jako schéma elektrického zapojení či znázornění startu korábu s raketovým pohonem!

Je ale vůbec možné, aby obyvatelé Chavin de Huantar stylizovali obraz startující rakety? A co když pro ně tato událost byla takovým šokem, že se jí pokusili – pomocí obrazů na nalezené Raimondiho stéle – nějak znázornit? Je tu ale ještě jedna možnost. Že Ezechiel je skutečným prorokem! Co když jeho texty neskrývají obraz dávných událostí, ale naopak vizi budoucnosti?

I takové teorie se v průběhu let objevují.

Jak je potom ale možné, že dokázal tak přesně popsat něco, co sám údajně neviděl?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Klasika i nečekané efekty, dekory a barvy
rezidenceonline.cz

Klasika i nečekané efekty,...

Koberce v poslední době...
Rekordní prodej whisky z roku 1926
iluxus.cz

Rekordní prodej whisky z...

Vzácná láhev nejdražší whisky na...
Obrazem: Nejobludnější zeď v dějinách
epochaplus.cz

Obrazem: Nejobludnější zeď v...

Symbolem železné opony byla zeď, která na...
Aston Martin vyvíjí vlastní ponorku
21stoleti.cz

Aston Martin vyvíjí vlastní...

Většina z nás zná legendární filmy,...
Dana Syslová: Bojí se odmítnout roli
nasehvezdy.cz

Dana Syslová: Bojí se...

V Ulici hraje DANA SYSLOVÁ (72) už...
Nejstarší sýr na světě byl objeven v Egyptě
21stoleti.cz

Nejstarší sýr na světě byl...

Pokud se budeme bavit o Egyptě a tamní...
Kouzelná tři písmenka: R, N, A: Jak stojí za vznikem života?
epochaplus.cz

Kouzelná tři písmenka: R, N,...

Za pozemským životem stojí molekuly...
Jak se dříve vařilo pivo?
epochalnisvet.cz

Jak se dříve vařilo pivo?

Kdy a kde se vlastně objevilo první pivo? Jak...
Největší motýl světa žije jen pár dní!
epochalnisvet.cz

Největší motýl světa žije jen...

V České republice narazíte na motýly, velké...
Bára Kodetová: Koupil jí Pavel Šporcl zlatou klec?
nasehvezdy.cz

Bára Kodetová: Koupil jí...

Jsou to už tři roky, co se PAVEL...
Čeká nás doba neviditelných tanků?
21stoleti.cz

Čeká nás doba neviditelných...

Vývoj zbraní jde mílovými kroky kupředu, a...
TOP 5 nejděsivějších pravěkých monster!
epochaplus.cz

TOP 5 nejděsivějších...

Například takový Argentinosaurus,...