Skip to content

Byl biblický prorok Ezechiel prvním člověkem ve vesmíru?

Je Bible jen „svatou knihou“, nebo v ní můžeme najít i pravdu o dávné lidské minulosti? Někteří se domnívají, že pokud budeme ve Starém zákoně číst mezi řádky, dostaneme se k zajímavým informacím. Například prorok Ezechiel v něm vypráví o svém setkání s tajemnými létajícími stroji a přesnost jeho popisů je až zarážející.

Předkládá nám ale opravdu popis minulosti, nebo naopak vizi budoucnosti?

O životě proroka EZECHIELA toho není moc známo – snad kromě toho, že žije v 6. století před naším letopočtem v mezopotámské Babylonii (dnešním Iráku – pozn. red.) a dodnes je uznáván jak Židy, tak řeckokatolickou církví a islámským náboženstvím.

Součástí biblického Starého zákona je i prorocká Kniha Ezechiel, která obsahuje výroky a také několik velmi zajímavých a záhadných vyprávění z Ezechielova života. „Třicátého roku ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa.

(…) Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu,“ píše se hned na jejím začátku.

Související články

Tajemný muž ze skotských kopců: Jde o další verzi bigfoota?

Skotsko se kromě nádherné přírody může pochlubit například i prastarou historií a mnoha záhadami. Mezi ně patří i zvěsti o podivném tvorovi, který obchází tamní kopce. Místní mu říkají Greyman – Šedý muž. Nad jednou z mnoha skotských zelených hor pomalu zapadá slunce. Vedle kamenné mohyly na vrcholu stojí stan, ve kterém se ke spánku […]

Ženě vytekál namísto rýmy z nosu mozkomíšní mok: Jak to vysvětlit?

V roce 2013, tedy před pěti lety, měla Kendra Jakckson z Nebrasky dopravní nehodu, při které se uhodilo hlavou o palubní desku. Až několik let po této nehodě se u ní začaly projevovat symptomy neznámého úrazu: Bolest hlavy, potíže se spánkem a hlavně nekončící rýma. Když s těmito problémy Kendra navštívila lékaře, tak je označili […]

Přízraky z Moguicheng: Co se odehrává v čínském městě démonů?

Žebříčky nejtajemnějších míst světa jsou ošemetná věc. Málokdy se totiž shodnou a většinou vyjadřují názor toho konkrétního autora. Jedna z lokalit, která se ovšem objevuje v takových výčtech pravidelně, je čínské město démonů Moguicheng. Co se v něm děje tak strašidelného? Město démonů, jak samotní Číňané přezdívají této rozlehlé a těžce přístupné oblasti, zdálky připomíná […]

Co to vlastně Ezechiel popisuje?

Ezechiel a jeho mystické vize jsou častým námětem biblických výtvarných zpracování.

VESMÍRNÉ LODĚ VE STAROVĚKU?

Někteří v tomto a dalších popisech vidí létající stroje a dost možná i vesmírné lodě ve starověku! Patří k nim známý švýcarský záhadolog ERICH VON DÄNIKEN (*1935), ale později zejména JOSEPH F. BLUMRICH, bývalý zaměstnanec amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Podle všeho se Ezechiel v průběhu svého života setkává s těmito podivnými „létajícími stroji“ celkem čtyřikrát.

Jeho údaje jsou dokonce natolik přesné, že se dají vypočítat i roky těchto setkání – 593 př. n. l., 592 př. n. l. (v tomto roce údajně dvakrát – pozn. red.) a 572 př. n. l.

Právě Blumrich, který před svým odchodem do důchodu pracuje pro NASA více než 14 let (mimo jiné také jako vedoucí konstrukčního oddělení), zpočátku tyto spekulace považuje za absolutní nesmysl.

Nenechte si ujít

Stavěl Nikola Tesla létající talíře?

Nikola Tesla patří mezi nejgeniálnější vynálezce všech dob. Je mu připisováno několik objevů. Údajně ale plánoval postavit létající talíř s pohonem bez přidané vnější energie. V roce 1928 si Tesla patentoval svou poslední velkou ideu, létající a podmořský talíř. Podle něco samotného obdržel informace z jiného světa mimo Zemi. Vláda Spojených Států ale nikdy nedala […]

Děsivý svátek na ostrově Sulawesi: Každé 3 roky vytahují mrtvé z hrobů!

Na indonéském ostrově Sulawesi žije kmen Toraja, který má z evropského pohledu skutečně podivné rituály. Lidé z tohoto kmene totiž věří, že život smrtí nekončí. O své zemřelé příbuzné proto pečují, jakoby ani nikdy nezemřeli. Jejich mrtvá těla umývají, krmí a odívají do čistého oblečení! Domorodci z ostrova Sulawesi slaví každé tři roky zvláštní festival […]

Kam vede záhadné louňovické podzemí?!

Je po sklizni brambor a pan František ze středočeských Louňovic pod Blaníkem si jich nechává dovézt rovnou celou fůru, aby je měl příhodně uskladněny na zimu. Jaké je však jeho zděšení, když se podlaha sklepa pod bramborami propadne! NEČEKANÝ SKLEPNÍ OBJEV! Také oblíbené okopaniny následně mizí kdesi v podzemí. Františkovi proto nezbývá než za nimi […]

Vždyť létající stroje v 6. století př. n. l. přece vůbec neodpovídají historickým výzkumům!

Další výtvarné zpracování vizí Ezechiela

BLUMRICH: DÁVÁ TO SMYSL!

Aby tedy Blumrich s podobnými „hloupými“ domněnkami jednou provždy skoncoval, pouští se do důkladného studia Ezechielova textu. Co zjišťuje? „Při pozorném čtení jsem začal být na vážkách. Postupně jsem viděl stále více záchytných bodů v tom smyslu, že Ezechielův text dává logický smysl, pokud vycházíme z předpokladu, že to, co viděl, byly skutečně kosmické lodě,“ tvrdí překvapený Blumrich.

„Ezechielmá podivuhodný pozorovací talent. Popisuje detaily a události, které neodporují technickým závěrům,“ dodává poté, co se mu daří Ezechielův létající stroj vypočítat, a následně dokonce i postavit!

V průměru prý měří 18 metrů, tvarem se údajně podobá dětskému vlčku, na spodní části je umístěný raketový pohon a na horní 4 vrtulové agregáty.

LÉTAJÍCÍ EZECHIEL

Blumrich také předpokládá, že k samotnému letu měl sloužit raketový pohon. Vrtule byly podle něj vyklopené vzhůru a teprve krátce před přistáním se sklopily a nahradil je raketový pohon. Byl však tento létající stroj vhodný pro cestování? Blumrich si myslí, že ano. Považuje ho za přistávací modul, který sloužil k cestě z větší, mateřské lodi na povrch Země!

A o jakou loď má jít?

O loď mimozemšťanů, kteří se v 6. století př. n. l. podle něj pohybují na oběžné dráze Země! Kromě Ezechiela však v Bibli vystupuje i jakýsi HIRAM – člověk, který je schopný létat. Patří obě postavy do říše pohádek, nebo v nich můžeme najít reálný základ?

Jsou lidé v 6. století př. n. l. opravdu schopní létat a možná i cestovat do vesmíru? Existuje ještě jiné vysvětlení než to, které nabízí právě Joseph F. Blumrich?

Co doopravdy spatřil Ezechiel?

ŠLO O BALÓN S MOTOREM?

Takovou teorii přináší bývalý šéf Výzkumného a vývojového oddělení německé společnosti Siemens DR. ING. WOLFGANG VOLKRODT. I on sice po prozkoumání Ezechielova textu dochází ke stejnému závěru jako Blumrich, ale narozdíl od něj nepředpokládá mimozemský původ popisované techniky.

Ezechiel podle něj popisuje „jen“ jednoduchý řiditelný horkovzdušný balón s vrtulovým motorem a kormidly, který může urazit za den i tisíce kilometrů a v jehož pohonném systému nevidí Volkrodt nic jiného než parní stroj! Co to ve výsledku znamená?

Že Volkrodt otevřeně připouští teorie o vyspělých civilizacích, o kterých však dodnes nemáme prakticky žádné informace.

Bývalý zaměstnanec americké NASA Joseph F. Blumrich zakreslil na základě svého rozboru Ezechielova textu údajnou podobu jeho létajícího stroje.

ODPOVĚĎ NAJDETE V PERU!

Z čeho Volkrodt ve svém zkoumání vychází? Kromě Ezechielových proroctví i ze zvláštní desky s vyrytými záznamy a opatřené zvláštním vzorem (tzv. Raimondiho stély), kterou v roce 1893 objevuje Ital ANTONIORAIMONDI (1824 – 1890) v chrámovém komplexu Chavin de Huantar v Peru (dnes je uložena v Muzeu antrolopologie a archeologie v hlavním městě Limě).

V jejím vzoru má být údajně patrný onen Volkrodtův domnělý motor, který pohání balón.

Na kdy archeologové odhadují dobu vzniku této desky? Na rozmezí let 800 – 500 př. n. l.!

POZOR, POPIS SEDÍ!

Není však trochu přehnané předpokládat spojení starověkého Izraele s jihoamerickou Peru? Možná ne! Ve svých textech totiž prorok Ezechiel popisuje, jak ho „nebeský vůz“ dopravuje na velmi vysokou horu, na jejímž úpatí má ležet chrám a rozsáhlé sídliště.

Švýcar Erich von Däniken věří, že tento Ezechielův popis přesně odpovídá zmiňovanému peruánskému komplexu Chavin de Huantar.

Co všechno tomu nasvědčuje? I tady totiž stojí třístupňový chrám (dnes nazývaný El Castillo – pozn. red.) a jsou tu i zbytky starověkého osídlení. Navíc Ezechiel také hovoří o vodě, která má vytékat z chrámu směrem na východ, a stejným směrem ve skutečnosti teče místní říčka Mosna, která se nakonec vlévá do Amazonky.

Ezechiel popisuje i jakousi různorodou a divokou vegetaci kolem říčního koryta. Ta u řek v Izraeli není, ovšem v Peru ano! A Ezechielově popisu dokonce odpovídá i orientace chrámu na různé světové strany.

Má tedy Erich von Däniken pravdu?

CO KDYŽ ZNAL BUDOUCNOST?

Ve zmíněné Raimondiho stéle vidí odborníci už od jejího objevení „jaguářího muže“ – postavu, která v představách dávných jihoamerických obyvatel vyvolávala dojem síly. Někteří jsou ale jiného názoru. Obrazy stély jsou podle nich zvláštně symetrické, a to až údajně do té míry, že se dají interpretovat také jako schéma elektrického zapojení či znázornění startu korábu s raketovým pohonem!

Je ale vůbec možné, aby obyvatelé Chavin de Huantar stylizovali obraz startující rakety? A co když pro ně tato událost byla takovým šokem, že se jí pokusili – pomocí obrazů na nalezené Raimondiho stéle – nějak znázornit? Je tu ale ještě jedna možnost. Že Ezechiel je skutečným prorokem! Co když jeho texty neskrývají obraz dávných událostí, ale naopak vizi budoucnosti?

I takové teorie se v průběhu let objevují.

Jak je potom ale možné, že dokázal tak přesně popsat něco, co sám údajně neviděl?

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
Další články z rubriky záhady Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Zákaz dieselů v Hamburku?
21stoleti.cz

Zákaz dieselů v Hamburku?

V německém Hamburku bude od 31. května letošního roku...
AUDIO: 100 nejlepších a legendárních songů
epochaplus.cz

AUDIO: 100 nejlepších a...

Nejnovější hitovky zná pravděpodobně...
Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?
epochalnisvet.cz

Jak zkřížit pavouka s uhlíkem?

Pavoučí vlákna a uhlíkové nanotrubičky vynikají řadou až...
Léto v francouzském stylu
iluxus.cz

Léto v francouzském stylu

Ve francouzském pekařství PAUL připravili zbrusu...
Konzumací vajec k srdečním chorobám? Je tomu přesně naopak, hlásí vědci
21stoleti.cz

Konzumací vajec k srdečním...

Nedávná čínská studie definitivně vyvrátila...
Eleonora Akvitánská: Nevěrnému manželovi vyhlásila válku
epochaplus.cz

Eleonora Akvitánská: Nevěrnému...

Eleonora Akvitánská dokáže mužům pořádně zamotat hlavu. Není nic na...
Laďka Něrgešová: Zhroutila se po rozvodu!
nasehvezdy.cz

Laďka Něrgešová: Zhroutila...

Nelehkým obdobím prochází LAĎKA NĚRGEŠOVÁ...
Rytmus: Ulovil mladou moderátorku SuperStar?
nasehvezdy.cz

Rytmus: Ulovil mladou...

Nejsou tomu ani dva měsíce, co světem...
Studium budoucnosti? Vědci dokázali přenést paměť
21stoleti.cz

Studium budoucnosti? Vědci...

Vědomosti, které by snadno a rychle...
Halleyova kometa: Proč její průlet vyvolal paniku?
epochalnisvet.cz

Halleyova kometa: Proč její...

Jde o snad nejznámější z nebeských vlasatic. Ze Země je...
Královský luxus pro vyvolené
rezidenceonline.cz

Královský luxus pro vyvolené

Vybavit interiér, který budou užívat nejbohatší z bohatých,...
Jak by superbouře v roce 2100 zaplavila New York?
epochaplus.cz

Jak by superbouře v roce...

Když v roce 2012 zasáhla New York superbouře...