24. září 1952: Z torontského letiště je ukradeno šest boxů plných zlatých cihel, které už se nikdy nenajdou.
Domů     Náboženství a okultismus
Byl v minulosti „přízrak z Brockenu“ důkazem o existenci čarodějnic?
Mirek Brát
od Mirek Brát 30.4.2022
2.9tis
Nevinný optický efekt mohl být v minulosti velmi nebezpečný. Snadno se stal i důkazem v čarodějnických procesech. Zdroj obrázku: Σ64, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
293
SDÍLENÍ
2.9tis
ZOBRAZENÍ

Poslední dubnový den je v mnoha zemích spojen s rituály a oslavami, které souvisejí s čarodějnicemi i kultem křesťanské misionářky svaté Valburgy. Lidé zapalují ohně a křesťanské tradice se mísí s dávno zapomenutými pohanskými obyčeji.

Jaké důkazy lidé v minulosti mohli spojovat s existencí čarodějnic? Jistě mezi ně patři i „přízrak z Brockenu“!

S Brockenským přízrakem se potkal i Faust, postava z nejznámějšího díla J. W. Goetha. Zdroj obrázku: Karl Joseph Stieler, Public domain, via Wikimedia Commons Kult svaté Valburgy měl poskytovat ochranu  před čarodějnicemi. Zdroj foto:  Johnny Chicago at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
 
Nevinný optický efekt mohl být v minulosti velmi nebezpečný. Snadno  se stal i důkazem v čarodějnických procesech. Zdroj obrázku:  Σ64, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons Čarodějnické oslavy se v Německou nesou v duchu ohňů takzvané Valburžiny noci. Zdroj foto:  Andreas Fink (andreas-fink@gmx.de) at de.wikipedia, CC BY-SA 2.0 DE , via Wikimedia Commons Fenomén Brockenského přízraku můžete vyvolat i pomocí umělého světla. Zdroj foto:  Сергей Banifacyj Морозов, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
 
Vrchol Brockenu jako základna čarodějnic? Zdroj foto:  Corradox, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
 
Brockenský přízrak poprvé popsal luteránský pastor a přírodovědec Johann Silberschlag. Zdroj obrázku:   Johann Conrad Krüger, Public domain, via Wikimedia Commons

Brocken je hora v německém pohoří Hartz. Oslavy „čarodějnického“ 30. dubna zde mají dlouhou tradici. Přispívá k tomu i jeden zvláštní úkaz, který zde byl poprvé popsán a pozorován jistým Johannem Silberschlagem.

Vrchol Brockenu jako základna čarodějnic? Zdroj foto: Corradox, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Optická iluze

Jako Brockenský přízrak je popisována optická iluze zvětšeného stínu pozorovatele. Dochází k ní zejména za mlhavého počasí. Tato iluze zároveň klame i prostorové vnímání. Člověk má pocit, že sleduje projekci z jiného světa. Stín postavy je často doprovázen i zvláštní aurou.

Fenomén Brockenského přízraku můžete vyvolat i pomocí umělého světla. Zdroj foto: Сергей Banifacyj Морозов, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

S tímto jevem se nejčastěji setkávají lidé, kteří se pohybují v horách „nad mraky“. Brockenský přízrak je pozorovatelný také z letadla. Lze předpokládat, že nevinné optické klamy a iluze mohly být i prvním pomyslným polínkem, ze kterého byly skládány hranice pro upalování údajných čarodějnic.

Brockenský přízrak poprvé popsal luteránský pastor a přírodovědec Johann Silberschlag. Zdroj obrázku: Johann Conrad Krüger, Public domain, via Wikimedia Commons

Inspirativní přízrak

Tajemné siluety postav v mlžném oparu aspirovaly na první viditelné čarodějnice. Stejně tak mohlo dojít i k projekci siluety nějakého letícího opeřence. Zrodila se první letící čarodějnice. V pohoří Hartz a konkrétně v lokalitě hory Brocken je prý šance na mlhavé počasí plných tři sta dní v roce.

Kult svaté Valburgy měl poskytovat ochranu před čarodějnicemi. Zdroj foto: Johnny Chicago at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Čarodějnice to zde určitě neměly v minulosti lehké. My si můžeme nyní na pomoc zavolat fyziku a optiku, kdysi však byla „po ruce“ jen svatá Valburga a tmářská inkvizice. A propos, záhadu Brockenského přízraku využil ve svém díle i slavný literát J.

W. Goethe.

Foto: 1 - Andreas Fink (andreas-fink@gmx.de) at de.wikipedia, CC BY-SA 2.0 DE , via Wikimedia Commons, 2 - Сергей Banifacyj Морозов, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Johann Conrad Krüger, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Karl Joseph Stieler, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Corradox, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 6 - Johnny Chicago at lb.wikipedia, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 7 - Σ64, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 22.9.2022 2.7tis
Pověstí o legendárních ptácích existuje celá řada. Některé jsou si podobné, přičemž nejčastěji připomínají pověst o Fénixovi. Jací mýtičtí opeřenci jsou známí v jiných kulturách?   BAR JUCHNE: Tvor, který zastíní sluneční zář První zmínku o tomto ptákovi nalezneme v židovském Talmudu. Jeho vejce mělo vypadnout z hnízda, zbořit na 300 cedrů a zaplavit 60 […]
od Mirek Brát 20.9.2022 2.8tis
Zánik templářského řádu je detailně popsán včetně procesu, při kterém byl zabaven řádový majetek. Říká se však, že velmistr Jacques de Molay ještě před svou tragickou smrtí určil čtyři vyvolené, kteří měli zajistit kontinuitu fungování řádu v jiných zemích. Obzvláště silně rezonuje legenda o útěku tisíců řádových rytířů do Skotska. Pro útěk templářů do Skotska existovaly […]
od Luděk Příhoda 18.9.2022 2.5tis
Píše se 24. červen 1981 a v tehdejším jugoslávském městečku Medžugorje dochází k projevům tajemných sil. Centrem dění se stává vrcholek Podbrdo, kde se zjeví nadpozemská bytost, jež se představuje jako Panna Maria.   Kostelní hodiny právě odbíjejí čtvrtou hodinu odpolední a čtrnáctiletý sirotek, mladinká Ivanka Ivankovićová, jíž před měsícem zemřela maminka, se vrací z procházky. Společnost jí […]
od Mirek Brát 17.9.2022 3.5tis
Když byla ve struktuře zdi starobylého normanského kostela v britské vesnici Tockenham objevena zazděná tajemná socha, nejprve se uvažovalo o tom, že jde o skulpturu svatého Kryštofa. Nakonec se však odborníci přiklonili k názoru, že jde o vypodobnění římského ochranného ducha známého pod označením genius loci. Ochranný duch genius loci byl ve starověkém Římě velmi […]
od Pavel Polcar 15.9.2022 3.1tis
Tisíce zjevení Panny Marie zaznamenávali křesťané po celém světě, od Malé Asie ve čtvrtém století (dnešním Turecku) až po současnou Kalifornii. Ze všech jsou nejznámější vize Panny Marie Lurdské, o nichž v polovině 19. století informovala dospívající dívka ve francouzských Pyrenejích. Od té doby uchvacuje katolickou představivost oddanost Panně Marii Lurdské. Lurdy jsou jedním z mála lokalit, která Vatikán oficiálně označil za hodná víry, […]