3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Čarodějnice v křesťanském městě si zvolily za rejdiště i muslimskou svatyni. Proč?
Čarodějnice v křesťanském městě si zvolily za rejdiště i muslimskou svatyni. Proč?
od 9.11.2022
1.8tis
Pohled z kopce Gellért na Dunaj a historické budapešťské nábřeží. Zdroj foto: Jason Halsall, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
208
SDÍLENÍ
1.8tis
ZOBRAZENÍ

Historie je občas podobná plátkům obloženého chleba. Když se najde nějaké vhodné místo, každá civilizace a kultura tam aktivně položí tu „svoji“ vrstvu. Občas jsou to roztodivné chutě!

Příkladem je kopec Gellért, který se tyčí nad Dunajem v maďarské metropoli Budapešti.

Čarodějnice si prý kopec Gellért velmi oblíbily. Zdroj obrázku: Hans Baldung Grien, Public domain, via Wikimedia Commons Na vrcholu kopce se nachází i historická pevnostní citadela. Zdroj foto: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons Pohled z kopce Gellért na Dunaj a historické budapešťské nábřeží. Zdroj foto: Jason Halsall, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Lokalita je vyhledávána i jako oblíbená vyhlídka nad městskou zástavbou. Zdroj foto: Kapeter77, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Kopec Gellért dostal jména podle biskupa, kterému se toto místo stalo osudným. Zahynul zde během pohanského povstání. Podle legendy nalezl smrt v sudu, v němž byl svržen do dunajských vod.

Na vrcholu kopce se nachází i historická pevnostní citadela. Zdroj foto: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons
Na vrcholu kopce se nachází i historická pevnostní citadela. Zdroj foto: Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons

Velká čarodějnická shromáždění

Ve středověku proslula tato lokalita jako místo údajných čarodějnických sabatů. Dokonce se dostala i do maďarštiny: chodit na Gellért bylo totéž, jako být ve spolku s ďáblem.

reklama

Poprvé se o čarodějnicích na kopci Gellért zmiňují písemné prameny již v roce 1656. V roce 1728 se během čarodějnického procesu v Szegedu přiznalo několik mučených žen k účasti na tajných obřadech konaných na kopci Gellért.  Na kopci se měla konat velká čarodějnická shromáždění dvakrát za rok. První připadalo na 24. dubna, druhé na 13. prosince.

Čarodějnice si prý kopec Gellért velmi oblíbily. Zdroj obrázku: Hans Baldung Grien, Public domain, via Wikimedia Commons
Čarodějnice si prý kopec Gellért velmi oblíbily. Zdroj obrázku: Hans Baldung Grien, Public domain, via Wikimedia Commons

Muslimské poutní místo

Proč si čarodějnice vybraly kopec Gellért coby místo velkých shromáždění? Čarodějnické mýty se pravděpodobně inspirovaly  i v místních geologických a přírodních podmínkách.

reklama

V oblasti probíhá tektonická zlomová linie, za kterou kopec vděčí termálním pramenům, jeskyni i sirným parám. Žije zde i početná kolonie netopýrů. Někteří badatelé však upozorňují i na další vrstvy historie, které najdeme na kopci Gellért.

Lokalita je vyhledávána i jako oblíbená vyhlídka nad městskou zástavbou. Zdroj foto: Kapeter77, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Lokalita je vyhledávána i jako oblíbená vyhlídka nad městskou zástavbou. Zdroj foto: Kapeter77, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Mohou mít nějakou souvislost s afinitou čarodějnic k tomuto místu? Tato otázka zatím zůstává bez odpovědi.

Zmiňována je však i zajímavá skutečnost, že v době osmanské nadvlády (1525-1686) byl kopec pojmenován po imámovi jménem Gürz Elias, který byl na kopci pohřben. Jednalo se o člena vlivného islámského mystického súfijského hnutí. Jeho hrob byl v sedmnáctém století významným muslimským poutním místem.

Foto: 1 - Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons, 2 - Jason Halsall, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Kapeter77, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Hans Baldung Grien, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 822
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční