3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Co hledali nacisté v severských petroglyfech?
Co hledali nacisté v severských petroglyfech?
od 8.1.2022
1.7tis
Nacisté viděli v severských petroglyfech prastaré písmo. Zdroj foto: FrDr, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
172
SDÍLENÍ
1.7tis
ZOBRAZENÍ

Jako petroglyf (výraz je spojením řeckých slov petros „kámen“ a glyphein „tesat“) je označován obraz na skále, který vznikl vědomým působením člověka v dávné minulosti. Petroglyfy vznikaly opracováním povrchu kamene řezáním, dlabáním, obrušováním nebo malbou.

O petroglyfy se zajímali v době před druhou světovou válkou i nacisté. Proč?

Švédské petroglyfy jsou nyní muzeem pod širým nebem. Zdroj foto: Fred J, Public domain, via Wikimedia Commons Vesnice v historickém švédském regionu Bohuslän. Zdroj foto: Maxlove, Public domain, via Wikimedia Commons Pozornost nacistických vědců se zaměřila i na karelské pěvce, šiřitele prastarých severských poém. Zdroj foto: I. K. Inha, Public domain, via Wikimedia Commons Severská krajina a její folklór nacisty přitahovaly. Zdroj foto: Johan Jönsson (Julle), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Nacisté viděli v severských petroglyfech prastaré písmo. Zdroj foto: FrDr, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Muzejní areál švédských petroglyfů. Zdroj foto: Tanums Hällristningsmuseum Underslös, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Petroglyfy monitoroval nacistický německý ústav SS pojmenovaný Ahnenerbe.  Byl zřízen 1. července 1935 Heinrichem Himmlerem a Richardem Waltherem Darrém.  Ústav prováděl archeologické expedice po celém světě ve snaze podpořit nacistickou ideologii árijské nadřazenosti prostřednictvím dokumentování historické a prehistorické severské a árijské civilizace.

Brzy se zaměřil i na Skandinávii, potažmo Severské země: Finsko a Švédsko.

Severská krajina a její folklor nacisty přitahovaly. Zdroj foto: Johan Jönsson (Julle), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Severská krajina a její folklor nacisty přitahovaly. Zdroj foto: Johan Jönsson (Julle), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Předehra v Karélii

Němečtí vědci ve službách nacistické ideologie působili v řadě míst světa. Tento motiv objevíme i ve slavných filmech režiséra Stevena Spielberga o neohroženém archeologovi dr. Jonesovi. Jejich pozornosti neušly ani Severské země.

reklama

Ještě než se vydali zkoumat tamní švédské petroglyfy, zaměřili se na čaroděje a věštce ve finské Karélii. Již v roce 1935 začal pro ústav Ahnenerbe pracovat finský šlechtic a literát Grönhagen.

Pozornost nacistických vědců se zaměřila i na karelské pěvce, šiřitele prastarých severských poém. Zdroj foto: I. K. Inha, Public domain, via Wikimedia Commons
Pozornost nacistických vědců se zaměřila i na karelské pěvce, šiřitele prastarých severských poém. Zdroj foto: I. K. Inha, Public domain, via Wikimedia Commons

Ten se sice narodil na území Ruska, odkud však jeho rodina uprchla v roce 1917 do Finska. V roce 1935 německý deník Frankfurter Volksblatt publikoval jeho článek o finském folkloru. Ten zaujal samotného Himmlera.

Výsledkem byla finsko-německá expedice do oblasti Karélie. Smyslem bádání bylo zaznamenání pohanských rituálů a obyčejů. Údajným úspěchem bylo nalezení věštkyně Miron-Aku, o které místní lidé říkali, že je čarodějnice.

reklama

Když k ní expedice dorazila, tvrdila, že věděla o jejich příchodu. Před objektivem kamery a mikrofonem záznamového zařízení provedla Miron-Aku rituál, kterým vyvolala duchy předků a věštila též budoucnost.

Muzejní areál švédských petroglyfů. Zdroj foto: Tanums Hällristningsmuseum Underslös, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Muzejní areál švédských petroglyfů. Zdroj foto: Tanums Hällristningsmuseum Underslös, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Dohra ve Švédsku

Finská expedice byla pro nacisty – a jejich zálibu v okultismu – jistě zajímavá. Přesto bylo nutné splnit základní úkol: prokázat nadřazenost árijské rasy. Slibnou půdou pro takové snažení mohlo být Švédsko.

Zde pozornost nacistů upoutal Bohuslän, geografický a historický region na západě Švédska.

Vesnice v historickém švédském regionu Bohuslän. Zdroj foto: Maxlove, Public domain, via Wikimedia Commons
Vesnice v historickém švédském regionu Bohuslän. Zdroj foto: Maxlove, Public domain, via Wikimedia Commons

Rozkládá se podél pobřeží Skagerraku mezi řekou Göta a norskou hranicí. Právě v tomto regionu se nachází velké množství skalních petroglyfů. Nacisté věřili, že tyto petroglyfy jsou prastarým písmem, které bylo první na světě.

reklama

A když už měli skandinávští árijci jako první psát, měli být i ve všem dalším – jako správní árijci –  nejlepší a nadřazení ostatním rasám.

Švédské petroglyfy jsou nyní muzeem pod širým nebem. Zdroj foto: Fred J, Public domain, via Wikimedia Commons
Švédské petroglyfy jsou nyní muzeem pod širým nebem. Zdroj foto: Fred J, Public domain, via Wikimedia Commons

Nyní jsou tyto švédské rytiny chráněné jako světové kulturní dědictví UNESCO. Jsou staré okolo 3000 let. Jsou jedinečnou památkou, ale určitě nejsou písmem v moderním smyslu slova Odhalují život a víru lidí v tomto skandinávském regionu v době bronzové.

Foto: 1 - I. K. Inha, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Tanums Hällristningsmuseum Underslös, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - FrDr, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Maxlove, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Johan Jönsson (Julle), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 6 - Fred J, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční