4. prosince 1872: Východně od Azorských ostrovů je nalezena plachetnice Mary Celeste. Posádka zmizela beze stopy.
Domů     Co jsou to vesmírné zákony?
Co jsou to vesmírné zákony?

komerční sdělení
408
SDÍLENÍ
3.7tis
ZOBRAZENÍ

Jsou to nejvyšší zákony stvoření, podle kterých se vše řídí. Posloupnost je asi taková. Člověk, aby dokázal žít ve společnosti, si vytváří své zákony. Ty však nejsou vůbec dokonalé ani spravedlivé.

Proto má každá země své, každá vláda dělá své zákony, často se to mění. Kdo v jedné zemi je vyvrhelem, v druhé může být hrdinou. Nad těmito zákony stojí zákony přírodní. Jsou zde, platné po věky, člověk je nemůže ovlivnit ani změnit.

Tyto zákony platí pro celou planetu a pro planety podobného typu. Ale je mnoho planet jiného typu a tam jsou potom jiné přírodní zákony.

Vesmírné zákony platí pro celý vesmír, pro celé stvoření a jejich platnost je bez času. Je jim podřízeno vše. Těchto zákonů je 24, pro náš vesmír je jich 12, pro lidstvo jsou určeny a odtajněny 4! Více člověk zatím není schopen pochopit.

Jedná se o zákon nejvyšší lásky

Z hlediska lidského pohledu je tato láska nepochopitelná, protože člověk je zvyklý stále něco požadovat, něco očekávat. Tato láska nepožaduje ani neočekává. Prostě jenom je! Bezpodmínečná – absolutní!

reklama

Trochu se jí blíží láska mateřská, ale jen trochu, protože ta obsahuje hrdost na své dítě, či tendenci omlouvat nebo nevidět jeho chyby. Bůh nás miluje i s našimi chybami, nehodnotí nás a neposuzuje. Od toho tu je karmický zákon.

Zákon svobodné vůle

Bůh dal lidem svobodnou vůli, aby se mohli vyvíjet. A tuto svobodu rozhodování jim nikdo nesmí vzít, to je nejvyšší hřích. Ani bůh sám, ji nikdy člověku nevezme, když už mu ji jednou dal.

reklama

Svobodnou vůli mají všechny lidské bytosti, je jedno na jaké planetě žijí. Člověkem se stejně nazývají, i když jinou podobu než vy mají. Rozhodující je nesmrtelná duše a pěti živlové složení bytosti. Kdo tyto hodnoty má, člověkem se nazývá a svobodnou vůli od boha má.

Zákon karmy

Je zákonem příčiny a odplaty. Co zaseješ to sklidíš. Je to zákon neúplatný, který se nedá nijak obejít, je absolutně spravedlivý. Netrestá jen stejné oplácí stejným. A v rámci své svobodné vůle v přítomnosti rozhodujeme o své budoucnosti.

Zákon vývoje

Zde je dáno, že u jedinců ještě nevyzrálých, zákon karmy se vybíjí ve velkých kruzích, takže mají na svůj vývoj dostatek času a poučení mohou zpracovávat tak, jak oni rychle potřebují. Čím je člověk dál ve svém vývoji, karmické kruhy se zmenšují.

reklama

Na duchovní cestě se karma přestane zapisovat a odplata přichází okamžitě. Zákon vývoje ještě určuje, že vývoj probíhá ve spirále, spirála je určující tvar pro vývoj. Dále učí, že vše je energie a stejné přitahuje stejné.

Foto: PX FUEL Autor: WORLDWIDE SERVICES| MAGIC & UFO www.uir-666.cz
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.4tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.7tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.1tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční