20. ledna 1996: V jižní části brazilské oblasti Minas Gerais pozorují farmáři August a Enrica Rodriguesovi neznámý objekt, který záhadně zmizí.
Domů     Náboženství a okultismus
Co znamenají vzkazy na Georgijských kamenech?
Matěj Soukup
od Matěj Soukup 10.12.2021
3.1tis
Georgijské poradní kameny – šestimetrový monument s podivnými vzkazy. FOTO: Dina Eric, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
303
SDÍLENÍ
3.1tis
ZOBRAZENÍ

Čtyři velké žulové desky, vysoké šest metrů, umístěné na kopci v Georgii, na kterých je vytesáno deset zásad, nebo chcete-li přikázání. To jsou Georgijské poradní kameny, které slouží zároveň jako sluneční kalendář.

Nicméně některé zásady vyryté v osmi světových jazycích působí přinejmenším podivně. Co mají naznačovat?

Georgijské poradní kameny jsou jednou z nejnovějších neobjasněných záhad Ameriky.

Podle odpůrcu je desatero na Georgijských kamenech dílem Antikrista. FOTO: Luca Signorelli, Public domain, via Wikimedia Commons Podle některých domněnek může pseudonym označovat zakladatele středověkého řádu rosenkruciánů Christiana Rosenkreuze, který měl být zase převtělením biblického Lazara. FOTO: Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons Georgijské poradní kameny - šestimetrový monument s podivnými vzkazy. FOTO: Dina Eric, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

ŽULOVÝ MONUMENT A ZÁROVEŇ SLUNEČNÍ HODINY

Monument je vysoký něco přes šest metrů a je tvořen pěti deskami. Jedna stojí uprostřed, ostatní kolem ní. Mají v sobě vyvrtané otvory a zároveň slouží jako sluneční kalendář – právě těmito otvory slunce každý den v poledne označí příslušný den v roce. S tím si někdo musel dát opravdu velkou práci.

Není ale jasné, kdo si monument objednal. Muž, který za objednávkou stojí, se představil pod pseudonymem R. C. Christian a jeho pravé jméno dodnes nikdo nezná. Uvedl, že zastupuje řád, který chce lidstvu nabídnout cestu humanity a vybudovat stavbu, která jim předá důležité poselství.

Podle odpůrcu je desatero na Georgijských kamenech dílem Antikrista. FOTO: Luca Signorelli, Public domain, via Wikimedia Commons

PODIVNÉ VZKAZY

Tomu by odpovídaly také vzkazy do monumentu vytesané. Po vzoru Božího desatera tvoří zásady, jimiž by se lidé měli řídit, ale některé z nich jsou vskutku zvláštní. Koneckonců, posuďte sami:

Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.

Reprodukujte se moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.

Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.

Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.

Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.

Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.

Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.

Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.

Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.

Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě.

Tyto vzkazy jsou vytesány v osmi jazycích – angličtině, španělštině, svahilštině, hindštině, hebrejštině, arabštině, čínštině a ruštině. Po horním obvodu kamenů pak vede ještě jedenácté, sjednocující přikázání:

„Nechť jsou toto poradní kameny Věku rozumu.“ To je vytesáno ve čtyřech už mrtvých jazycích – sanskrtu, babylonštině, starořečtině a egyptskými hieroglyfy.

Kdo nechal monument postavit a co vlastně má ono desatero naznačovat? To dodnes nikdo uspokojivě nezodpověděl. A co onen proklamovaný Věk rozumu? Nastane někdy? A pokud ano, kdy? Georgijské poradní kameny zkrátka vzbuzují desítky nezodpovězených otázek.

Podle některých domněnek může pseudonym označovat zakladatele středověkého řádu rosenkruciánů Christiana Rosencreutze, který měl být zase převtělením biblického Lazara. FOTO: Carl Bloch, Public domain, via Wikimedia Commons
Foto: Creative Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 19.1.2022 1.3tis
Ve vesničce Svatý Jan pod Skalou na Berounsku můžeme najít známý pramen sv. Ivana. Vyvěrá hned vedle kostela Narození sv. Jana Křtitele a jeho voda proslula jako prostředek k mírnění bolestí celého těla. Historie pramene sahá stovky let do minulosti.     Patronem pramene je poustevník Ivan, který žil v 9. století. Již za svého […]
od Mirek Brát 18.1.2022 2.0tis
V dříve používaných délkových mírách měl význačné postavení loket. Používal se již ve starověku v Egyptě, Mezopotámii, Persii i Řecku. Na lokty měřil i „Ten“ nahoře, což dokládají pokyny, které obdržel Noe při stavbě archy. Potíž je však v tom, že není jasné, kolik takový biblický loket měřil. Loket je přitom měřidlo, které má každý pohotově při sobě. […]
od Mirek Brát 14.1.2022 3.1tis
Hrad v japonské Ósace je jednou z nejznámějších stavebních památek Země vycházejícího slunce. Navíc se zde nacházejí i megalitické kameny. Největší z nich váží přes sto tun! Kdo a proč si dal takovou práci s transportem a umístěním těchto obřích kamenných bloků? Hradní pevnost v Ósace byla vybudována v místě bývalého opevněného buddhistického chrámu z patnáctého století. Archeologové […]
od Lucie Kubešová 13.1.2022 3.0tis
Ostrov nad Ohří v Karlovarském kraji se nachází na úpatí Krušných hor. Jako osada byl založen již ve 13. století a v době svého rozmachu v době baroka se dočkal honosného zámku s krásnou zahradou, tehdy dokonce považovanou za další z divů světa. K dalším zajímavostem dnešního města patří také tzv. Posvátný okrsek. Součástí tohoto […]
od Eva Soukupová 11.1.2022 2.8tis
Slavný ohýbač lžiček Uri Geller na sebe rád poutá pozornost médií, k čemuž využívá nejen iluzionistických kousků, ale i kontroverzních prohlášení. V tom nejčerstvějším tvrdí, že zná polohu nejslavnější náboženské relikvie všech dob.     Podle Bible Bůh na hoře Sinaj předal prorokovi Mojžíšovi známé Desatero přikázání a také návod na výrobu truhly, do níž […]