Domů     Záhady historie
Dvě tváře svatého Jana Kapistrána: Zachrání přítele a odstartuje pogrom
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 5.10.2021
6.2tis
Jan Kapistrán je jedním ze světců, kteří se aktivně podíleli na vyvražďování nepohodlných, foto Pixabay
225
SDÍLENÍ
6.2tis
ZOBRAZENÍ

Byl nadaným řečníkem a při svých kázáních dokázal strhnout celé davy. K víře prý obrátil tisíce lidí. Na druhou stranu však svými nenávistnými projevy rozpoutá protižidovské tažení v Polsku, což z něj nedělá zrovna ideálního adepta ke svatořečení. Přesto byl v roce 1690 kanonizován.

Jan Kapistrán je jedním ze světců, kteří se aktivně podíleli na vyvražďování nepohodlných, foto Pixabay Kázání Jana Kapistrána, foto neznámý autor / Creative Commons / volné dílo Kapistrán ve Vratislavi, foto Johann Gottlieb Boettger / Creative Commons / volné dílo Kapistránův učitel Bernardin Sienský, foto Daderot / Creative Commons / CC0

Svatý Jan Kapistrán (1386–1456), italský františkánský mnich, je významným kazatelem své doby. Poté, co vystuduje práva, začne svou kariéru budovat jako soudce královského soudního dvora v tehdejším neapolském království.

Netrvá dlouho a oblíbí si jej samotný král, krutý a ctižádostivý Ladislav I. Neapolský (1375–1414). Je to zřejmě pro Kapistránovu povahu, která se v lecčem podobá té králově. Kapistrán je totiž velmi přísný ve svých zásadách, horlivý ve své práci a k hádkám nikdy nemá daleko.

Je však také zdatným řečníkem a dokáže na svou stranu strhnout celé davy, čehož později využívá během své kazatelské činnosti a obrátí tak k víře tisíce lidí. Zdá se, jako by za Jana Kapistrána rozhodovaly dvě odlišné osobnosti. Která z nich nakonec převezme kontrolu?

Kázání Jana Kapistrána, foto neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

KÁŽE SKROMNOST A ZACHRÁNÍ PŘÍTELE

Roku 1415 se Jan Kapistrán ožení a několik dnů po svatbě je zatčen a uvězněn. Během svého pobytu ve vězení se začíná věnovat teologii a po svém propuštění v roce 1416 opouští svou ženu a dává se na studium víry.

Kapistrán jako mnich klade důraz na chudobu a asketický způsob života. Během kázání vyzdvihuje pokání a zavržení světských radovánek. V kazatelské činnosti je neobyčejně výkonný a pro své rétorické schopnosti je nazýván apoštolem Evropy.

Během života přijíždí kázat také do českých zemí, aby zde bojoval proti husitům. Vlivem jeho kázání prý ke katolicismu konvertuje několik tisíc moravských husitů. Své rétorické schopnosti dokazuje také u soudu, když je Kapistránův učitel svatý Bernardin Sienský (1380–1444) nařčen z kacířství a vyšetřuje ho inkvizice.

Kapistrán před soudem pronese tak silný projev, že je jeho učitel zbaven všech obvinění. Je paradoxem, že stejná schopnost, která před hranicí zachránila Kapistránova přítele, na ni přivede mnoho jiných. Toužil snad světec po krveprolití?

Kapistrán ve Vratislavi, foto Johann Gottlieb Boettger / Creative Commons / volné dílo

DOKÁŽE ZHYPNOTIZOVAT CELÝ DAV?

Jan Kapistrán na jednu stranu zakládá několik špitálů a klášterů, na stranu druhou páchá zločiny, které by měly být nejen společností, ale i církví zavrženy. Jako kazatel se velmi ostře ohrazuje proti kacířům a z jeho projevů je také cítit silná nenávist vůči židům.

To je ruku v ruce se schopností ovládnout jediným projevem celé davy, nebezpečná zbraň. Svárlivá povaha světce se odráží v jeho řeči a často se přenáší i na posluchače. Přestože je církví dvakrát napomenut, v kázání ve stejném duchu nepřestává.

O jeho vlivu se pak přesvědčí obyvatelé polské Vratislavi. V roce 1453 začíná Kapistrán sérii kázání v kostele sv. Alžběty, při nichž hanobí extravaganci a bohatství. Brzy kostel přestane stačit, a tak činí kázání z okna svého bytu na náměstí Plac Solny.

Má přitom vynikající výhled na celé prostranství, kde jeho následovníci zachváceni davovou hysterií hromadí cokoliv, co se kazateli znelíbilo: šperky, šaty, hudební nástroje i stolní hry. Mohlo snad sugestivní kázání uvést věřící do hypnózy? To nejhorší má ale teprve přijít.

Kapistránův učitel Bernardin Sienský, foto Daderot / Creative Commons / CC0

KOLIK ŽIVOTŮ MÁ NA SVĚDOMÍ?

Poté, co jsou témata přepychu měšťanů vyčerpána, obrací Kapistrán kázání proti svým třem oblíbeným objektům posměchu. Proti husitům, Turkům a Židům.

Pomluvy o židovském znesvěcení eucharistie (svaté přijímání–pozn. red.) se rychle šíří.

Do antisemitské nálady strhnou celé město a vše vyvrcholí krvavým pogromem. Židé ve městě jsou zatýkáni a jejich majetek zabaven.

Sám Kapistrán dohlíží na výslechy, během nichž jsou Židé mučeni, dokud nepodají uspokojivé přiznání. Pak jsou odsouzeni k trestu smrti.

Prvních 14 obětí je přivázáno k dřevěným deskám na náměstí. Horkými kleštěmi z nich katové trhají maso, dokud jsou trestanci naživu. Dalších 41 Židů je upáleno. Ostatní dostanou na výběr. Mohou konvertovat ke křesťanství, nebo zemřít.

Někteří, včetně rabína, spáchají sebevraždu. Další jsou vyhnáni z města a jejich děti jsou násilně pokřtěny. Kapistrán nakonec umírá na Balkáně, když se během křížové výpravy nakazí morem. Na první pohled nevypadá jako ideální adept ke svatořečení. Přesto je v roce 1690 kanonizován a paradoxně se stává patronem právníků.

Foto v úvodu: Pixabay, v textu: CC - volné dílo
reklama
Související články
od Pavel Polcar 26.11.2021 1.5tis
V nedávné době se archeologům podařilo učinit nebývalý nález, jedná se o pozůstatky skutečně monumentálního komplexu, jenž je odborníky považován za největší a nejstarší dosud objevenou stavbu mayské civilizace. Komplex, který sloužil zřejmě ke společným rituálním obřadům, byl podle vědců postaven mezi léty 1000 a 800 před naším letopočtem na 1,4 kilometru dlouhém a 400 […]
od Pavel Polcar 25.11.2021 2.3tis
Zaniklé město Trója se rovněž jako Atlantida pokládalo za báji a výplod něčí představivosti. Německý obchodník a amatérský archeolog Henrich Schliemann (1822-1890) však svým nálezem umlčel veškeré negativní ohlasy. Inspirací mu byl antický básník, přesněji Homér, jenž ve svém významném eposu Ilias město opěvoval. Nejdříve výsměch Přes počáteční výsměch si Schliemann se svým objevem na […]
od Pavel Polcar 24.11.2021 1.3tis
Nedaleko pyramid v Gíze byla egyptskými a japonskými archeology objevena 26 metrů dlouhá lať, jež tvořila část lodi významného egyptského panovníka Chufua nebo také Cheopse (zemřel 2566 př. n. l.) ze 4. dynastie. O existenci lodi se vědělo již od 80. let minulého století, avšak její části byly nalézány postupně. Chufuova loď je právem označována […]
od Eva Soukupová 24.11.2021 3.0tis
V Římské říši zřejmě nebylo mocnější a obávanější legie. Muži z 9. legie procházejí tvrdým tréninkem. Jsou silní a disciplinovaní. A pak jejich vojsko náhle přestává existovat. Názory na to, co se s vojskem stalo, se různí.     Obávaná 9. legie se za svou dlouhou historii se účastní mnoha důležitých historických bojů. Tisíce mužů […]
od Mirek Brát 22.11.2021 2.4tis
Byla to největší a nejznámější antická knihovna. Nacházela se na pobřeží Středozemního moře v egyptské Alexandrii, městě založeném Alexandrem Makedonským během výbojů jeho armád do Severní Afriky. Požár této knihovny se dostal do učebnic. Méně je známé, že Alexandrijská knihovna vyhořela opakovaně. Kolikrát? Helénistický vládce Egypta Ptolemaios I. Soter velmi podporoval vědy a vzdělanost. Aby […]