3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Fátimina ruka: Ochranný amulet z Orientu
Fátimina ruka: Ochranný amulet z Orientu
od 9.3.2022
3.3tis
Má odvracet všechna možná neštěstí i pohromy… Foto: Pixabay
311
SDÍLENÍ
3.3tis
ZOBRAZENÍ

Nejoblíbenějšímu amuletu v jihozápadní Asii a severní Africe se říká Fátimina ruka. Jeho existence je spojována s Fátimou (cca 605/615–633), dcerou islámského proroka Muhammeda (cca 570–632).

Má odvracet všechna možná neštěstí i pohromy... Foto: Pixabay Muslimové jí také přezdívají chamsa. Foto: Bluewind / CC BY-SA 3.0 Kdo klepe na dveře rukou Fátimy? Zlé bytosti by to nesvedly... Foto: Bernard Gagnon / CC BY-SA 3.0

Jak již naznačuje název, amulet má podobu ruky. Dlaň s pěti prsty se vyskytuje nejen v podobě šperku, ale třeba také jako bytový doplněk. K vidění je nejčastěji přibitá na domovních veřejích, nebo otisknutá na zdech domu.

reklama

Jedná se přitom o ochranný amulet. Má odvracet všechna možná neštěstí i pohromy. A to nejen od jednotlivců, ale i celých skupin uživatelů. Pokud je Fátimina ruka spojená s domem, odvádí neštěstí nejen od stavení, ale i všech, kteří v něm žijí!

Muslimové jí také přezdívají chamsa. Foto: Bluewind / CC BY-SA 3.0
Muslimové jí také přezdívají chamsa. Foto: Bluewind / CC BY-SA 3.0

JE MNOHEM STARŠÍ…

Muslimové jí také přezdívají chamsa, což arabsky znamená pět. Věří totiž, že pět prstů symbolizuje pět pilířů islámů, tedy základních povinností muslima (vyznání víry jedinému Bohu, denní modlitbu, půst v měsíci ramadánu, poskytování almužny a pouť do Mekky.)

reklama

Fátimina ruka má však mnohem spletitější a bohatší existenci, než se může na první pohled zdát. Její historie sahá až do dob předislámských! Amulet v podobě ruky se objevuje již u starověkých Féničanů, Egypťanů i Mezopotámců.

Kdo klepe na dveře rukou Fátimy? Zlé bytosti by to nesvedly... Foto: Bernard Gagnon / CC BY-SA 3.0
Kdo klepe na dveře rukou Fátimy? Zlé bytosti by to nesvedly… Foto: Bernard Gagnon / CC BY-SA 3.0
Foto: Pixabay, Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 985
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční