3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Geometrické objekty v Palpě: Kdo je autorem tajemných rýh?
Geometrické objekty v Palpě: Kdo je autorem tajemných rýh?
od 24.10.2022
2.6tis
Tajemné a gigantické, to jsou geoglyfy v oblasti Nazca. Foto: Diego Delso / CC BY-SA 4.0
270
SDÍLENÍ
2.6tis
ZOBRAZENÍ

Asi 400 kilometrů jihovýchodně od hlavního peruánského města Limy a 40 kilometrů severozápadně od Nazcy se nachází rozlehlá oblast s geoglyfy, které jsou podle některých pramenů údajně ještě starší než samotná proslulá oblast Nazca.

Tajemné a gigantické, to jsou geoglyfy v oblasti Nazca. Foto: Diego Delso / CC BY-SA 4.0 Letecký pohled na postavu A takto vypadají linie z Nazcy ze satelitu. Foto: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team - volné dílo

Obrazce z údolí Palpa jsou přitom naprosto ojedinělé. Nezobrazují totiž obvyklá zvířata nebo člověka jako jiné geoglyfy, ale z velké části jde o složité geometrické obrazce a linie. Unikátní jsou rovněž svou četností.

reklama

V Palpě lze totiž najít stovky geoglyfů na relativně nevelké ploše (cca 2500 km2). Co ale ve skutečnosti tajemné vzkazy znázorňují?

Palpské geoglyfy se zdají být uměleckým vyjádřením, ale možná také jakýmsi tajemným sdělením.

„Planina je pokryta desítkami širokých ‚avenid‘ (širokých tříd) a užších ‚cest‘, tenkých čar ve všech směrech vzájemně se křížících či paprskovitě se rozbíhajících, krátkých i dlouhých, spirálami, mohutným trojúhelníkem a více než dvěma stovkami obrazců, které všechny návštěvníky udivují svým řádem, přesností rovných čar, ale i rozsahem a množstvím,“ píše český etnolog Mnislav Zelený (*1943).

Jejich autor je však i po dlouhých letech zkoumání neznámý, podobně jako je tomu v případě sousedních známějších geoglyfů v Nazce. Mají snad spolu něco společného?

Letecký pohled na postavu
Letecký pohled na postavu „Sovího muže nebo Astronauta“, nejzáhadnější geoglyf z obrazců na planině Nazca, jižní Peru. Tyto geoglyfy jsou od roku 1994 součástí Světového dědictví vybíraného a chráněného organizací UNESCO. Podle některých teorií představuje tato postava mimozemšťana, návštěvníka z vesmíru. Foto: Diego Delso / CC BY-SA 4.0

BYLI TO PARACASOVÉ?

Rýhy v Palpě často neznázorňují jen konkrétní obrazce, ale spíše složité geometrické tvary a úsečky. „Rovné linie jsou často doprovázeny prsteny spojenými v jeden řetězec.

reklama

Vytvořit takový ornament při zachování pravidelných proporcí nebylo jistě vůbec lehké,“ uvádí známý peruánský archeolog John Islas.

Oblast kdysi obývá staroperuánská kultura lidí Paracas. Můžeme snad tomuto etniku připisovat autorství palpských geoglyfů? Důkazy pro toto tvrzení zatím chybí, ale teoreticky není tato možnost vyloučena.

Éra lidí z Paracasu probíhá v letech 800 př. n. l. až 100 našeho letopočtu, kdy zvláštní kulturu pravděpodobně likvidují ničivá sucha střídaná drastickými záplavami.

Datum vzniku geoglyfů je přitom odhadováno na období 400 př. n. l.– 800 n. l.

Paracasové tedy mohou být, ale také nemusí, projektanty unikátních geoglyfů z Palpy. Pokud to však nebyli oni, tak kdo potom obrazce vytvořil a co nám prostřednictvím tajemné geometrie chtěl sdělit?

A takto vypadají linie z Nazcy ze satelitu. Foto: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team - volné dílo
A takto vypadají linie z Nazcy ze satelitu. Foto: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team – volné dílo
Foto: Creative commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 822
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.2tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční