18. srpna 1587: V Roanoke se narodí Virginia Dare, první dítě evropských kolonistů v Americe, čili úplně první Američanka, která se pak stává symbolem této záhadně zmizelé osady.
Domů     Náboženství a okultismus
Hledání biblické Sodomy: Trosky hříšného města prý leží v Jordánsku
Eva Soukupová
od Eva Soukupová 5.8.2022
3.4tis
Zničení Sodomy a Gomory, foto Daderot / Creative Commons / Volné dílo
355
SDÍLENÍ
3.4tis
ZOBRAZENÍ

Nechvalně známá města Sodoma a Gomora vytrvale balancují na hraně mýtu a reality. Pravost biblického příběhu by mohl jednoznačně potvrdit pouze nález těchto měst. Někteří archeologové nyní věří, že Sodomu skutečně našli. Má se ukrývat za pozůstatky meteoritem zničeného města na břehu Jordánu.

Zničení Sodomy a Gomory, foto Daderot / Creative Commons / Volné dílo V Bibli jsou hříšná města zmíněna několikrát, foto Pixabay Mohl Sodomu a Gomoru zničit meteorit? Foto Pixabay Naleziště Tall el-Hamaam by mohlo být opravdovou Sodomou, foto Deg777 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

O městech, jež zachvátil hřích natolik, že byla Hospodinem i s veškerým obyvatelstvem zničena, se můžeme dočíst na různých místech Bible a v dalších starých spisech.

O dvou zničených městech vypráví také Korán či epos Erra z 8. století př. n. l. nalezený na území Mezopotámie. Přesto o jejich historicitě panují pochybnosti, neboť příběh jejich zániku je příliš katastrofický na to, aby byl pravdivý.

O věrohodnosti biblického příběhu pochybují dokonce i mnozí věřící. „Řada teologů se domnívala, že se jedná pouze o mýtus, kterým má být hřešící lidstvo upozorněno na možný trest,“ vysvětluje český spisovatel Arnošt Vašíček (*1953).

V Bibli jsou hříšná města zmíněna několikrát, foto Pixabay

POHŘBILO JE MOŘE

Absence jakýchkoliv fyzických důkazů o dávné existenci měst, přihrává spíše narativu těch, kteří Sodomu a Gomoru považují za pouhou báji. Pochybnosti by mohl spolehlivě vyvrátit pouze nález dávno ztracených měst.

Jenže Bible k identifikaci měst či alespoň oblasti, kde jejich ruiny hledat, poskytuje jen velmi obecná vodítka. Zřejmé je, že obě města jsou velká, krásná a bohatá a stojí v plodné krajině poskytující ideální podmínky pro život.

Z různých zdrojů rovněž vyplývá, že mohla ležet v nížině řeky Jordánu, na východě Jordánska či na březích Mrtvého moře v dnešním Izraeli.

Některé hypotézy nastiňují domněnku, že trosky měst nebyly dosud nalezeny, neboť se nyní nacházejí hluboko pod hladinou Mrtvého moře.

Jsou tedy důkazy o dávném zničení Sodomy a Gomory, ke kterému mělo dojít zhruba 2000 let př. n. l., navždy ztraceny?

Mohl Sodomu a Gomoru zničit meteorit? Foto Pixabay

OHEŇ A SÍRA

Pracujeme-li s domněnkou, že biblická města skutečně existovala, mohlo by jejich přesnější lokalizaci přispět pochopení jejich zániku.

Dokážeme-li identifikovat událost, při níž byly Sodoma a Gomora zničeny, můžeme se pak zaměřit na jejich hledání v oblastech, kde by taková událost mohla před 4000 tisíci let nastat.

Kniha Genesis zkázu měst líčí takto: „A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Na města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“

Epos Erra zase hovoří o větru zloby, který postupuje od Středozemního moře směrem na východ a hubí všechny živé bytosti. Otráví lidi, zvířata, rostliny, půdu i zdroje pitné vody.

Z tohoto popisu lze vyvodit, že došlo k nějakého druhu exploze či požáru a že popel, kouř či snad nebezpečné plyny unášené větrem páchaly škody i na dalších územích. Možná tedy došlo k sopečné erupci či snad pádu meteoritu.

Pomůže to s hledáním Sodomy a Gomory? Hledání stop po dávné přírodní katastrofě by přeci mohlo být o něco snazší než pátrání po zaniklých městech.

Naleziště Tall el-Hamaam by mohlo být opravdovou Sodomou, foto Deg777 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

NAŠLI SODOMU?

Věrohodné zprávy o možném objevení jednoho z dvojice hříšných měst před několika lety přišly z Jordánska. Archeologové tam v roce 2015 na břehu řeky Jordán odkrývají naleziště Tall el-Hamaam.

Starověké město datované do období mezi lety 1 540 a 3 500 př. n. l. kdysi leželo na několika obchodních cestách z doby bronzové a podle vědců odpovídá biblickém popisu Sodomy.

Už v době objevení města archeologové předpokládají, že bylo opuštěno po nějaké přírodní katastrofě. Tehdy pracují s domněnkou, že v oblasti zřejmě došlo k silnému zemětřesení. Skutečnost je však o poznání zajímavější. Při podrobnějším výzkumu totiž vychází najevo, že město zničil meteorit!

Svědčí o tom například roztavené horniny, na které musel působit obrovský tlak a žár přesahující 1500 °C.

Kosmické těleso podle všeho explodovalo těsně nad zpustošeným městem, přičemž výbuch byl asi tisíckrát silnější než atomová bomba, která na konci 2. Světové války zasáhla Hirošimu.

To musela být událost obrovského významu a nebylo by proto překvapením, že se záznamy o ní objevují v písemnostech odlišných kultur. Byl to také onen oheň a síra padající z nebes, o nichž hovoří Bible?

Foto: Creative Commons, Pixabay
Lokalita:
reklama
Související články
od Adriana Vojtíšková 17.8.2022 657
Japonsko není spojováno jen s karatem. Na jeho území se rozvíjejí i jiná bojová umění. Jejich podoba je přitom velmi rozmanitá.     Specifický výraz má především aikidó a džiu-džitsu. Jde totiž o sporty, které staví na jemných a neagresivních technikách zápolení. Aikidó je založeno na bojové technice, která využívá soupeřova pohybu. Obrana tak přechází […]
od Mirek Brát 16.8.2022 2.5tis
Jako derviš je nejčastěji označován stoupenec mystického islámského řádu. Pro derviše byl základním imperativem život v chudobě. Když to však bylo nutné, derviši uměli i čarovat a konat zázraky! Derviš se snažil přiblížit Bohu především prostřednictvím individuálních ctností. Tradiční formou božské cesty byla též askeze. S derviši je spojován i zvláštní vířivý tanec, během kterého se dostávají […]
od Dalibor Vrána 13.8.2022 1.8tis
Jedna z nejpodivnějších her všech dob je spíše virtuálním simulátorem výkladu tarotových karet. Na začátku o sobě napíšete několik základních údajů, poté položíte otázku, na kterou chcete odpověď a pak už jen čekáte a sledujete, jak se digitální karty míchají a jak vám jsou postupně předkládány a čteny. A prý to může být i dost […]
od Mirek Brát 11.8.2022 2.7tis
Pokud by Evliya Celebi nežil v sedmnáctém století, ale v moderní současnosti, byl by jistě virální hvězdou sociálních sítí. Přinejmenším o jím zaznamenanou bitvu čarodějnic by byl enormní zájem! Evliya Celebi (1611-1682) strávil na cestách po Osmanské říši i sousedících regionech plných čtyřicet let. Rodák z Konstantinopole se rozhodl, že chce v životě co nejvíce poznat. Byl to zbožný […]
od Adriana Vojtíšková 8.8.2022 2.7tis
Hájem plným stromů a květin se prochází dívka. Z nenadání se ozve hlas. Promlouvá přímo k ní. Ve chvíli, kdy pohlédne do koruny stromu, pochopí. Jde o hada.     Svádí ji k ochutnání zakázaného ovoce ze stromu uprostřed zahrady. Děvče se jeho nabídkám brání. Má obavy ze smrti, která je se sladkými plody spojována. […]