3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Jaké rozměry měla Noemova archa?
Jaké rozměry měla Noemova archa?
od 18.1.2022
3.0tis
Dvakrát měř, jednou řež. To určitě platilo i při stavbě Noemovy archy. Zdroj obrázku: Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Public domain, via Wikimedia Commons
321
SDÍLENÍ
3.0tis
ZOBRAZENÍ

V dříve používaných délkových mírách měl význačné postavení loket. Používal se již ve starověku v Egyptě, Mezopotámii, Persii i Řecku. Na lokty měřil i „Ten“ nahoře, což dokládají pokyny, které obdržel Noe při stavbě archy. Potíž je však v tom, že není jasné, kolik takový biblický loket měřil.

Ať už použijeme jakýkoli loket, délka Noemovy archy vždy hodně převyšovala sto metrů. Zdroj obrázku: Philadelphia Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons Můžeme být hrdí, v minulosti jsme měli i vlastní „český loket“. Zdroj foto: Michal Klajban, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Dvakrát měř, jednou řež. To určitě platilo i při stavbě Noemovy archy. Zdroj obrázku: Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff, Public domain, via Wikimedia Commons Různé délkové míry v projekci se slavnou kresbou, jejímž autorem je Leonardo da Vinci. Kresba Vitruviánského muže oslavuje proporce lidského těla. Zdroj obrázku: Vitruvian_Man_Measurements.png: Czech version of the derivated filederivative work: Herigona, Public domain, via Wikimedia Commons Metrický systém budiž požehnán. Zdroj foto: Martinvl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Loket je přitom měřidlo, které má každý pohotově při sobě. Bohužel, každá lidská paže je jinak dlouhá. Při stanovení délky biblického lokte, na který „měřil“ i Noe, se neshodli ani moudří rabíni.

reklama

Například rabín Avraham Chaim Naeh stanovil délku biblického lokte na 48 centimetrů. Jeho kolega Avrohom Yeshaya Karelitz nesouhlasil a biblický loket „protáhl“ až na délku 57,6 centimetru.

Různé délkové míry v projekci se slavnou kresbou, jejímž autorem je Leonardo da Vinci. Kresba Vitruviánského muže oslavuje proporce lidského těla. Zdroj obrázku: Vitruvian_Man_Measurements.png: Czech version of the derivated filederivative work: Herigona, Public domain, via Wikimedia Commons
Různé délkové míry v projekci se slavnou kresbou, jejímž autorem je Leonardo da Vinci. Kresba Vitruviánského muže oslavuje proporce lidského těla. Zdroj obrázku: Vitruvian_Man_Measurements.png: Czech version of the derivated filederivative work: Herigona, Public domain, via Wikimedia Commons

Boží zadání

A Bůh řekl Noemovi, “Postav Archu z goferového dřeva – délka archy bude 300 loktů, její šířka 50 loktů a výška 30 loktů… Rozměry Noemovy archy bychom měli, teď je pouze převést do naší metrické soustavy.

reklama

Jako nejlepší varianta se zdá být ztotožnění biblického lokte s královským loktem, který se používal v mnoha velkých stavebních projektech starověku. Je odhadováno, že stejný loket použili i stavitelé Šalomounova chrámu. Proč by na takový loket nemohl měřit i Noe?!

Můžeme být hrdí, v minulosti jsme měli i vlastní „český loket“. Zdroj foto: Michal Klajban, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Můžeme být hrdí, v minulosti jsme měli i vlastní „český loket“. Zdroj foto: Michal Klajban, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Rozměry archy

Na délce královského lokte je celkem shoda. Udává se hodnota 52 centimetrů. Pak už lehce získáme i rozměry Noemovy archy: délka 156 metrů, šířka 26 metrů, výška 15,6 metru. Pěkná lodička! Jen pro srovnání, legendární Titanic měl délku 269 metrů.

Ať už použijeme jakýkoli loket, délka Noemovy archy vždy hodně přesahovala sto metrů. Zdroj obrázku: Philadelphia Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons
Ať už použijeme jakýkoli loket, délka Noemovy archy vždy hodně přesahovala sto metrů. Zdroj obrázku: Philadelphia Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons

Bohužel, velmi často se v otázce rozměrů Noemovy archy v literatuře objevují trochu jiné údaje (rozměry archy jsou udávány 135 metrů x 22,5 metru x 13,5 metru). Důvodem je fakt, že je zde pro přepočet používán kratší loket s délkou 0,45 m.

Metrický systém budiž požehnán. Zdroj foto: Martinvl, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Metrický systém budiž požehnán. Zdroj foto: Martinvl, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Epilog

Lze doufat, že v případě stavby nějaké další záchranné archy v budoucnu, vysloví Bůh příkazy nejlépe v metrické soustavě. Jinak hrozí, že by se v případě nejasného zadání mohly vyskytnout na takové lodi závažné konstrukční chyby, problémy se stabilitou apod.

Ty by pak při samotné plavbě archy ukázaly posádce jasně a nekompromisně „zač je toho loket“.

Foto: foto 1 - Martinvl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, foto 2 - Michal Klajban, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Vitruvian_Man_Measurements.png: Czech version of the derivated filederivative work: Herigona, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Philadelphia Museum of Art, Public domain, via Wikimedia Commons, 5 - Michel Wolgemut, Wilhelm Pleydenwurff), Public domain, via Wikimedia Commons,
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.0tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.3tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční