3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Je rakouská lesní pyramida germánskou památkou?
Je rakouská lesní pyramida germánskou památkou?
od 10.2.2022
2.7tis
Stavba byla navršena z přírodních kamenů bez použití pojiva. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
297
SDÍLENÍ
2.7tis
ZOBRAZENÍ

Hluboko v lesích spolkové země Dolní Rakousko se nachází záhadná stavba. Skládá se ze čtyř vrstev volně naskládaných kamenů. Průměr základny stavby je čtrnáct metrů, výška činí sedm metrů. Jde o jedinou stavbu svého druhu ve středoevropském geografickém prostoru.

K čemu sloužila? Kdo ji postavil?

Byla pyramida například shromaždištěm germánských bojovníků? I to je jedna z teorií. Zdroj obrázku: Johannes Gehrts, Public domain, via Wikimedia Commons Pyramida se nachází v zalesněné oblasti historického území Waldviertel. Zdroj foto: Wolfgang Glock, Public domain, via Wikimedia Commons Pyramida má pověst záhadného a tajemného místa. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Stavba byla navršena z přírodních kamenů bez použití pojiva. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons „Runové nápisy“ přidali již současní návštěvníci. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Volné kameny v okolí pyramidy vedou k domněnce, že stavba byla součástí rozsáhlejšího areálu. Zdroj foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Pyramida se nachází v lokalitě Waldviertel. Jedná se o historické území na severozápadě spolkové země Dolní Rakousko. Od našich hranic to není daleko. Waldviertel sousedí na severozápadě s Čechami, na severovýchodě s Moravou.

Pyramida se nachází v zalesněné oblasti historického území Waldviertel. Zdroj foto: Wolfgang Glock, Public domain, via Wikimedia Commons
Pyramida se nachází v zalesněné oblasti historického území Waldviertel. Zdroj foto: Wolfgang Glock, Public domain, via Wikimedia Commons

Zájem archeologů i psychotroniků

Od roku 2001 je lesní pyramida pod oficiální památkovou ochranou. Nic to však nemění na faktu, že původ a účel pyramidy zůstávají stále záhadou. Stáří pyramidy by mohlo být snad až dva tisíce let.

Volné kameny v okolí pyramidy vedou k domněnce, že stavba byla součástí rozsáhlejšího areálu. Zdroj foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Volné kameny v okolí pyramidy vedou k domněnce, že stavba byla součástí rozsáhlejšího areálu. Zdroj foto: Stefan.lefnaer, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Objem stavby je odhadovaný na 900 metrů krychlových, váha na 2000 tun. Vzhledem k těmto proporcím lze mluvit nejen o pyramidě, ale i o dávné megalitické stavbě. U pyramidy proběhl archeologický i psychotronický průzkum.

reklama

Více světla však sondy a měření do celé záhady bohužel nepřinesly. Dodejme, že pyramida byla navršena bez použití jakéhokoli pojiva mezi jednotlivými kameny.

„Runové nápisy“ přidali již současní návštěvníci. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
„Runové nápisy“ přidali již současní návštěvníci. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Od prehistorie po novověk

Hypotézy o poslání pyramidy hovoří o možném shromaždišti i rituálním místu. Psychotronická měření poukazují na to, že stavba mohla být jakýmsi přenašečem energie, kterou by mohli pocítit právě lidé zde shromáždění. V okolí pyramidy se nacházejí další volně umístěné kameny.

Pyramida má pověst záhadného a tajemného místa. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Pyramida má pověst záhadného a tajemného místa. Zdroj foto: HaSt, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Je tak možné, že megalitická pyramida byla součástí areálu dalších staveb, které v současnosti úspěšně maskuje okolní les. Objevily se i spekulace, že kromě posvátného germánského shromaždiště mohla pyramida plnit funkci i hrobky.

reklama

V opozici k prehistorickému či starověkému původu pyramidy se mají čile k světu i teorie sázející spíše na středověk a novověk.

Byla pyramida například shromaždištěm germánských bojovníků? I to je jedna z teorií. Zdroj obrázku: Johannes Gehrts, Public domain, via Wikimedia Commons
Byla pyramida například shromaždištěm germánských bojovníků? I to je jedna z teorií. Zdroj obrázku: Johannes Gehrts, Public domain, via Wikimedia Commons

Pyramida mohla být navršena ve středověku, aby plnila funkci orientačního bodu. Tečkou za různorodými teoriemi je pak tvrzení, že pyramida byla součástí barokního lesního parku, byť o podobném projektu neexistují žádné písemné či obrazové prameny.

Foto: 1 - Wolfgang Glock, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Stefan.lefnaer, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 5 - HaSt, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 6 - Johannes Gehrts, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 1.1tis
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.4tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 3.0tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční