2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Jelení kameny údajně ohraničují místa šamanských rituálů
Jelení kameny údajně ohraničují místa šamanských rituálů
od 31.1.2022
3.2tis
Jelení (sobí) kameny jsou obvykle nalézány v uceleném komplexu. Zdroj foto: John Stampfl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
330
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

Říká se jim jelení nebo sobí kameny. Obojí bude asi správně, protože jelen i sob jsou kopytníci patřící do stejné čeledi Cervidae. Ovšem, o zoologii tu nejde. Jedná se především o tajemství a záhadu. Kdo a proč jelení (sobí) kameny vztyčil na ohromném území Mongolska a Sibiře?

Jelen (sob) měl v kulturách Sibiře a Mongolska výjimečné postavení. Zdroj obrázku: Neha aren, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Památník Huna Attily severně od Budapešti. Zdroj foto: Tolnai Balázs, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons Jelení (sobí) kameny jsou obvykle nalézány v uceleném komplexu. Zdroj foto: John Stampfl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Detal jeleního (sobího kamene). Zdroj foto: Taylor Weidman / The Vanishing Cultures Project, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Příklad obrazových motivů na jeleních (sobích) kamenech. Zdroj obrázku: Kyarrakun, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Jelení kameny, případně sobí kameny, jsou pravěké megality, na kterých je vytesán jelen (sob). Tyto tajemné kamenné stély mohou být vysoké až patnáct metrů. Většinou jsou nalézány ve skupinách, často i v sousedství kamenných pohřebních mohyl.

Jelen (sob) měl v kulturách Sibiře a Mongolska výjimečné postavení. Zdroj obrázku: Neha aren, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Jelen (sob) měl v kulturách Sibiře a Mongolska výjimečné postavení. Zdroj obrázku: Neha aren, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Vznik nejstarších kamenných stél je datován až do doby bronzové, do rozmezí let 1200 až 800 před naším letopočtem.

Symboly sibiřského šamanismu?

Materiálem pro záhadné kamenné stély je většinou žula. Způsob jejich opracování svědčí o použití již kvalitních nástrojů. Badatelé poukazují na fakt, že část jeleních (sobích) kamenů byla vytvořena i s pomocí jednoduchých vrtáků.

reklama

Kromě běžícího nebo letícího jelena (soba) se na kamenech objevují i motivy slunečního disku či zbraní: dýky, šípů a luku.

Příklad obrazových motivů na jeleních (sobích) kamenech. Zdroj obrázku: Kyarrakun, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Příklad obrazových motivů na jeleních (sobích) kamenech. Zdroj obrázku: Kyarrakun, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Výjimečně se na stéle nachází i motiv lidského obličeje. Proč byly tyto megalitické kameny vztyčeny? Některé teorie upřednostňují výklad ve smyslu šamanské transformace z pozemského života do věčné nebeské existence. Jelen (sob) a slunce jsou totiž častými symboly zejména sibiřského šamanismu.

Detal jeleního (sobího kamene). Zdroj foto: Taylor Weidman / The Vanishing Cultures Project, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Detal jeleního (sobího kamene). Zdroj foto: Taylor Weidman / The Vanishing Cultures Project, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Zároveň lidé té doby věřili, že jelen (sob) poskytuje ochranu před nečistými silami. Spekuluje se také o tom, že jelen (sob) představoval průvodce, který doprovodí duši bojovníka bezpečně na nebesa.

Od Saků a Skytů až po Huny

Kamenné stély však neoznačují hrobové místo. Nalezené obětiny v blízkosti ovšem naznačují, že v areálu kamenných stél se odehrávaly důležité, nám však zcela neznámé, šamanské rituály. Kdo jelení (sobí) kameny vztyčil? V otázce původu kamenů stále není jasno.

Památník Huna Attily severně od Budapešti. Zdroj foto: Tolnai Balázs, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Památník Huna Attily severně od Budapešti. Zdroj foto: Tolnai Balázs, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Někdo ukazuje na příslušníky kočovných kmenů íránského původu: Skyty nebo Saky. Jiní preferují turkické a mongolské kmeny včetně předků obávaných Hunů.

reklama

Ostatně, v  areálu památníku Huna Attily severně od Budapešti najdeme například i současné stylizované provedení jeleního (sobího) kamene.

Foto: 1 - Neha aren, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Tolnai Balázs, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Taylor Weidman / The Vanishing Cultures Project, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 4 - Kyarrakun, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 5 - John Stampfl, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 662
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční