reklama
30. června 1908: V centrální Sibiři nedaleko řeky Podkamenná Tunguska dochází k extrémně silné ničivé explozi, která se do dějin zapisuje jako tunguská událost. Incident zůstává nevysvětlen.
Domů     Záhady historie
Záhada pravěkého hradiště
Mirek Brát
od Mirek Brát 31.1.2022
3.4tis
Dochované zbytky valu dávného hradiště na vrchu Zavírka. Zdroj foto: Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
346
SDÍLENÍ
3.4tis
ZOBRAZENÍ

Na vrchu Zavírka v okrese Příbram se nachází pravěké hradiště, o jehož rozsahu a významu zatím není k dispozici příliš informací. I samotné potvrzení existence této archeologické lokality nebylo v minulosti jednoduché.

Hradišti na vrchu Zavírka by určitě prospělo objevení archeologicky důležitých artefaktů. Pomyslná kronika dávné historie by se tím stala lépe čitelnou. Zdroj foto:  Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Dochované zbytky valu dávného hradiště na vrchu Zavírka. Zdroj foto: Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Lokalita je typická i opevněnými „hradišti“ a pevnostmi z úplně jiné epochy, než byla doba bronzová. Zdroj foto:  Brdy - res publica, Public domain, via Wikimedia Commons Hradiště na vrchu Zavírka je spojováno se jménem Jana Křtitele Erazima Vocela, (1802-1871)  básníka i zakladatele české archeologie.  Zdroj foto:  Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons

Hradiště poprvé údajně popsal a popularizoval historik Jan Erazim Vocel. Objevilo se tak v knize Pravěk země české z roku 1862. Později se ovšem ukázalo, že to byl vlastně omyl způsobený chybnou interpretací mapového podkladu.

Ke skutečnému prezentování hradiště na vrchu Zavírka veřejnosti tak došlo až v padesátých letech minulého století.

Lokalita je typická i opevněnými „hradišti“ a pevnostmi z úplně jiné epochy, než byla doba bronzová. Zdroj foto: Brdy – res publica, Public domain, via Wikimedia Commons

Vojenský prostor

Doba tomu chtěla, že se celá lokalita nacházela dlouhá desetiletí v uzavřeném vojenském prostoru Brdy. Nejen pro veřejnost, ale i pro archeology to byl zakázaný prostor. Tak se stalo, že samotná existence hradiště byla ještě i na počátku nového milénia značně problematická.

Ostatně, do státního seznamu kulturních památek bylo hradiště zapsáno již v roce 1965, ale v roce 1987 bylo vyškrtnuto. Památková ochrana lokality byla obnovena až v roce 2017.

Otázky a odpovědi

Co se vlastně na vrchu Zavírka nachází? Pravděpodobně se jedná o hradiště z doby bronzové či pozdní doby halštatské. Nepodařilo se totiž najít žádné artefakty, které by dataci upřesnily.

Hradiště na vrchu Zavírka je spojováno se jménem Jana Křtitele Erazima Vocela, (1802-1871) básníka i zakladatele české archeologie. Zdroj foto: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons

Dochoval se však kamenný val dlouhý přes pět set metrů, který umožňuje odhadnout rozlohu hradiště na necelé dva hektary. Původní hradba, která hradiště chránila, byla snad vysoká dva metry. Vystavěna byla z kamene za využití podpůrné dřevěné konstrukce.

Hradišti na vrchu Zavírka by určitě prospělo objevení archeologicky důležitých artefaktů. Pomyslná kronika dávné historie by se tím stala lépe čitelnou. Zdroj foto: Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Kdo na hradišti žil, jaké příběhy a osudy se zde odehrály, to zůstává tajemstvím, stejně jako počet obyvatel hradiště včetně přesné časové datace, jak již bylo zmíněno. Možné však je, že některé budoucí archeologické průzkumy vnesou do záhady hradiště na vrchu Zavírka více světla.

Foto: 1 - Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Brdy - res publica, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od Mirek Brát 29.6.2022 934
Jako Avalon je označován mýtický ostrov známý z artušovských legend. Poprvé je Avalon zmiňován v díle Historia Regum Britanniae. To, že se od té doby stal Avalon symbolem artušovské mytologie, nijak neřeší základní otázku… Kde se vlastně ostrov Avalon nacházel? Avalon bývá obvykle spojován s lokalitou Glastonbury, konkrétně pak s horou Glastonbury Tor v jihozápadní […]
od Dalibor Vrána 29.6.2022 1.3tis
V Egyptském městečku Dendera se nachází tisíce let starý chrámový komplex. Jedna ze zdejších staveb je zasvěcena bohyni Hathor a právě tam archeologové objeví nástěnný motiv, před nímž zůstanou v úžasu stát. Výjev zobrazuje několik postav držících cosi, co na první pohled připomíná klasickou žárovku, jen v mnohem větším provedení! Z jejího konce navíc jako […]
od Dalibor Vrána 28.6.2022 1.6tis
V roce 2016 vzbudí pozdvižení nález starověkých egyptských mincí. Dojde k němu během rekonstrukce jednoho domu na jihu Egypta, jak informuje web zaměřený na konspirační teorie mysteriousearth.net. Mince zachycují výjevy, které jako kdyby vůbec nebyly z našeho světa! Na rubu vidíme hlavu a ramena stvoření, které zcela odpovídá současným představám o vzhledu mimozemšťanů. Snad jediné […]
od Adriana Vojtíšková 28.6.2022 1.8tis
Na indonéském ostrově Jáva leží unikátní chrámový komplex nazvaný tajemným přízviskem Borobudur. Kruhové terasy, reliéfní panely a všudypřítomní Buddhové mají za sebou nevšední, často pohnutý osud.     Celá záhadná stavba Borobudur připomíná obří zvon, který je obklopen dalšími 72 zvony. Každý ze zvonů je prý připraven pro 72 sedících Buddhů. Je pravděpodobně dílem královského […]
od Eva Soukupová 27.6.2022 1.5tis
Při severozápadním pobřeží Malajsie v Malackém průlivu sedí ostrov, kterému se místní už dlouhá léta vyhýbají. Věří totiž, že je od konce 18. století prokletý. Za vším stojí obyčejný lidský příběh o lásce a závisti.     Legenda praví, že tu kdysi žila krásná ostrovní dívka jménem Mahsuri. Byla provdaná za válečníka známého jako Wan […]