3. prosince 1967: Američan Herbert Schirmer spatří v Nebrasce podivný oválný objekt s červenými světly, jak se vznese a odletí.
Domů     Záhada pravěkého hradiště
Záhada pravěkého hradiště
od 31.1.2022
3.4tis
Dochované zbytky valu dávného hradiště na vrchu Zavírka. Zdroj foto: Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
346
SDÍLENÍ
3.4tis
ZOBRAZENÍ

Na vrchu Zavírka v okrese Příbram se nachází pravěké hradiště, o jehož rozsahu a významu zatím není k dispozici příliš informací. I samotné potvrzení existence této archeologické lokality nebylo v minulosti jednoduché.

Hradišti na vrchu Zavírka by určitě prospělo objevení archeologicky důležitých artefaktů. Pomyslná kronika dávné historie by se tím stala lépe čitelnou. Zdroj foto: Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Dochované zbytky valu dávného hradiště na vrchu Zavírka. Zdroj foto: Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Lokalita je typická i opevněnými „hradišti“ a pevnostmi z úplně jiné epochy, než byla doba bronzová. Zdroj foto: Brdy - res publica, Public domain, via Wikimedia Commons Hradiště na vrchu Zavírka je spojováno se jménem Jana Křtitele Erazima Vocela, (1802-1871) básníka i zakladatele české archeologie. Zdroj foto: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons

Hradiště poprvé údajně popsal a popularizoval historik Jan Erazim Vocel. Objevilo se tak v knize Pravěk země české z roku 1862. Později se ovšem ukázalo, že to byl vlastně omyl způsobený chybnou interpretací mapového podkladu.

reklama

Ke skutečnému prezentování hradiště na vrchu Zavírka veřejnosti tak došlo až v padesátých letech minulého století.

Lokalita je typická i opevněnými „hradišti“ a pevnostmi z úplně jiné epochy, než byla doba bronzová. Zdroj foto: Brdy - res publica, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita je typická i opevněnými „hradišti“ a pevnostmi z úplně jiné epochy, než byla doba bronzová. Zdroj foto: Brdy – res publica, Public domain, via Wikimedia Commons

Vojenský prostor

Doba tomu chtěla, že se celá lokalita nacházela dlouhá desetiletí v uzavřeném vojenském prostoru Brdy. Nejen pro veřejnost, ale i pro archeology to byl zakázaný prostor.

reklama

Tak se stalo, že samotná existence hradiště byla ještě i na počátku nového milénia značně problematická. Ostatně, do státního seznamu kulturních památek bylo hradiště zapsáno již v roce 1965, ale v roce 1987 bylo vyškrtnuto. Památková ochrana lokality byla obnovena až v roce 2017.

Otázky a odpovědi

Co se vlastně na vrchu Zavírka nachází? Pravděpodobně se jedná o hradiště z doby bronzové či pozdní doby halštatské. Nepodařilo se totiž najít žádné artefakty, které by dataci upřesnily.

Hradiště na vrchu Zavírka je spojováno se jménem Jana Křtitele Erazima Vocela, (1802-1871) básníka i zakladatele české archeologie. Zdroj foto: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons
Hradiště na vrchu Zavírka je spojováno se jménem Jana Křtitele Erazima Vocela, (1802-1871) básníka i zakladatele české archeologie. Zdroj foto: Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons

Dochoval se však kamenný val dlouhý přes pět set metrů, který umožňuje odhadnout rozlohu hradiště na necelé dva hektary. Původní hradba, která hradiště chránila, byla snad vysoká dva metry. Vystavěna byla z kamene za využití podpůrné dřevěné konstrukce.

Hradišti na vrchu Zavírka by určitě prospělo objevení archeologicky důležitých artefaktů. Pomyslná kronika dávné historie by se tím stala lépe čitelnou. Zdroj foto: Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Hradišti na vrchu Zavírka by určitě prospělo objevení archeologicky důležitých artefaktů. Pomyslná kronika dávné historie by se tím stala lépe čitelnou. Zdroj foto: Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Kdo na hradišti žil, jaké příběhy a osudy se zde odehrály, to zůstává tajemstvím, stejně jako počet obyvatel hradiště včetně přesné časové datace, jak již bylo zmíněno.

Možné však je, že některé budoucí archeologické průzkumy vnesou do záhady hradiště na vrchu Zavírka více světla.

Foto: 1 - Vojtěch Dostál, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, 2 - Jan Vilímek, Public domain, via Wikimedia Commons, 3 - Brdy - res publica, Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - Zde, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
reklama
Související články
od 3.12.2022 642
Historie pevnosti Akershus v norské metropoli Oslo je dlouhá již sedm století. V minulosti hrad býval i vězením, což vysvětluje i přítomnost mnoha paranormálních jevů v lokalitě. Kromě řinčení řetězů vás však může vyděsit i setkání se zlým psem a dámou bez tváře. Pozor, tito duchové zvaní Malcanisen (zlý pes) a Mantelgeisten (dáma bez tváře), mohou přivodit i smrt! [gallery ids="112787,112788,1
od 1.12.2022 2.2tis
Jen jediný Necronomicon dokázal zamotat hlavu i expertům. Říká se mu Simonův. Má být temným učením až ze starověké Mezopotámie. Knihu ukořistili mniši a poté dali na překlad okultnímu knihkupectví Magickal Child. Pravda je ale trochu jiná, kniha vznikla kolem roku 1976 v USA v kruhu špičkových mágů z Warlock Shop jako funkční grimoár, který otestuje ad
od 30.11.2022 1.6tis
Období antiky je spojeno i se zbraněmi, které patří do sféry záhad. Patří k nim údajné parní dělo, jehož konstruktérem měl být slavný Archimédés. Opravdu existovala starověká zbraň, která využívala sílu páry? Archimédés (287 př. n. l. – 212 př. n. l.) se proslavil výrokem: Udejte mi pevný bod a já pohnu celou Zemí. Jeho ctižádost se však neomezoval
od 30.11.2022 3.2tis
Jednoho večera v červnu 1950 uprostřed rušné křižovatky na Times Square umírá neznámý chodec. Při pátrání po jeho identitě policisté s překvapením zjišťují, že jde o muže, který beze stopy zmizel před 74 lety.     Asi třicetiletý muž má na sobě starodávné oblečení a boty s výraznými přezkami, jaké se nosily před sto lety, a působí nanejvýš
od 29.11.2022 2.9tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112