2. prosince 1919: Z budovy v Torontu náhle mizí divadelní magnát Ambrose J. Small. Marně se ho snaží najít i slavný senzibil.
Domů     Kdo byl uctívačem zlatého telete?
Kdo byl uctívačem zlatého telete?
od 1.6.2022
3.2tis
Zlaté tele je příběhem z nejstarších dějin judaismu. Zdroj obrázku: Herrad of Landsberg (c. 1130 – July 25, 1195), Public domain, via Wikimedia Commons
319
SDÍLENÍ
3.2tis
ZOBRAZENÍ

O zlatém teleti se hovoří již v Bibli. Uctívání býků bylo však známé v mnoha starých kulturách. Příkladem je egyptský býk Apis. Jak to však bylo se zlatým teletem a kdo ho uctíval? Existovala taková modla i v realitě?

Vzývání zlatého telete. Zdroj obrázku: Andrea di Leone, Public domain, via Wikimedia Commons Zlaté tele je příběhem z nejstarších dějin judaismu. Zdroj obrázku: Herrad of Landsberg (c. 1130 – July 25, 1195), Public domain, via Wikimedia Commons Zlaté tele je negativním symbolem modloslužebnictví. Zdroj obrázku: Philip De Vere, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons Zlaté tele je známé z Bible i Koránu. Zdroj obrázku: James Tissot, Public domain, via Wikimedia Commons

Biblická tradice říká, že zlaté tele vyrobili Izraelité, když Mojžíš vystoupil na horu Sinaj. Trochu znervózněli, když se dlouho nevracel. Nové božstvo představované zlatým teletem jim mělo dát pocit jistoty. Poprvé je tato zmínka zaznamenána v knize Exodus. Zlaté tele se stalo symbolem modloslužebnictví.

Vzývání zlatého telete. Zdroj obrázku: Andrea di Leone, Public domain, via Wikimedia Commons
Vzývání zlatého telete. Zdroj obrázku: Andrea di Leone, Public domain, via Wikimedia Commons

Bible i Korán

Výraz „klanět se zlatému teleti“ v současnosti znamená i umístění bohatství a peněz na první příčku životních priorit. Zajímavé je, že kromě Bible se uctívání zlatého telete objevuje i v Koránu a další islámské literatuře.

Zlaté tele je známé z Bible i Koránu. Zdroj obrázku: James Tissot, Public domain, via Wikimedia Commons
Zlaté tele je známé z Bible i Koránu. Zdroj obrázku: James Tissot, Public domain, via Wikimedia Commons

O zlatém teleti jako o negativním symbolu modloslužebnictví se diskutuje i v současnosti. Existovala však vůbec kdy taková modla nebo je to jen mravokárný náboženský příběh?

Telátko versus prasátko?

Zlaté tele bylo v nedávné minulosti objeveno archeology při vykopávkách starověkého přístavního města Aškelon. Nález byl datován do druhého tisíciletí před naším letopočtem. Jednalo se o potvrzení nejstarších legend judaismu.

Zlaté tele je negativním symbolem modloslužebnictví. Zdroj obrázku: Philip De Vere, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
Zlaté tele je negativním symbolem modloslužebnictví. Zdroj obrázku: Philip De Vere, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Je však určitě dobré nezaměňovat zlaté tele za zlaté prasátko. Ve druhém případě se jedná o českou vánoční pověru pocházející ze středověku. Zlaté prasátko bylo odměnou za dodržený předvánoční půst.

Foto: 1 - Andrea di Leone, Public domain, via Wikimedia Commons, 2 - Philip De Vere, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons, 3 - Herrad of Landsberg (c. 1130 – July 25, 1195), Public domain, via Wikimedia Commons, 4 - James Tissot, Public domain, via Wikimedia Commons
Lokalita:
reklama
Související články
od 1.12.2022 662
Pentagram je notoricky známý symbol, v minulosti měl ale několik jiných významů než s jakými si ho spojujeme dnes. Máme si na něj dávat pozor nebo nás může chránit?   Pravěký člověk kreslí na stěnu jeskyně mamuta. Na té představě není nic zvláštního. Někoho by ale mohlo překvapit, kdyby stejný zarostlý předchůdce dnešních lidí ohořelým klackem nam
od 1.12.2022 2.0tis
I antické Řecko má své tajné společnosti, zasvěcení a kulty. Nejznámější z nich jsou eleusinská mystéria, která zahrnovala vyčerpávající celonoční rituály spojené s pitím omamných nápojů. Najdeme ale i kulty mnohem temnější, které vyžadovaly od účastníků o poznání větší oběti – například vlastnoruční kastraci! Když se řekne náboženství starého Řeck
od 29.11.2022 2.8tis
Stále další archeologické nálezy na našem území dosvědčují plány starověkého Říma vytvořit severně od Dunaje novou římskou provincii. Pronikání římských legií do oblasti Moravy začalo již za vlády císaře Tiberia a vrcholilo v časech panování císaře Marca Aurelia. Záhadou zůstává, zda se na naše území tehdy dostaly i tajné rituály související s uctíváním exotického boha Mithry? [gallery ids="112
od 29.11.2022 2.9tis
 Ačkoliv by ji na vlastní oči měl spatřit každý věřící, za dveře svatyně se téměř nikdo nedostane. Posvátnou stavbu s nejistou minulostí obklopuje řada tajemství. Není známo, kdo ji vybudoval či k jakému účelu a mnoho otázek obestírá také záhadný černý kámen zasazený ve zdi svatyně. Když se muslim modlí, otáčí se vždy čelem k Mekce, posvátnému městu islá
od 25.11.2022 3.1tis
O tom, že sexuální energie a libido má nad lidmi velkou moc, není třeba pochybovat. Bylo by proto podivné, kdyby se toho temné bytosti nepokusily využít. Zejména proto, že náboženské předsudky podporované řadou církví v lidech dlouhodobě vyvolávaly strach ze sexuality. Vštěpování negativních pocitů ze sexu a potěšení je spolehlivou cestou, jak otevřít dveře bytostem, které nás pohltí. Počáteční