Skip to content
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz
Připravujeme pro vás
ZCELA NOVÝ WEB
Enigmaplus.cz

Kdy by mohli většinu z nás nahradit indigové děti?

Jsou výjimečně inteligentní (spíše geniální) a se svým okolím si příliš nerozumějí. Jako by přicházely z jiného světa – příliš nechápou fungování toho současného a odmítají se přizpůsobit řádu obyčejných lidí.

Často bývají obdařeny výjimečnou intuicí a mimořádnými schopnostmi včetně takových, které označujeme pojmem paranormální. Říká se jim indigové děti. Jsou prvními zástupci nové rasy?

Odmala projevují talent v různých oborech. Od svých vrstevníků se liší i chováním: bývají výrazně citově zranitelné, případně naopak působí dojmem chladnosti či nezájmu o ostatní. Je to způsobeno vědomím vlastní výjimečnosti a nemožností nalézt sobě rovné kamarády.

S emocionální křehkostí souvisí i křehkost fyzická – indigové děti jsou mimořádně náročné na stravu, a v důsledku svých jemných smyslů bývají často podrážděné. Vysoké procento indigových dětí navíc údajně disponuje paranormálními (tedy mimosmyslovými) schopnostmi.

Podle některých názorů jsou tito jedinci vybaveni poněkud odlišnou DNA než běžná populace, současná genetika však takové anomálie prozatím není schopna odhalit. Pokud je tomu skutečně tak, potom indigové děti vlastně nejsou v současném slova smyslu lidmi.

Vzhledem k tomu, že jejich počet mezi narozenými v poslední době roste, je načase se zamyslet nad otázkou: kdy by nás mohly nahradit?

NEVIDITELNÍ KAMARÁDI PŘICHÁZEJÍ

O paranormálních schopnostech indigových dětí se hovoří už od 80. let minulého století. Mívají silnější stupeň empatie (vcítění – pozn. red.), a díky tomu jsou prý schopny napojit se na myšlenky ostatních lidí.

Mnozí rodiče u svých potomků s překvapením zaznamenávají případy telepatie (přenos myšlenek na dálku – pozn. red.). Některé děti také prý vedou dlouhé rozhovory s neviditelnými kamarády a svému okolí vyprávějí o andílcích, kteří za nimi přicházejí.

Jde pouze o projev nedospělé fantazie, nebo indigové děti skutečně umějí nahlížet někam, kam je obyčejným smrtelníkům vstup odepřen?

Maielaya Glover (holčička vpravo) údajně znala svou rodinu dávno před svým narozením.

RODIČE JSEM SI VYBRALA!

Telepatie a přijímání návštěv z tajemných světů ale nejsou jedinými zvláštnostmi, které indigové děti světu nabízejí. Že se většinou naučí brzy mluvit a číst a do školy pak přicházejí s náskokem oproti svým vrstevníkům, to už nikoho příliš nepřekvapuje.

Některé ale už v předškolním věku vyprávějí o svých minulých životech, z nichž některé údajně prožily i na jiných planetách. Jedním z dětí, jejichž příběhy bývají často citovány, je malá americká dívenka SANDIE BERSHAD, která prý už ve dvou letech oznámila rodičům, že si je ještě před narozením za rodiče vybrala.

Teprve po několika letech (dnes jí je 19) doplňuje, že jí s výběrem pomohla babička, která ale zemřela dávno před jejím narozením. Také čtyřletá MAIELAYA GLOVER své matce TAMMY údajně prozrazuje, že svou rodinu znala už před narozením.

Jako důkaz předkládá takové detaily z doby těhotenství, které kromě matky nemůže nikdo jiný znát. A také ona vypráví o své babičce, kterou na tomto světě nikdy nepoznala. Můžeme jejich vyprávění jednoduše odbýt jako výmysly?

Americká senzibilka Nancy Ann Tappe jako první zavádí na počátku 80. let pojem indigové děti.

MĚNÍ PRÝ SVÉ GENY

Mezi údajné schopnosti indigových dětí patří také neuvěřitelná regenerace (uvedení organismu do původního stavu – pozn. red.). Vědci z americké Kalifornské univerzity v Los Angeles zaznamenávají případ pětiletého chlapce nakaženého virem HIV.

Onemocnění však z jeho organismu údajně záhadně mizí a pacient je nyní zcela zdravý. Odborníci usuzují, že v tomto i v dalších zdokumentovaných případech dochází k jakémusi vnitřnímu přeuspořádání genů v DNA.

Je toho lidské tělo opravdu schopno? Dokážeme během života měnit své genetické předpoklady, abychom přežili v nebezpečném prostředí? Nebo to umějí pouze někteří z nás?

STAČÍ ZLOMEK VTEŘINY

Vědecký svět na sklonku druhého tisíciletí šokuje desetiletá ruská holčička NATAŠA DĚMKINA, v níž se v roce 1997 údajně znenadání probouzí schopnost vidět do organismů jiných lidí. „Byla jsem sama doma s maminkou a najednou jsem zjistila, že do ní vidím,“ vypráví Nataša. Začíná tehdy matce popisovat její orgány a skryté zdravotní obtíže. Po prvních chvílích nedůvěry bere paní Děmkina dceru k lékaři, který zjišťuje neuvěřitelnou věc: dívka prý dokáže správně určit průměrně 80 procent diagnóz, k nimž odborníci došli po náročných vyšetřeních a na základě laboratorních expertíz.

„Na zlomek vteřiny zahlédnu barevný obrázek vnitřku člověka a to mi stačí, abych zjistila, co je špatně,“ vysvětluje dívka. Dnes jednadvacetiletá Nataša má za sebou demonstrace svých schopností nejen v Rusku, ale například i v Londýně, Tokiu nebo New Yorku.

Pokud má opravdu tak výjimečný dar, jak ho získala? A kolik takových zázračných léčitelů na naší planetě žije?

Nataša Děmkina prý dokáže správně určit průměrně 80 procent diagnóz jen na základě svého „rentgenového“ pohledu. Má za sebou demonstrace v Londýně, Tokiu nebo New Yorku.

ÚDAJNĚ NEJVZÁCNĚJŠÍ BARVA

Pojem „indigové děti“ zavádí na počátku 80. let minulého století americká senzibilka NANCY ANNTAPPE, ale zájem veřejnosti vyvolává až kniha Indigové děti: Nové děti přišly, kterou v roce 1999 vydávají američtí autoři LEE CARROLL a JAN TOBER.

Označení je odvozeno od barvy aury, kterou výjimeční jedinci údajně vyzařují. Podle takzvané aurické typologie existuje čtrnáct barev aury a temně modrá (indigová) barva je velice vzácná a provází mimořádně duchovně vyspělé jedince.

Přestože se u některých lidí prý objevuje už dříve v dějinách, počet indigových lidí začíná náhle stoupat snad až na přelomu 70. a 80. let 20. století. V poslední dekádě tisíciletí se potom dětí s indigovou aurou údajně rodí neobvykle mnoho – podle některých autorů je v této době mezi batolaty až 85 procent jedinců s temně modrou aurou.

Proč tak náhle začíná dříve vzácná barva převládat?

SPÁNEK JAKO PLÝTVÁNÍ ČASEM?

I když jen málokdo z nás má schopnost vidět údajnou auru, indigové děti často odhalíme již v útlém věku i jinými způsoby. Jednou ze společných vlastností má být pozornost, kterou věnují svému okolí už od prvních dnů života.

Jako by už od počátku nehodlaly plýtvat časem na spánek: bývají bdělé a pozorují okolí široce rozevřenýma očima. Mnohé maminky si stěžují, že jejich dítě nepotřebuje příliš spánku, a když už konečně usne, často se budí.

Možná právě jejich dítě patří k indigovým. Později ve školce se dají očekávat problémy ve chvíli, kdy děti hromadně uléhají k odpolednímu spánku. Indigové dítě k něčemu takovému těžko donutíme.

VAROVÁNÍ PŘED INDIGEM

Ne všichni současní vědci jsou o existenci indigových dětí přesvědčeni. „Jde o jeden z nebezpečných esoterických výmyslů,“ píše například na svých webových stránkách Český klub skeptiků Sisyfos. Takzvané indigové děti hodnotí jako běžné hyperaktivní jedince.

Děti s „diagnózou indigo“ se často musejí potýkat se zařazením do kategorie nepřizpůsobivých nebo psychicky nevyrovnaných. Současný americký psychiatr RUSSELL BARKLEY, jeden z odpůrců teorií o schopnostech indigových dětí, tvrdí, že dosud o nich neexistují žádné seriózní vědecké studie.

Varuje také před označováním dětí za „indigové“ – pokud totiž budeme svého potomka vychovávat v přesvědčení, že je výjimečný, můžeme prý v něm vyvolat přehnaný pocit nadřazenosti a patologické chování, oddalovat návštěvu u specialisty a narušit potřebnou péči, které by se dítěti mělo dostat.

JAK VYCHOVÁVAT GÉNIA

Rodiče indigových dětí to rozhodně nemají jednoduché. Jejich děti jsou výjimečné a výjimečná musí být i výchova. Především je třeba respektovat jejich emocionální i fyzickou citlivost a přistupovat k nim jako k rovnocenným partnerům.

Vychovávání pomocí zákazů a trestů u indigových dětí nemá prý šanci na úspěch. Rodiče by si také měli uvědomit, že ohromující potenciál svých potomků musejí rozvíjet, rozhodně od počátku je důležitý kontakt s odborníky.

Jen tak se rodiče vyhnou zařazení svého potomka mezi pacienty s autismem, případně s jeho lehčí formou – Aspergerovým syndromem. Projevy těchto chorob jako potíže s komunikací či selhávání ve společenských vztazích mohou být někdy se znaky indigových dětí nešťastně zaměňovány.

TAJEMNÝ ZÁSAH ZVENČÍ?

Jak mohlo dojít k údajnému prudkému vzrůstu počtu indigových dětí? Stalo se tak opravdu pouze v důsledku evoluce? Dospělo lidstvo ve svém vývoji tak daleko, že podobná situace byla na spadnutí? Nebo nám někdo nenápadně pomohl?

Existují i představy o genetické manipulaci nedozírných rozměrů, kterou kdosi na naší planetě provádí. Nadměrně inteligentní děti by prý mohly být produktem takového zásahu. Kdo by ale v takovém případě byl jeho původcem?

Jednou z teorií je, že současná lidská rasa nemá pro svou agresivní válečnickou povahu v údajném vesmírném společenství inteligentních bytostí příliš dobrou pověst. Možná se prý údajně mírumilovnější civilizace obávají rozmachu člověka; co by mohl provést, až by dosáhl hvězd?

A tak prý kdosi mohl zatahat za nitky a potencionální hrozbu poněkud upravit.

PODLE MAYSKÉHO KALENDÁŘE…

Pro jedno z dalších možných vysvětlení nahlédněme do starého mayského proroctví, které je problematice současnosti vzdáleno pouze zdánlivě. Podle mayského kalendáře prochází vesmír a s ním i naše planeta koloběhem, jehož jedno období trvá přibližně 5000 let a rozděluje se na třináct dílčích fází.

Počátek období stanovili Mayové na rok 3113 př. n. l. a jeho konec se očekával v roce 2012. Země prý byla dosud vystavena jakémusi svazku neznámého kosmického záření, které ovlivňovalo vývoj planety i všeho živého na ní.

To ale údajně v roce 2012 mělo skončit, planeta konečně měla ze záření vylétnout a právě tehdy podle pradávné předpovědi měli nastat velké změny vesmírných rozměrů, takzvaná galaktická synchronizace.

PŘÍRODA SE PRÝ PŘIPRAVUJE

Poslední fáze koloběhu prý trvá dvacet let a jejím účelem je postupné očišťování Země a její příprava na vstup do nového věku. Očištění se podle proroctví týká i lidských srdcí, protože jen ti nejlepší z nás si zaslouží vstoupit do očištěného světa.

Nemusí tedy být náhodou, že indigové děti údajně začínají přicházet na svět ve větší míře právě v posledních desetiletích. Do nové fáze existence má Země prý vstoupit v roce 2012; tou dobou bude už nová generace dospělá a měla by zajistit bezproblémový přechod na vyšší úroveň planety.

Připravuje si příroda opravdu tak pečlivě svou budoucnost?

VODNÁŘ SE UJÍMÁ MOCI

Mayským legendám odpovídá i jiný pohled na nejbližší budoucnost vesmíru. Podle některých duchovních nauk právě nyní končí věk Ryb a nadchází věk Vodnáře, který bude trvat další dvě tisíciletí. Zatímco věk Ryb patřil válkám a násilí, Vodnář má dodat Zemi více nadhledu, novou energii a pomoci lidstvu vystoupit z temného období.

Kosmické vlivy zásadně ovlivní budoucnost celé planety. Počátek věku Vodnáře se často shoduje s datem z mayského kalendáře – 2012, ale v různých pramenech se uvádějí i jiné termíny. Podstatné je, že už nyní, podobně jako podle Mayů, prý procházíme přípravným obdobím.

Mezi nejdůležitější změny patří posun v duchovní oblasti: vše, co potlačuje a zotročuje ducha, má být nahrazeno svobodou a vědomím vzájemné sounáležitosti.

POTENCIONÁLNÍ VOJEVŮDCI?

Převezmou jednou indigové děti opravdu vládu nad tímto světem? Nebo se nám je podaří zlomit, zapojit do koloběhu všedních starostí a připravit je o jejich výjimečnost? Najde se snad dokonce někdo, kdo se bude snažit jejich výjimečnou inteligenci využít pro své cíle?

Čtenáři fantastických románů si možná vzpomenou na knihu současného amerického spisovatele ORSONA SCOTTA CARDA s názvem Enderova hra. Mimořádně inteligentní chlapec je v ní už v útlém dětství oddělen od rodiny a zařazen do vojenské školy, aby jeho unikátní mozek mohl velet celoplanetární válce proti vesmírným nepřátelům.

Mohly by skončit dnešní indigové děti podobně?

SPIKNUTÍ NA OBLOZE?

Přechod na kvalitativně novou, vyšší úroveň lidstva může znamenat příslib a naději. V určitých kruzích ovšem naopak vyvolává paniku – co když se chytré a nadané děti v dospělosti budou chtít vydat vlastní cestou?

Budou ochotny pokračovat ve zbrojení a ničení planety a podporovat bohatnutí elity na úkor miliard? Spekulace o tom, že takoví potomci nemusejí být někomu po chuti, se občas objevují v souvislosti s takzvaným fenoménem chemtrails.

Název chemtrails se ujal pro neobyčejně silné čáry na obloze, které se občas vyskytnou a většina lidí je považuje pouze za další z nesčetných kondenzačních stop po leteckých motorech. Od těch se však na první pohled liší hustotou i délkou setrvání na nebi.

O chemtrails se ovšem občas hovoří jako o údajně gigantické a přísně tajné akci vlád největších světových velmocí. Obětí této akce možná mají být právě indigové děti.

Známé čáry na obloze. Jsou vždy jen neškodnou stopou po leteckých motorech?

PŘÍLIŠ MNOHO DĚTÍ…

Čím tedy podle určitých konspirativních teorií mají chemtrails být? Z civilních i vojenských letadel se údajně vypouštějí chemické substance, které mají ovlivňovat obyvatelstvo. Občas se hovoří o tom, že tímto způsobem probíhá plošné očkování proti účinkům antraxu a dalších látek, které by mohli použít teroristé proti civilistům i armádám.

Častěji ale především milovníci záhad a hledači tajemství navrhují jiné vysvětlení: pomocí chemtrails jsou do ovzduší rozptylovány látky, jejichž účelem je snižovat porodnost, protože přelidnění je jedním z největších současných globálních problémů.

Zároveň ale prý brzdí evoluci a omezují počet narozených indigových dětí. Pokud takových výjimečných jedinců mezi námi bude málo, možná se nespojí a nepřevezmou vládu nad Zemí do svých rukou. Je to příliš odvážné tvrzení?

Možná mají pravdu skeptici, podle nichž neexistuje žádná aura, žádné indigové děti a žádné chemtrails. Jenže co když pravdu nemají?

INDIGOVÉ VLASTNOSTI

LEE CARROLL a JAN TOBER ve své knize Indigové děti: Nové děti přišly nabízejí 10 základních vlastností, které indigové děti nejčastěji charakterizují.

Cítí se výjimečné v porovnání se svým okolím a často se tak i chovají. Říkají o sobě, že si své zrození zasloužily, ať už tím myslí cokoliv. I přes své mnohdy zvláštní schopnosti se nikdy nepřeceňují. Nerespektují autoritu, která není podložena vyššími schopnostmi, než mají ony samy.Nejsou schopny přijmout běžné životní komplikace, například nutnost vystát frontu. Nevydrží vykonávat stereotypní práce bez nutnosti vlastní tvořivosti. Jsou vysoce kreativní a často přicházejí s překvapivým řešením. Nenaleznouli sobě rovné, uzavírají se do sebe s pocitem, že jim nikdo nerozumí. Neplatí na ně běžné způsoby výchovy, které v dětech vzbuzují pocity provinilosti. Neostýchají se říci ostatním, co od nich očekávají a vyžadují.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ
Sdílej!
Komentáře
reklama
Další články z rubriky konspirace Zobrazit více …

Nenechte si ujít další zajímavé články

Přijde svatba, nebo rozchod?
nasehvezdy.cz

Přijde svatba, nebo rozchod?

Vztahu herečky EVY...
Co je zač děsivá příšera Momo z Missouri?
epochalnisvet.cz

Co je zač děsivá příšera...

Drobounká dívenka jménem Doris myje v kuchyni...
Chybělo mu prý zázemí
skutecnepribehy.cz

Chybělo mu prý zázemí

Bývá bohužel celkem běžné, že si ženatý...
Sothys Paris představil inovativní noční péči
iluxus.cz

Sothys Paris představil...

Nádherná a pružná pleť je nejlepším módním doplňkem ženy....
Funkce i design v kuchyni
rezidenceonline.cz

Funkce i design v kuchyni

Kuchyňské sestavy jsou v dnešní době variacemi na...
Co vyčteme z ruky?
epochaplus.cz

Co vyčteme z ruky?

Chiromantie je diagnostika z ruky. Chiromantici...
Rýže s kuřecím masem a mandlemi
tisicereceptu.cz

Rýže s kuřecím masem a...

Lehounká rýže v orientálním stylu, která skvěle voní...
Návrat běžného nachlazení
21stoleti.cz

Návrat běžného nachlazení

S příchodem podzimního počasí se očekává také návrat běžných...
Odpad! A zase odpad! Kam s ním?
panidomu.cz

Odpad! A zase odpad! Kam s...

Už v dobách slavného fejetonu Jana Nerudy se řešila...
Má za hokejistu náhradu?
nasehvezdy.cz

Má za hokejistu náhradu?

Vypadá lépe než kdy...
Nový objev přepisuje učebnice! V době bronzové vládly i ženy!
epochaplus.cz

Nový objev přepisuje učebnice!...

Nečekaný objev vyvrací dosud favorizovanou...
Zlín: Baťa všude, kam se podíváš
epochanacestach.cz

Zlín: Baťa všude, kam se...

Východomoravská metropole...